Sẽ có “Nghị định sửa nhiều Nghị định” về cấp phép xây dựng

(Dân trí) - Bộ Xây Dựng vừa đưa ra Dự thảo Nghị định quy định các loại giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất nhằm tạo điều kiện cấp phép xây dựng cho người dân, chờ lấy ý kiến của các Bộ ngành, trước khi trình Chính phủ thông qua.

Theo đó, trong danh sách các loại giấy tờ được chấp nhận hợp pháp về quyền sử dụng đất để cấp phép xây dựng, Bộ Xây Dựng cho biết, các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo Luật Đất đai 1987, 1993 và 2003 đều có giá trị tương đương nhau.

Bộ Xây Dựng vừa ban hành Dự thảo Nghị định quy định các giấy tờ hợp pháp để tạo điều kiện cho người dân được nhận giấy phép xây dựng nhanh và thuận tiện hơn.
Bộ Xây Dựng vừa ban hành Dự thảo Nghị định quy định các giấy tờ hợp pháp để tạo điều kiện cho người dân được nhận giấy phép xây dựng nhanh và thuận tiện hơn.

Những phần đất của người dân đang sử dụng mà chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều là giấy tờ hợp pháp đủ điều kiện cấp phép xây dựng. Trong đó, các giấy tờ đất đai đều thỏa mãn điều kiện được cấp giấy phép xây dựng như giấy tờ về quyền sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền đất đai thuộc Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cấp, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cấp.

Đặc biệt, theo Nghị định trên, Bộ Xây Dựng nêu rõ: Các giấy về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất là giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất và được cấp phép xây dựng.

Tuy nhiên, để được cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp này, người dân phải có các loại giấy tờ chứng minh việc tạo lập nhà ở, đất ở đã được UBND cấp tỉnh nơi có đất công nhận hợp pháp. Đồng thời phải có Giấy phép cho xây cất nhà ở hoặc giấy phép hợp thức hóa kiến trúc của cơ quan chế độ cũ cấp.

Tại quy định về trường hợp đang sử dụng đất mà không có giấy tờ theo quy định, Bộ Xây dựng khẳng định: Hộ gia đình, cá nhân cần giấy xác nhận của UBND cấp xã, phường xác nhận không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương... được quyền yêu cầu cơ quan địa phương cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai và cấp phép xây dựng.

Bộ Xây dựng khẳng định, ngoài những quy định của các Luật Đất đai, Luật Xây dựng và Nghị định trước đó những quy định tại Dự thảo Nghị định về các loại giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất có giá trị như nhau và được thừa hưởng.

"Cơ quan cấp phép xây dựng theo phân cấp trách nhiệm căn cứ vào các quy định này để cấp giấy phép cho chủ đầu tư, người dân và không được yêu cầu thêm các loại giấy tờ nào khác ngoài quy định tại Nghị định này", Dự thảo Nghị định của Bộ Xây Dựng nêu rõ.

Trên thực tế, giấy phép xây dựng được xem như tấm vé thông hành đối với các chủ đầu tư và người dân mỗi khi muốn xây dựng mới hoặc cải tạo nhà ở. Tuy nhiên, những quy định riêng biệt về tại các luật chuyên ngành và Nghị định, Thông tư hướng dẫn chồng chéo nhau khiến cho việc cấp giấy phép xây dựng khá phức tạp.

Trên thực tế, hiện các chủ đầu tư hoặc người dân vẫn phải thực hiện các công đoạn để được cấp giấy phép xây dựng như: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng, Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; giấy tờ về quyền sở hữu công trình, nhà ở; Hai bộ bản vẽ thiết kế do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện và đã được chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định...

Đáng nói, theo Bộ Xây dựng, các quy định này lại được điều chỉnh bởi nhiều luật như: Luật Đất đai, Luật Nhà ở và các Thông tư, Nghị định như Nghị định số 60 (năm 1994) của Chính phủ, Nghị định số 90 (2006) về hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở hay các Luật Đất đai năm 1993, 2003 hay Luật Đất đai năm 2013... Điều này khiến ở nhiều địa phương, việc xin cấp giấy phép xây dựng bị chồng chéo, gây khó khăn cho người dân, DN.

Chính vì thế, việc đưa ra Dự thảo Nghị định mới quy định các giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất để cấp phép xây dựng đang được kỳ vọng như một "Nghị định sửa nhiều Nghị định" nhằm tạo điều kiện tối đa cho người dân, DN trong cấp phép xây dựng các công trình nhà ở, công trình xây dựng dân dụng thời gian sắp tới được nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Nguyễn Tuyền

Đang được quan tâm