Phát hiện 3 vụ tham nhũng tại EVN

(Dân trí) - Là Bộ quản lý đa ngành và ẩn chứa nhiều rủi ro phát sinh tham nhũng tập trung ở các lĩnh vực quản lý ngân sách, lưu thông hàng hoá, sử dụng vốn..., Bộ Công thương tự nhận xét, việc phát hiện tham nhũng vẫn còn ít.

(Ảnh minh hoạ).
(Ảnh minh hoạ).

Theo báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2013 của Bộ Công thương, cơ quan này cho biết, đã tổ chức được 50 cuộc tự kiểm tra nội bộ, tăng 10 cuộc so với cùng kỳ năm trước. Qua tự kiểm tra đã phát hiện 3 vụ tham nhũng, trong đó 1 vụ thông qua công tác kiểm tra nội bộ và 2 vụ thông qua giải quyết đơn thư tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Trong khi số, số cuộc thanh tra kiểm tra theo kế hoạch do Bộ thực hiện là 10 cuộc với 4 đoàn thanh tra hành chính, 2 đoàn thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng và 4 đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (10 doanh nghiệp). Các Đoàn thanh tra, kiểm tra tuy chưa phát hiện sai phạm lớn, nhưng đã làm rõ và yêu cầu khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong công tác phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị được thanh kiểm tra, Báo cáo của Bộ cho hay.

Bộ Công thương nhận xét, việc thực hiện một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng ở một vài cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, như vệc chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức theo quy định.

Cũng theo Bộ chủ quản, việc phát hiện tham nhũng còn ít. Bởi, Bộ Công thương vốn là Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, hoạt động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc bộ tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tham nhũng. Trong đó, tập trung ở những lĩnh vực: quản lý ngân sách, lưu thông hàng hoá, sử dụng vốn, thực hiện các quy định về môi trường, chính sách an sinh xã hội tại các doanh nghiệp, công tác tuyển sinh, đào tạo, thu chi học phí tại các trường.

Theo báo cáo của các đơn vị trong ngành công thương về thực hiện công tác chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức năm 2012, số công chức, viên chức trong Cơ quan Bộ đã đến hạn phải chuyển đổi 41 người và đã thực hiện chuyển đổi 39 người. Riêng số cán bộ, công nhân viên phải chuyển đổi tại EVN là 3.702 người, đã thực hiện chuyển đổi 2.703 người (còn xấp xỉ 1.000 trường hợp).

Tại công tác này, Bộ Công thương đang kiến nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ sớm có hướng dẫn về báo cáo, thông tin về phòng, chống tham nhũng đối với các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước thuộc quản lý của Bộ để tránh sự chồng chéo, trùng lặp.

Bích Diệp
Đang được quan tâm