Ngành công thương hướng tới những mục tiêu cao hơn

Dân trí Năm 2019, Quốc hội giao Chính phủ, Bộ Công Thương phấn đấu chỉ tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7 - 8% so với năm 2018; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%.

 

Ngành công thương hướng tới những mục tiêu cao hơn - 1

Ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương

 

Nhìn lại năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, thưa Bộ trưởng, nếu đánh giá ngắn gọn về những thành quả mà ngành công thương đạt được trong năm 2018, Bộ trưởng sẽ nói gì?

Năm 2018, ngành công thương đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, đóng góp vào ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển kinh tế chung của đất nước.

Đối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp, năm 2018, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 9,8% vượt so với chỉ tiêu kế hoạch được giao là 9%. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo là điểm sáng dẫn dắt tăng trưởng chung của toàn ngành với mức tăng trưởng trên 12%, đồng thời đã khẳng định được vai trò là trụ đỡ, là động lực quan trọng nhất cho tăng trưởng công nghiệp. Điều này cho thấy, quá trình tái cơ cấu lĩnh vực công nghiệp đang đi đúng hướng và có những chuyển biến tích cực.

Về phát triển thị trường trong nước: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2018 tăng từ 11,5-12%, vượt mức kế hoạch đề ra là 10-10,5%. Trong công tác hội nhập quốc tế về kinh tế, Bộ Công Thương đã thực hiện quyết liệt, chủ động và nhất quán chiến lược hội nhập của đất nước, qua đó đã nâng cao vai trò và vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đặc biệt, đối với lĩnh vực xuất nhập khẩu, năm 2018, tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, đóng góp vào bức tranh tăng trưởng chung của nền kinh tế. Cả năm 2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 482 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 244,7 tỷ USD, tăng 13,8% so với năm 2017. 

Thị trường xuất khẩu tiếp tục được duy trì và mở rộng. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực đều thâm nhập được vào các thị trường lớn và có mức tăng trưởng xuất khẩu tốt. Nhờ sự tăng trưởng xuất khẩu của nhiều mặt hàng chủ lực, xuất khẩu cả nước đã tăng nhanh và vững chắc, không còn phụ thuộc lớn vào tăng trưởng xuất khẩu điện thoại. Đặc biệt, năm 2018 là năm thứ ba liên tiếp chúng ta có xuất siêu. Cán cân thương mại đạt thặng dư 7,2 tỷ USD là mức kỷ lục từ trước đến nay.

Có thể khẳng định, tăng trưởng xuất khẩu đã góp phần quan trọng vào việc cải thiện cán cân thanh toán, góp phần vào tăng trưởng GDP, ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định tỷ giá, kiểm soát lạm phát. Tăng trưởng xuất khẩu cao còn tạo hiệu ứng "lan tỏa", thúc đẩy sản xuất, tạo công ăn việc làm, tiêu thụ hàng hóa cho nông dân và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nước.

Năm 2018, Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện "cuộc cách mạng lần thứ 3" khi cắt giảm một loạt các thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư - kinh doanh trên 10 lĩnh vực. Kết quả này có ý nghĩa như thế nào, thưa Bộ trưởng?

Cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư - kinh doanh luôn là mục tiêu được Bộ Công Thương xác định xuyên suốt trong quá trình đổi mới hoạt động của ngành theo tinh thần xây dựng một Chính phủ liêm chính, kiến tạo và hành động với việc tiến hành những bước cải cách mạnh mẽ trên quan điểm toàn diện, từ cải cách tổ chức bộ máy, đến cắt giảm và đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện các thể chế môi trường kinh doanh, tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước... 

Trong năm 2018, Bộ Công Thương đã triển khai một cách triệt để và mạnh mẽ hơn trong đổi mới phương thức quản lý, chuyển tư duy quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tạo môi trường thông thoáng cho đầu tư phát triển gắn với nâng cao hiệu quả trong quản lý nhà nước, thực hiện phân công, phân cấp một cách mạnh mẽ hơn cho các địa phương.

