Ra mắt Công ty thuốc lá Thăng Long

Ngày 5/4/2016, tại Hà Nội, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam - VINATABA đã tổ chức Lễ ra mắt Công ty mẹ - công ty con: Công ty Thuốc lá Thăng Long trên cơ sở chuyển Công ty Thuốc lá Thanh Hóa, Bắc Sơn và Đà Nẵng về làm công ty con của Công ty Thuốc lá Thăng Long.

Tới dự có Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa cùng đại diện các Cục Vụ Bộ Công thương, Cục Tài chính Doanh nghiệp Bộ Tài chính….

Việc thành lập công ty được thực hiện Quyết định 166/QĐ-TTg ngày 16/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu TCTy Thuốc lá VN giai đoạn 2012-2015 và công văn số 633/TTG-ĐMDN ngày 13/05/2015 của Văn phòng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Đề án, với mục tiêu tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam trong việc triển khai và thực hiện các chủ trương chính sách của Nhà nước đối với ngành thuốc lá Việt nam.


Lễ ra mắt Công ty mẹ - công ty con Công ty Thuốc lá thăng long

Lễ ra mắt Công ty mẹ - công ty con Công ty Thuốc lá thăng long

Mục đích của việc tái cơ cấu là nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực tài chính của các doanh nghiệp thành viên, tập trung nguồn lực, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, đầu tư có trọng điểm và tránh cạnh tranh nội bộ, hướng đến sự phát triển bền vững của toàn Tổ hợp.

Theo đó, năm 2014, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã thực hiện thành công mô hình thí điểm tái cơ cấu, tổ chức lại Công ty Thuốc lá Sài Gòn, Công ty Thuốc lá An Giang, Công ty Thuốc lá Đồng Tháp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, trong đó Công ty Thuốc lá Sài Gòn là Công ty mẹ.

Tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu, Tổng công ty đã xây dựng Đề án tái cơ cấu các công ty Thuốc lá Thăng Long, Công ty Thuốc lá Thanh Hóa, Công ty Thuốc lá Bắc Sơn và Công ty Thuốc lá Đà Nẵng hoạt động theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty con, trong đó Công ty Thuốc lá Thăng Long là Công ty mẹ và đã được Bộ Công Thương phê duyệt theo Quyết định số 6269/BCT-TCCB ngày 24/06/2015 và số 11092/BCT-TCCB ngày 28/10/2015.

Để ổn định tình hình trong giai đoạn tiếp theo thực hiện quá trình tái cơ cấu, đảm bảo nguyên tắc từng bước, thận trọng và hiệu quả, công tác bàn giao bước đầu tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tài sản, tài chính, nguồn lực con người. Bước tiếp theo, khi các đơn vị đã hoạt động ổn định, Tổng công ty sẽ tiếp tục bàn giao các công tác khác như: công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên…

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa đề nghị Tổng công ty cần sớm hoàn thiện công tác nhân sự cho công ty mẹ - Công ty Thuốc lá Thăng long, tiếp tục chỉ đạo sâu sát về công tác thị trường, bộ máy nhân sự, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh trong giai đoạn đầu. Công ty Thuốc lá Thăng long và 03 đơn vị cần tập trung trí tuệ, đoàn kết, cùng hợp sức hoàn thành nhiệm vụ của Bộ cũng như Tổng công ty giao cho, đảm bảo nâng cao đời sống người lao động trong các công ty.

PV