Rốt ráo "siết" dự án thu phí tự động sau "tối hậu thư" của Thủ tướng

Châu Như Quỳnh

(Dân trí) - Ngay sau "lệnh" của Thủ tướng về việc "đóng cửa" trạm BOT không thu phí tự động từ 31/12, Bộ Giao thông vận tải rốt ráo chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ và tăng số làn thu phí tự động không dừng.

Theo lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải (GTVT), hiện nay dự án thu phí tự động không dừng đã cơ bản khắc phục được những khó khăn hoàn thành đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

lãnh đạo Bộ GTVT cho biết, dự án thu phí tự động không dừng là dự án độc lập được bổ sung vào các dự án BOT nên phải hoàn tất nhiều thủ tục để làm sao đảm bảo theo quy định. Do đây là dự án bổ sung chưa nằm trong phương án tài chính ban đầu của các nhà đầu tư BOT nên phải tính toán lại sao cho phù hợp.

"Thu phí tự động không dừng là vấn đề mới, chưa lường hết được các khó khăn về công nghệ, về kết nối, trách nhiệm của nhà đầu tư BOT, trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ ETC" - lãnh đạo Bộ GTVT đánh giá.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ này cũng đề cập tới những khó khăn liên quan đến nguồn vốn của các ngân hàng tài trợ cho dự án và vấn đề thanh toán của chủ phương tiện khi sử dụng dịch vụ thu phí tự động không dừng. Đến nay, những khó khăn trên đã cơ bản được giải quyết một cách tổng thể và đồng bộ.

Rốt ráo siết dự án thu phí tự động sau tối hậu thư của Thủ tướng - 1
Thủ tướng yêu cầu tạm dừng hoạt động thu phí đối với các dự án có trạm thu phí không chuyển sang thu điện tử không dừng

Ngay sau chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ GTVT đã có văn bản gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam, Công ty TNHH Thu phí tự động VETC và các nhà đầu tư BOT về triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng tại các dự án thu phí đường bộ.

Bộ GTVT đánh giá, thời gian qua các đơn vị liên quan đã tích cực phối hợp với Bộ GTVT trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng nhằm hiện đại hóa công nghệ thu phí, tăng cường tính công khai, minh bạch và tạo thuận lợi cho người sử dụng.
Để đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội và tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT các chủ đầu tư các dự án thu phí đường bộ phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ đàm phán, ký kết hợp đồng dịch vụ và phụ lục hợp đồng dịch vụ đảm bảo hài hòa lợi ích các bên, tuân thủ Quyết định số 2129/2020 của Bộ GTVT và quy định hiện hành.

Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư các dự án thu phí đường bộ căn cứ phương án đầu tư, vận hành tại các trạm thu phí, phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ khẩn trương triển khai lắp đặt thiết bị thu phí không dừng tại các cửa thu phí còn lại đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Đối với các nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng, Bộ GTVT yêu cầu tổ chức đàm phán để ký kết hợp đồng dịch vụ với chủ đầu tư các dự án thu phí đường bộ đảm bảo hài hòa lợi ích các bên, tuân thủ Quyết định số 2129/2020 và quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, căn cứ phương án đầu tư, vận hành tại các trạm thu phí, phối hợp với chủ đầu tư các dự án thu phí đường bộ, triển khai lắp đặt thiết bị thu phí không dừng tại các cửa thu phí còn lại đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 19/2020 của Thủ tướng.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với chủ đầu tư các dự án thu phí đường bộ, nhà cung cấp dịch vụ trong quá trình đàm phán ký kết hợp đồng dịch vụ và triển khai lắp đặt các cửa thu phí còn lại đảm bảo tuân thủ theo chỉ đạo của Bộ GTVT tại Quyết định số 2129/2020 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 19.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trong số 44 trạm thu phí giai đoạn 1 đã lắp đặt vận hành hai làn thu phí không dừng mỗi chiều đường ở 38/44 trạm. Tuy nhiên, đối với 5 dự án của Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam mới chỉ có dự án Cầu Giẽ - Ninh Bình lắp đặt thu phí không dừng. Đối với 33 trạm giai đoạn 2 của dự án, hiện nay có 25 trạm đã được 20 nhà đầu tư quản lý ký phụ lục hợp đồng thu phí tự động không dừng.