Tôi xin khẳng định lại một lần nữa, việc tiến hành rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư - kinh doanh là một hành động cụ thể của Bộ Công Thương nhằm thực hiện chủ trương chung của Chính phủ về xây dựng một Chính phủ kiến tạo, đổi mới và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong quá trình hoạt động sản xuất - kinh doanh. 

Việc rà soát, xây dựng, thực hiện phương án cắt giảm, đơn giản hóa vừa qua là trong tiến trình chung của Chính phủ nói chung và của Bộ Công Thương nói riêng về cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế của đất nước.

Công tác rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thêm các điều kiện đầu tư - kinh doanh, thủ tục hành chính là công tác thường xuyên, liên tục và cần được tiến hành theo lộ trình từng bước vững chắc, đảm bảo khả thi, đồng bộ, thống nhất và sẽ được tiếp tục triển khai, thực hiện theo lộ trình trong các năm tiếp theo.

Quốc hội đã chính thức phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và dự kiến đầu năm 2019, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) cũng sẽ được Nghị viện châu Âu phê chuẩn. Bộ trưởng nhìn nhận như thế nào về những hiệp định này?

Việc tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới như CPTPP và EVFTA thể hiện mạnh mẽ chủ trương chủ động hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước ta, khẳng định vai trò và vị thế địa - chính trị quan trọng của Việt Nam trong khu vực cũng như trên trường quốc tế.

Việc tham gia các FTA thế hệ mới này, xét trên bình diện chung, mang lại các lợi ích nhất định cho Việt Nam. Đối với CPTPP, thỏa thuận thương mại này tạo ra một thị trường rộng lớn với tỷ trọng 13,5% trong tổng GDP toàn cầu và quy mô thị trường là khoảng 500 triệu dân; do đó, chắc chắn sẽ đem lại lợi ích nhất định cho tất cả các nước thành viên, trong đó có Việt Nam. 

Theo kết quả một số nghiên cứu, CPTPP sẽ giúp GDP của Việt Nam tăng thêm 1,1% vào năm 2030 trong bối cảnh các điều kiện kinh tế căn bản được giữ nguyên. Với giả định có sự tăng trưởng về năng suất, mức tăng GDP của Việt Nam khi có CPTPP có thể đạt 3,5%.

Đối với EVFTA, theo một nghiên cứu, dự kiến hiệp định này sẽ giúp xuất khẩu của Việt Nam tăng thêm bình quân từ 4% - 6%/năm trong vòng 10 năm kể từ khi hiệp định có hiệu lực. Tới năm 2025, xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ đạt 220 tỷ USD, tăng thêm 75-76 tỷ USD so với trường hợp không có FTA.

Nhìn chung, việc tham gia CPTPP và EVFTA, sẽ thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang các thị trường lớn như EU, Nhật Bản, Australia, Canada, Mexico... đặc biệt là những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ta như thủy sản, rau quả tươi và chế biến, hàng điện tử và linh kiện điện tử, một số mặt hàng dệt may và da giày. 

Điều này sẽ giúp Việt Nam đa dạng hóa được thị trường xuất khẩu, tránh phụ thuộc quá nhiều vào một số ít thị trường nhất định, từ đó nâng cao tính độc lập tự chủ của nền kinh tế trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới đang có nhiều thay đổi theo chiều hướng phức tạp và khó đoán định. Bên cạnh đó, các FTA sẽ giúp Việt Nam có được các cơ hội từ chuỗi cung ứng mới hình thành sau khi các hiệp định này có hiệu lực.

Năm 2019, Chính phủ dự kiến hàng loạt chỉ tiêu quan trọng, trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7 - 8% so với năm 2018; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%. Xin Bộ trưởng cho biết, ngành công thương sẽ hướng tới mục tiêu này như thế nào?

