Lên phương án ngân sách cho việc quan trọng, đặc biệt là phòng chống dịch

(Dân trí) - Bộ Tài chính phải chủ động điều hành ngân sách Nhà nước, bảo đảm đáp ứng kịp thời các nhu cầu theo quy định, đặc biệt là cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái được nêu rõ trong công văn 5463/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ gửi Bộ Tài chính.

Lên phương án ngân sách cho việc quan trọng, đặc biệt là phòng chống dịch - 1

Bộ Tài chính phải chủ động điều hành ngân sách Nhà nước, bảo đảm đáp ứng kịp thời các nhu cầu theo quy định, đặc biệt là cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Ảnh: Phạm Nguyễn).

"Bộ Tài chính căn cứ tình hình thu ngân sách Nhà nước, diễn biến thực tiễn của dịch Covid-19 để chủ động xây dựng phương án điều hành ngân sách Nhà nước năm 2021, bảo đảm đáp ứng kịp thời các nhu cầu theo quy định, đặc biệt là cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của ngân sách Trung ương trong mọi tình huống" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Về hạn định xây dựng phương án điều hành ngân sách Nhà nước, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25/8.

Cuối tháng 7 vừa qua, báo cáo về tình hình thu chi ngân sách trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội, đặc biệt là sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu, đương nhiên ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn chi.

"Đây là một thực tế hết sức khó khăn trong việc vay của giai đoạn sắp tới. Bộ Tài chính sẽ chủ động xây dựng các kịch bản để tham mưu cho Chính phủ điều hành một cách linh hoạt giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, các công cụ quản lý kinh tế khác để đảm bảo chủ động cho vấn đề vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế" - ông Phớc thông tin.

Năm 2020, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm nay cho các bộ, cơ quan Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết của Quốc hội. 

Theo kế hoạch này, dự toán tổng chi 1.058.271 tỷ đồng, ưu tiên thanh toán nợ đọng, dự án cấp bách... Tổng số thu ngân sách Trung ương là 739.401 tỷ đồng; tổng số thu ngân sách địa phương là 603.929 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách Trung ương là 1.058.271 tỷ đồng, trong đó dự toán 350.804 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Tin liên quan