Thứ Bảy 24/09/2016 - 16:20

Thủ tướng Chính phủ quyết định mở rộng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai

Dân trí Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 4/2016/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai.


Cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Theo Quyết định, Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai là khu vực có ranh giới địa lý xác định thuộc lãnh thổ và chủ quyền quốc gia, có không gian kinh tế riêng biệt. Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai sau khi điều chỉnh có tổng diện tích là 15.929,8 ha và có địa giới hành chính xác định cụ thể như sau:

Thành phố Lào Cai (Phường Lào Cai, phường Phố Mới, phường Duyên Hải; các thôn Hồng Sơn, Sơn Mãn 1. Sơn Mãn 2 thuộc xã Vạn Hòa; các thôn Làng Đen, Kim Thành, Lục Cẩu thuộc xã Đồng Tuyển); Huyện Bảo Thắng (các thôn Nậm Sò, Km8, Bản Quẩn thuộc xã Bản Phiệt);

Huyện Bát Xát (gồm các thôn Kim Thành 1, Kim Thành 2, Làng Hang, An Quang thuộc xã Quang Kim; Tân Hồng, Châu Giàng, Hải Khê, Bản Qua, Bản Vền, Bản Vai, Coóc Cài thuộc xã Bản Qua; Km O, Mường Đơ, Đội 1, Đội 2, Đội 3 thuộc xã Bản Vược; Tân Tiến, Phố Mới 1, Phố Mới 2 thuộc xã Trịnh Tường; Minh Trang, Tân Giang, Bản Trang thuộc xã Cốc Mỳ; Ngam Xá, Ma Cò, Cửa Suối thuộc xã Nậm Chạc; Nậm Mít, Tùng Sáng, Lũng Pô 1, Lũng Pô 2, Pạc Tà, Sa Pả thuộc xã Á Mú Sung; Séo Phìn Chư, Khu Chu Lìn thuộc xã A Lù; Chin Chu Lìn thuộc xã Ngải Thầu; Hồng Ngài, Sim San 1, Sín Chải 1 thuộc xã Ý Tý);

Huyện Mường Khương (gồm thị trấn Mường Khương; các thôn Lao Tô, Vú Xà, Na Măng, Lũng Thắng thuộc xã Tả Gia Khâu; Dìn Chin 2, Ngải Thầu 2, Lùng Sán Chồ thuộc xã Dìn Chin; Lồ Cố Chin, Tả Lùng Thắng, Xà Chải, Sín Chải,Pha Long 1, Pha Long 2, Lao Táo thuộc xã Pha Long; Sín Chải A, Sín Chải B, Thàng Chư Pến, Lùng Vùi, Bản Phố thuộc xã Tả Ngải Chồ; Séo Tủng, cán Hồ, Tung Chung Phố thuộc xã Tung Chung Phố; Pạc Mo, Na Lốc 1, Na Lốc 2, Na Lốc 3, Na Lốc 4, Cốc Phương thuộc xã Bản Lầu; Lao Chải, Thôn Mới, Gia Khâu B, Cốc Pản thuộc xã Nậm Chảy; Cốc Lầy thuộc xã Lùng vai);

Huyện Si Ma Cai (gồm Thôn Hóa Chư Phùng, Lũng Choóng, Sảng Chải 5 thuộc xã Nàn Sán; Na Cáng, Sín Chải thuộc xã Si Ma Cai;Lù Dì Sán thuộc xã Sán Chải).

Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai được tổ chức thành các khu chức năng gồm: Khu phi thuế quan; khu cửa khẩu; khu, cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; khu giải trí, khu du lịch, khu đô thị, dân cư và các khu chức năng khác phù hợp với quy định của pháp luật và đặc điểm của địa phương. Quy mô, vị trí từng khu chức năng được xác định trong quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng và quy hoạch chi tiết Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai.

Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai hoạt động theo các quy định hiện hành của pháp luật về Khu kinh tế, Khu kinh tế cửa khẩu và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Việc bảo đảm đầu tư kinh doanh đối với các nhà đầu tư do thay đổi ranh giới địa lý theo quy định tại Quyết định này được thực hiện theo quy định tại Điều 13 Luật đầu tư năm 2014 và Điều 3 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/11/2016.

Quyết định trên cũng đã bãi bỏ Quyết định số 44/2008/QĐ - TTg ngày 26/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lào Cai , tỉnh Lào Cai.

Phạm Ngọc Triển