Năm 2019, Quốc hội giao Chính phủ, Bộ Công Thương phấn đấu chỉ tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7 - 8% so với năm 2018; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%.

Trên cơ sở bối cảnh hiện nay, để đạt được mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2019 từ 7 - 8% và phấn đấu cao hơn, Bộ Công Thương sẽ chú trọng triển khai nhiều biện pháp, giải pháp quan trọng nhằm phát triển thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, phù hợp với xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng.

Theo đó, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức triển khai tận dụng tốt các cam kết hội nhập quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, đặc biệt là CPTPP để thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy mạnh mẽ xuất khẩu.

Cùng với đó, chú trọng cải cách thể chế, hoàn thiện hành lang pháp lý và cải cách bộ máy tổ chức quản lý nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh để huy động nguồn lực cho sản xuất. Chú trọng tạo nguồn hàng có chất lượng cho sản xuất, đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm và phù hợp với nhu cầu thị trường nhập khẩu.

Đồng thời, tăng cường các biện pháp tháo gỡ rào cản, tạo điều kiện cho hàng hóa xuất khẩu đặc biệt là nông, thủy sản thâm nhập vào các thị trường mới. Đổi mới, đẩy mạnh hiệu quả triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức xúc tiến thương mại Chính phủ Trung ương và địa phương, các tổ chức xúc tiến thương mại phi Chính phủ.

Đối với các biện pháp phòng vệ thương mại áp dụng lên hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, Bộ Công Thương sẽ tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo, cảnh báo để kịp thời chỉ đạo các giải pháp cụ thể, quyết liệt, có định hướng để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu, phát triển thị trường. Phát huy công cụ phòng vệ thương mại để bảo vệ hợp lý sản xuất trong nước...

Bộ Công Thương cam kết sẽ luôn đồng hành và lắng nghe ý kiến và phản hồi của các doanh nghiệp về các vấn đề chính sách để cùng tháo gỡ những khó khăn, phát triển thị trường xuất khẩu cho hàng hóa Việt Nam.

Theo Nguyễn Mạnh
VnEconomy

Ngành công thương hướng tới những mục tiêu cao hơn - 2

 

Tag :
MỚI NHẤT
Ngày Vía Thần tài, người đàn ông đeo mặt nạ "ẵm" Jackpot Vietlott 25 tỷ đồng
Ngày Vía Thần tài, người đàn ông đeo mặt nạ "ẵm" Jackpot Vietlott 25 tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 14/02 tại Chi nhánh Hải Phòng (thuộc Vietlott) đã tổ chức trao giải Jackpot sản phẩm Mega 6/45 kỳ QSMT thứ 396 ngày 01/02/2019. Anh P.D.H đến từ Quảng Ninh là khách hàng may mắn, đã lĩnh thưởng 25 tỷ đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định nhà nước).

Thứ năm, 14/02/2019 - 08:31

Xuýt xoa bó hoa 20 triệu đồng đại gia mua tặng người mình yêu
Xuýt xoa bó hoa 20 triệu đồng đại gia mua tặng người mình yêu

(Dân trí) - Ngày Valentine là dịp để đấng mày râu thể hiện sự ga-lăng với người mình yêu. Nhưng bỏ ra cả chục triệu đồng để mua hoa tặng nửa kia của mình thì quả thật là chịu chơi.

Thứ năm, 14/02/2019 - 08:17

Ngày vía Thần Tài: Tiệm vàng không quá đông, vịt quay lại hút khách
Ngày vía Thần Tài: Tiệm vàng không quá đông, vịt quay lại hút khách

(Dân trí) - Ngày 14/2 (nhằm mùng 10 tháng Giêng), ngày vía Thần Tài nhưng không khí tại các tiệm vàng ở Sóc Trăng, Bạc Liêu không quá sôi động. Trong khi đó, các điểm bán vịt, heo quay lại rất hút khách.

