Thay đổi không ngừng của du lịch Sầm Sơn

Theo đánh giá của ngành Du lịch, trong 2 năm gần đây, Sầm Sơn (Thanh Hoá) là một trong những điển hình của sự nỗ lực thay đổi hình ảnh du lịch.

Thay đổi không ngừng của du lịch Sầm Sơn