Petrolimex báo lỗ "khủng" hơn 1.300 tỷ trong quý IV/2014

(Dân trí) - Nếu như cùng kỳ lãi gần 300 tỷ đồng thì trong quý IV/2014, Petrolimex báo lỗ hợp nhất 1.325,9 tỷ đồng, kéo sập kết quả cả năm, ghi nhận lỗ 350,6 tỷ đồng. Tập đoàn này lý giải do giá dầu thế giới giảm mạnh và những bất cập khi áp dụng Nghị định 83.

Petrolimex báo lỗ khủng hơn 1.300 tỷ trong quý IV/2014
Theo khẳng định của Petrolimex, hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu quý IV/2014 đều phát sinh lỗ


Theo đó, tại quý IV vừa rồi, Petrolimex báo lỗ 1.325,9 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 295,6 tỷ đồng) và qua đó kéo sập kết quả cả năm, ghi nhận lỗ 350,6 tỷ đồng, đảo ngược kết quả lãi của năm 2013 là 1.377,9 tỷ đồng.

Do vậy, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) quý IV bị âm 1.239 đồng/cp và cả năm 2014 âm 328 đồng/cp.

Theo ghi nhận tại báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ, trong quý IV, công ty mẹ Petrolimex lỗ nặng 782,4 tỷ đồng (gấp 8,4 lần mức lỗ cùng kỳ 2013) và khiến mức lãi cả năm giảm còn 67,3 tỷ đồng (bằng 9,5% cùng kỳ).

Trở lại với báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất, trong quý IV, doanh thu thuần của Petrolimex giảm 4,2% và mặc dù giá vốn hàng bán giảm song lợi nhuận gộp vẫn chỉ đạt 916 tỷ đồng (giảm mạnh 46% so với cùng kỳ).

Trong khi doanh thu hoạt động tài chính giảm 26,3% còn 180,7 tỷ đồng thì chi phí tài chính lại tăng mạnh 2,5 lần cùng kỳ, lên 748 tỷ đồng (mặc dù chi phí lãi vay chỉ bằng 52% cùng kỳ với 168 tỷ đồng).

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 25,1% và 13,4% lên 1.647,2 tỷ đồng và 170 tỷ đồng đã góp phần khiến lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Petrolimex quý cuối cùng năm 2014 âm 1.468,4 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 173,2 tỷ đồng).

Phần lợi nhuận khác đóng góp 269,8 tỷ đồng, tăng 37,6% và phần lãi trong công ty liên kết, liên doanh đạt 113,9 tỷ đồng, tăng gần 57% tuy nhiên vẫn không cải thiện được đáng kể tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (quý IV/2014 âm 1.084,8 tỷ đồng; cùng kỳ có lãi 442 tỷ đồng).

Tại thời điểm cuối năm, hàng tồn kho của Petrolimex giảm 34,5%, trong đó, tồn kho xăng dầu giảm gần 20% (còn 1.854,6 tỷ đồng).

Hiện tại, Petrolimex đang quản lý 42 công ty xăng dầu thành viên (sở hữu 100% vốn ) và có 27 công ty con do Petrolimex nắm quyền chi phối, trong đó có 1 công ty liên doanh với đối tác nước ngoài, 1 công ty TNHH 100% vốn tại Singapore và 1 công ty TNHH 100% vốn tại Lào.

Theo văn bản giải trình của Petrolimex, lỗ quý IV công ty mẹ gấp hơn 8 lần cùng kỳ là do trong quý IV, giá xăng dầu thế giới giảm liên tục với biên độ lớn. Sự biến động này nằm ngoài dự báo Chính phủ, dự kiến của các chuyên gia kinh tế và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, nên ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của các Công ty khai thác cũng như kinh doanh mặt hàng xăng dầu.

Petrolimex khẳng định, “hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu quý IV/2014 đều phát sinh lỗ”.

Bên cạnh đó, theo Petrolimex, Nghị định 83 về kinh doanh xăng dầu của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ 1/11/2014 quy định công thức tính giá cơ sở được tính bình quân của 15 ngày sát với ngày tính giá của chu kỳ dự trữ xăng dầu, trong khi Tập đoàn luôn phải đảm bảo tồn kho dự trữ tối thiểu là 30 ngày dẫn đến kết quả kinh doanh quý IV/2014 bị lỗ.

Ngoài ra, lợi nhuận hoạt động tài chính lỗ là do Công ty mẹ trích lập dự phòng đầu tư vào các công ty con, công ty liên doanh, liên kết và lỗ do chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ.

Liên quan đến kết quả hợp nhất, ngoài các nguyên nhân kể trên, Petrolimex còn cho biết, do các công ty con kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu cũng bị tác động trực tiếp của diễn biến giá dầu giảm trong quý IV/2014 nên phát sinh lỗ, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh hợp nhất toàn Tập đoàn.

Bích Diệp

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”

Đang được quan tâm