Thứ năm, 14/02/2019 - 04:00

Hoa khô, socola hút khách ngày Valentine
Hoa khô, socola hút khách ngày Valentine

(Dân trí) - Tại Đà Nẵng, thị trường quà tặng Valentine năm nay khá đa dạng, nhiều mẫu mã được cải thiện thu hút người mua.

Thứ năm, 14/02/2019 - 04:00

Làm vài chục hộp socola/ngày vẫn không đủ bán, bà chủ tiệm bánh lả đi vì “ham tiền”
Làm vài chục hộp socola/ngày vẫn không đủ bán, bà chủ tiệm bánh lả đi vì “ham tiền”

(Dân trí) - Hoa hồng và socola là 2 biểu tượng cho ngày Valentine, nên nhiều người đã tự làm socola để bán nhân dịp này.

Thứ năm, 14/02/2019 - 03:24

Choáng ngợp khối tài sản đồ sộ của những cặp vợ chồng giàu nhất sàn chứng khoán
Choáng ngợp khối tài sản đồ sộ của những cặp vợ chồng giàu nhất sàn chứng khoán

(Dân trí) - Trên sàn chứng khoán Việt có những cặp vợ chồng giàu “nức tiếng” thông qua giá trị tài sản cổ phiếu khổng lồ. Riêng vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng đã sở hữu khối tài sản lên tới hơn 225.000 tỷ đồng.

Thứ năm, 14/02/2019 - 02:30

Đa dạng thị trường quà tặng Valentine nhưng sức mua khá yếu
Đa dạng thị trường quà tặng Valentine nhưng sức mua khá yếu

(Dân trí) - Thị trường Valentine đang vào thời điểm “ăn khách” nhưng theo khảo sát của phóng viên tại Hội An, Hà Tĩnh... sức mua đối với các món quà, hoa tươi khá trầm lắng, ít khách mua hoa và quà tặng.

Thứ năm, 14/02/2019 - 02:05

Thủ tướng dự khởi công bệnh viện lớn nhất tại Thái Bình
Thủ tướng dự khởi công bệnh viện lớn nhất tại Thái Bình

(Dân trí) - Ngày 14/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khởi công Bệnh viện đa khoa quốc tế tỉnh Thái Bình, có quy mô 1.000 giường bệnh, được xem là bệnh viện có quy mô hàng đầu tại tỉnh Thái Bình cũng như các tỉnh lân cận.

Thứ năm, 14/02/2019 - 02:00

Doanh số xe khách, xe tải giảm "sốc", doanh nghiệp xe Việt gặp khó
Doanh số xe khách, xe tải giảm "sốc", doanh nghiệp xe Việt gặp khó

(Dân trí) - Trái ngược với xu hướng tiêu thụ, doanh số xe du lịch tăng cực mạnh, các hãng xe liên doanh, tư nhân trong nước lại có doanh số bán xe tải, xe khách tụt giảm mạnh. Đáng chú ý, giá trị gia tăng trong ngành xe hơi Việt hiện đến từ các dòng xe tải, xe khách chứ không phải ở xe du lịch, điều này cho thấy các hãng đang vật lộn với khó khăn.

Thứ năm, 14/02/2019 - 02:00

Dân Mỹ chi 751 triệu USD mua thú cưng tặng người yêu dịp Valentine
Dân Mỹ chi 751 triệu USD mua thú cưng tặng người yêu dịp Valentine

(Dân trí) - Nhiều người Mỹ dự định mua thú cưng để tặng người yêu như một món quà trong mùa Valentine năm nay.

Thứ năm, 14/02/2019 - 01:30

Nơi chen chúc, chỗ vắng vẻ trong ngày Thần Tài
Nơi chen chúc, chỗ vắng vẻ trong ngày Thần Tài

(Dân trí) - Ở một số hiệu vàng uy tín, khách hàng đã xếp hàng từ 5h sáng chờ mở cửa. Trong khi đó không ít cửa hàng kinh doanh vàng bạc trên cả nước dù chăng băng rôn, bảng quảng cáo khá rầm rộ nhưng lượng người đến giao dịch rất thưa thớt.

