Thứ năm, 15/03/2018 - 06:00

Thủ phủ titan ‘kêu cứu’ Chính phủ yêu cầu các bộ ngành khắc phục

Dân trí

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về các dự án chồng lấn với các khu vực quặng titan trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.


Khai thác titan bừa bãi, có nguy cơ hủy hoại môi trường ở Bình Thuận (Ảnh minh họa)

Khai thác titan bừa bãi, có nguy cơ hủy hoại môi trường ở Bình Thuận (Ảnh minh họa)

Theo văn bản này, Phó Thủ tướng cũng đã cho giao nhiều bộ liên quan phối hợp giải quyết các kiến nghị của Bình Thuận theo hướng tạo điều kiện để tái cấu trúc nền kinh tế của tỉnh. Kết quả cuối cùng báo cáo Thủ tướng trong tháng 9/2018.

Cụ thể, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Bộ Công Thương và các cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh có liên quan khẩn trương rà soát để điều chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia đã phê duyệt, trước mắt tập trung điều chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản titan.

Theo đó, các bộ, ngành sẽ rà soát để điều chỉnh diện tích khu vực dự trữ phù hợp với thực tế các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương; xác định lộ trình thăm dò, khai thác để cụ thể hóa thời gian dự trữ đối với từng khu vực dự trữ, làm cơ sở lập quy hoạch sử dụng đất và triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội với thời gian phù hợp trên các khu vực dự trữ khoáng sản. Trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4/2018.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cũng được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các phối hợp với các cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh có liên quan khẩn trương rà soát để điều chỉnh Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan đã phê duyệt.

Theo đó, Bộ này sẽ có trách nhiệm nghiên cứu kỹ nhu cầu thị trường tiêu thụ, xu thế phát triển khoa học - công nghệ trong khai thác, chế biến quặng titan để điều chỉnh diện tích các khu vực quy hoạch bảo đảm khả thi; điều chỉnh kế hoạch (giai đoạn) thăm dò, khai thác cụ thể làm cơ sở xem xét đầu tư các dự án phát triển kinh tế - xã hội phù hợp trong thời gian chưa triển khai thăm dò, khai thác khoáng sản.

Bộ Công Thương cũng có trách nhiêm chủ động phối hợp với địa phương để thống nhất phương án xử lý phù hợp các khu vực chồng lấn giữa các quy hoạch trên cơ sở quy định của pháp luật về khoáng sản, pháp luật liên quan nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư và hài hòa lợi ích của các bên liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9/2018.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các cơ quan chức năng và chủ đầu tư rà soát các dự án có chồng lấn với các khu vực quặng titan trên địa bàn (bao gồm các dự án đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ); trường hợp đủ điều kiện nêu trên và có ý kiến thống nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, báo cáo Thủ tướng xem xét.

Được biết, theo báo cáo của các bộ, ngành liên quan, hiện nay, tình trạng khai thác titan, đặc biệt ở Bình Thuận, Bình Định vẫn rất lộn xộn với hàng chục doanh nghiệp tham gia, thiếu tổ chức và có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, phát tán các chất phóng xạ ra môi trường.

H.Anh

Thủ phủ titan ‘kêu cứu’ Chính phủ yêu cầu các bộ ngành khắc phục - 2