Thái Nguyên: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm tăng 6,5%

(Dân trí) - Theo số liệu đánh giá của Tổng cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm nay chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh Thái Nguyên ước đạt 6,5%, tăng 2,74% so với cùng kỳ năm 2020 và cao hơn mức bình quân chung cả nước.

Điều đó cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Thái Nguyên đã duy trì và thực hiện tốt mục tiêu kép "vừa thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển".

Thái Nguyên: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm tăng 6,5% - 1
Ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên kiểm tra và đôn đốc tiến độ thi công dự án đường Bắc Sơn kéo dài tại TP Thái Nguyên (Ảnh chụp tháng 12/2020).

Theo đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên ước đạt trên 361.000 tỷ đồng, tăng 8,65% so với cùng kỳ và đạt trên 43% kế hoạch năm; giá trị xuất khẩu tăng 13,51% so với cùng kỳ ước đạt trên 13,4 tỷ USD.

Lĩnh vực dịch vụ, nếu như năm 2020 chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19 thì trong 6 tháng đầu năm khu vực này đã được phục hồi và bứt tốc tăng trưởng đạt 7,14%.

Tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, sản xuất phát triển nên chỉ tiêu thu ngân sách của tỉnh Thái Nguyên trong 6 tháng đầu năm tăng trưởng 11,81% so với cùng kỳ, đạt 7.240 tỷ đồng.

Thái Nguyên: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm tăng 6,5% - 2
Trong 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên ước đạt trên 361.000 tỷ đồng, tăng 8,65% so với cùng kỳ và đạt trên 43% kế hoạch năm.

Tiến độ giải ngân các dự án sử dụng vốn đầu tư công ước thực hiện đến hết tháng 6 năm nay đạt tỷ lệ 60%, cũng là yếu tố đóng góp đáng kể vào kết quả tăng trưởng GRDP toàn tỉnh.

Công tác giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện; tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững ổn định; công tác cải cách hành chính được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến tích cực.

Công tác phòng chống dịch Covid-19 tiếp tục được tăng cường, Quỹ Phòng, chống, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 được các tập thể, cá nhân và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ và thu được kết quả tốt (đạt trên 42 tỷ đồng).

Có được những kết quả trên, là do công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Thái Nguyên luôn thống nhất, sâu sát, sáng tạo, quyết liệt. Những quyết sách đều xuất phát từ lợi ích chung của tỉnh, của Nhân dân và của cộng đồng doanh nghiệp nên được người dân, doanh nghiệp ghi nhận, đồng thuận và sẵn sàng chia sẻ, ủng hộ.

Chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế là chỉ tiêu tổng hợp được Tổng cục Thống kê đánh giá thường niên bảo đảm yêu cầu khách quan, khoa học làm cơ sở để Chính phủ, các địa phương hoạch định chính sách, xây dựng kịch bản và giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ số tăng trưởng còn có ý nghĩa như là tham số để đo sức khỏe nền kinh tế của Quốc gia và mỗi địa phương.

Đóng góp vào chỉ số tăng trưởng trên của tỉnh Thái Nguyên, khu vực công nghiệp và xây dựng đóng góp 3,93 điểm phần trăm và là mức đóng góp cao nhất cho chỉ tiêu tăng trưởng, tiếp theo là khu vực dịch vụ, thuế sản phẩm đóng góp 2,07 điểm phần trăm, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đóng góp 0,49 điểm phần trăm.