Thứ năm, 14/02/2019 - 01:13

Thủ tướng: “Thái Bình là tỉnh kiểu mẫu về ý Đảng lòng dân trong nông nghiệp”
Thủ tướng: “Thái Bình là tỉnh kiểu mẫu về ý Đảng lòng dân trong nông nghiệp”

(Dân trí) - Sáng 14/2, tại Thái Bình, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự lễ khởi công dự án Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình và công bố quy hoạch, triển khai thực hiện dự án Khu công nghiệp chuyên phục vụ nông nghiệp Đồng bằng Bắc Bộ tại tỉnh Thái Bình.

Thứ năm, 14/02/2019 - 11:30

ĐÁNG QUAN TÂM
Thủ tướng Chính phủ cắt băng khánh thành Nhiệt điện Thái Bình
Thủ tướng Chính phủ cắt băng khánh thành Nhiệt điện Thái Bình

(Dân trí) - Ngày 14/2, tại xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Lễ khánh thành dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự buổi lễ và cắt băng khánh thành dự án này.

Thứ năm, 14/02/2019 - 11:00

"Thiếu gia" Hà Nội mua nhanh 40 chỉ vàng cầu may ngày Valentine
"Thiếu gia" Hà Nội mua nhanh 40 chỉ vàng cầu may ngày Valentine

(Dân trí) - Một người đàn ông tại Gia Lâm, Hà Nội bất ngờ mua hơn 40 chỉ vàng Kim Hợi ngay trong buổi sáng ngày Vía Thần Tài để tặng người thân và cho gia đình cầu may đầu năm.

Thứ năm, 14/02/2019 - 10:14

Ngày Vía Thần Tài: Giá vàng bán ra tăng vọt, nhà vàng "dìm" sâu giá mua vào
Ngày Vía Thần Tài: Giá vàng bán ra tăng vọt, nhà vàng "dìm" sâu giá mua vào

(Dân trí) - Phiên giao dịch sáng nay 14/2, đúng ngày Vía Thần Tài mồng 10 tháng Giêng âm lịch, giá vàng SJC được các nhà vàng đẩy lên mức 37,6 triệu đồng/lượng trong bối cảnh dòng người xếp hàng từ tờ mờ sáng để mua vàng cầu tài, cầu lộc.

Thứ năm, 14/02/2019 - 09:57

7 triệu người Mỹ đột nhiên không trả tiền vay mua ô tô, bên tín dụng phát hoảng
7 triệu người Mỹ đột nhiên không trả tiền vay mua ô tô, bên tín dụng phát hoảng

(Dân trí) - Hàng triệu người Mỹ đang vật lộn với các khoản vay để mua xe hơi của họ, và ngay cả các nhà kinh tế cũng ngạc nhiên.

Thứ năm, 14/02/2019 - 09:15

Vừa mua vàng đã rơi mất, vị khách đen đủi huy động cả cửa hàng đi tìm
Vừa mua vàng đã rơi mất, vị khách đen đủi huy động cả cửa hàng đi tìm

(Dân trí) - Không khí mua bán tại các phố vàng đang sôi động hơn cả ngày Tết, kẻ mua người bán ra vào tấp nập. Nhiều người không cẩn thận còn làm rơi cả vàng Thần Tài vừa mua được phải huy động cả nhân viên cửa hàng đi tìm.

Thứ năm, 14/02/2019 - 08:49

Đại gia đi siêu xe Maserati 7 tỷ đồng mua bao nhiêu vàng cầu may?
Đại gia đi siêu xe Maserati 7 tỷ đồng mua bao nhiêu vàng cầu may?

