PVcomBank dành 15 tỷ trả thù lao cho lãnh đạo

(Dân trí) - Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của PVcomBank đã thông qua kế hoạch dành gần 15 tỷ đồng chi cho các thành viên trong hội đồng quản trị và ban kiểm soát của ngân hàng. Năm 2013, tiền lương bình quân mà nhân viên PVcomBank nhận được là 11,1 triệu đồng/người.

Năm 2014, PVcomBank đặt kế hoạch doanh thu dự kiến đạt 7.100 tỷ đồng.
Năm 2014, PVcomBank đặt kế hoạch doanh thu dự kiến đạt 7.100 tỷ đồng.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

* Sự tồn tại của Bitcoin và "bất lực" của cơ quan quản lý

* PVcomBank: Quỹ thù lao cho hội đồng quản trị và ban kiểm soát gần 15 tỷ đồng

* Giá vàng tăng nhẹ trong ngày cuối tuần

* Vốn FDI đăng ký giảm mạnh, vốn thực hiện tăng

Sáng nay 26/4, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) - ngân hàng hợp nhất giữa Tổng Công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WB) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

Một trong những nội dung quan trọng mà PVcomBank trình cổ đông thông qua tại kỳ đại hội này có thể kể đến Tờ trình về tình hình sử dụng Quỹ thù lao của hội đồng quản trị (HĐQT) và ban kiểm soát (BKS) năm 2013 và kế hoạch 2014.

Trong đó, mức chi quỹ thù lao 3 tháng cuối năm 2013 của PVcomBank đạt hơn 2,983 tỷ đồng, với mức chi cho thành viên HĐQT hơn là 2,3 tỷ đồng, chi cho thành viên BKS trên 672 triệu đồng.

Theo kế hoạch vừa được cổ đông thông qua, năm 2014, quỹ thù lao năm 2014 của PVcomBank trên 10,268 tỷ đồng dành cho 7 thành viên trong HĐQT và 5 thành viên trong BKS. Trong đó, mức chi cho HĐQT là trên 7,486 tỷ đồng và trên 2,781 tỷ đồng cho BKS. Nếu ngân hàng hoàn thành kế hoạch thì các thành viên HĐQT và BKS được thưởng thêm hơn 3 tỷ đồng; còn nếu hoàn thành vượt mức kế hoạch sẽ được thưởng thêm gần 1,5 tỷ đồng. Tính ra, tổng quỹ thù lao kế hoạch năm 2014 cho HĐQT và BKS của PVcomBank gần 15 tỷ đồng.

Cũng theo tài liệu công bố tại đại hội cổ đông, tổng số nhân sự của PVcomBank đến 31/12/2013 là 2305 người, tăng 86 người so với 1/10/2013. Trong đó, ngân hàng tuyển dụng 149 người, chấm dứt hợp đồng lao động 63 người. Tiền lương bình quân mà nhân viên PVcomBank nhận được là 11,1 triệu đồng/người.

Ngoài ra, đại hội cũng đã thông qua tờ trình bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát PVcomBank nhiệm kỳ 2013 - 2018. Theo đó, bà Nguyễn Thị Hương Nga, sinh năm 1975 , quê Thanh Hóa được bầu vào thành viên chuyên trách BKS ngân hàng. Hiện tại, bà Nga là Phó Giám đốc PVcomBank chi nhánh Sài Gòn.

Kết thúc năm 2013, doanh thu của PVcomBank đạt 1.868 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch; tổng tài sản quý IV/2013 là 100.656 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 28 tỷ đồng; huy động vốn từ tổ chức kinh tế và cá nhân tại thời điểm 31/12/2013 là 49.181 tỷ đồng - tăng 3.376 tỷ đồng so với 1/10/2013. Các tỷ lệ an toàn của PVcomBank đều đảm bảo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Năm 2014, PVcomBank đặt kế hoạch doanh thu dự kiến đạt 7.100 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 129 tỷ đồng, sau thuế 112 tỷ đồng.

Nguyễn Hiền

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước