Thứ hai, 28/03/2016 - 10:15

Ngân hàng Nhà nước thu hồi giấy phép của một ngân hàng liên doanh

Dân trí

Theo yêu cầu của NHNN, Ngân hàng liên doanh VID PUBLIC BANK có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Ngân hàng liên doanh VID PUBLIC BANK cho Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam kể từ ngày 1/4 tới.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định số 404/QĐ-NHNN về việc thu hồi Giấy phép hoạt động của Ngân hàng liên doanh VID PUBLIC BANK.

Theo đó, NHNN thu hồi Giấy phép hoạt động ngân hàng liên doanh số 01/NH-GP ngày 25/3/1992 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng liên doanh VID PUBLIC BANK.

Ngân hàng liên doanh VID PUBLIC BANK có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Ngân hàng liên doanh VID PUBLIC BANK cho Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam kể từ ngày 01/04/2016; Đồng thời, tiến hành các thủ tục để chấm dứt hoạt động (hoàn trả Giấy phép, Giấy đăng ký kinh doanh…) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quyết định số 404/QĐ-NHNN có hiệu lực kể từ ngày 1/4/2016.


Ngân hàng Nhà nước vừa có quyết định thu hồi giấy phép của một ngân hàng liên doanh

Ngân hàng Nhà nước vừa có quyết định thu hồi giấy phép của một ngân hàng liên doanh

Trước đó, ngày 23/3/2015, NHNN đã chấp thuận về nguyên tắc việc Ngân hàng VID Public Bank (PBB) được nhận toàn bộ phần vốn góp của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tại Ngân hàng liên doanh VID Public và tiến hành các thủ tục để chuyển đổi ngân hàng này thành ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam của PBB.

Ngân hàng VID Public Bank được thành lập ngày 30/9/1991 với tỷ lệ vốn góp 50:50 giữa Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) với ngân hàng Public Bank Berhad (Malaysia).

Cùng với việc thu hồi giấy phép của Ngân hàng liên doanh VID PUBLIC BANK, ngày 24/3/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 1853/NHNN-TTGSNH về việc xác nhận đăng ký Điều lệ của Ngân hàng TNHH MTV Public Bank Việt Nam.

Theo đó, NHNN xác nhận việc đăng ký đối với bản Điều lệ Ngân hàng TNHH MTV Public Bank Việt Nam được chủ sở hữu (Ngân hàng Public Bank Berhad) thông qua tại văn bản ngày 01/07/2015.

Ngân hàng TNHH MTV Public Bank Việt Nam hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung sửa đổi Điều lệ, đảm bảo phù hợp với các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành.

Trường hợp Điều lệ có các nội dung trái với quy định của pháp luật, các điều, khoản tương ứng với nội dung đó đương nhiên vô hiệu và Ngân hàng TNHH MTV Public Bank Việt Nam có trách nhiệm kịp thời sửa đổi, bổ sung các điều, khoản này đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng TNHH MTV Public Bank Việt Nam phải được đăng ký tại NHNN trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp có thẩm quyền của Ngân hàng TNHH MTV Public Bank Việt Nam thông qua.

An Hạ

Ngân hàng Nhà nước thu hồi giấy phép của một ngân hàng liên doanh - 2