(Dân trí) - Ngay từ sáng sớm ngày Vía Thần tài, hàng trăm người đã xếp hàng trước các cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông. Tuy nhiên, ánh mắt lại đổ dồn về phía 1 đại gia đi chiếc Maserati màu trắng. Ai cũng tò mò xem liệu đại gia này sẽ tiêu bao nhiêu tiền trong ngày đón Vía Thần tài năm nay.

Thứ năm, 14/02/2019 - 07:56

Tranh cãi kịch liệt việc ai xếp hàng trước để tranh mua vàng ngày Vía Thần Tài
Tranh cãi kịch liệt việc ai xếp hàng trước để tranh mua vàng ngày Vía Thần Tài

(Dân trí) - Nhiều người tới cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông từ 1h30 sáng ngày Vía Thần Tài để xếp hàng mua vàng cầu may trong năm mới. Ai cũng muốn sớm tới lượt vào mua vàng nên đã dẫn đến tình trạng chen lấn, lộn xộn tranh cãi ai đến trước ai đến sau.

Thứ năm, 14/02/2019 - 07:50

Hà Nội: Xếp hàng từ rạng sáng mua vàng đón Vía Thần Tài
Hà Nội: Xếp hàng từ rạng sáng mua vàng đón Vía Thần Tài

(Dân trí) - Từ 5 giờ sáng hôm nay (tức ngày mồng 10 tháng Giêng âm lịch), dòng người đã nối dài tại một số cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) để chờ mua vàng đón Vía Thần Tài.

Thứ năm, 14/02/2019 - 06:35

Tặng vợ 60 nhẫn vàng Thần tài mừng lễ Tình nhân: Bí mật của anh thợ điều hòa
Tặng vợ 60 nhẫn vàng Thần tài mừng lễ Tình nhân: Bí mật của anh thợ điều hòa

“Chị ơi có nhẫn ép vỉ loại 1 chỉ không, tôi mua 60 chiếc?”. Nhân viên cửa hàng vàng ngạc nhiên hỏi lại là muốn mua sỉ hay sao mà lại lấy nhiều vậy thì người đàn ông này nói: “Mua về tặng vợ”.

Thứ năm, 14/02/2019 - 06:12

Mức thù lao “0 đồng” thời khốn khó của đại gia Dương Ngọc Minh cùng “bộ sậu”
Mức thù lao “0 đồng” thời khốn khó của đại gia Dương Ngọc Minh cùng “bộ sậu”

(Dân trí) - Thành quả ban đầu của chương trình tái cơ cấu là năm 2018, “vua cá” đã có lãi trở lại. Tuy nhiên, doanh nghiệp của ông Dương Ngọc Minh vẫn tỏ ra thận trọng với việc điều chỉnh giảm mạnh kế hoạch năm 2019, không những không chia cổ tức mà còn không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Thứ năm, 14/02/2019 - 06:00

Heo vàng thần tài bán chạy hơn cả vàng nhẫn
Heo vàng thần tài bán chạy hơn cả vàng nhẫn

(Dân trí) - Ngày vía Thần tài đang là chủ đề được nhắc tới rất nhiều mấy ngày gần đây. Nhưng xu hướng mua loại vàng gì để lấy may của người dân cũng làm không ít người tò mò.

Thứ năm, 14/02/2019 - 05:30

Thị trường Valentine: Ăn được, để lâu, hiện kim càng tốt
Thị trường Valentine: Ăn được, để lâu, hiện kim càng tốt

(Dân trí) - Đồng hồ đeo tay, "hoa" ăn được, vòng tay, nhẫn vàng, nhẫn đính kim cương... là món quà Valentine năm 2019 đang được những cặp đôi săn tìm để trao tặng cho nhau. Và tất nhiên, ngày tình yêu, không thể thiếu hoa hồng và socola, tuy nhiên, yếu tố "bất ngờ, khác biệt" luôn được ưu tiên lựa chọn.

Thứ năm, 14/02/2019 - 05:00