Thứ tư, 05/12/2018 - 19:00

Hơn 95 triệu dân bước vào cuộc điều tra dân số, nhà ở lớn nhất năm 2019

Dân trí

Hơn 25 triệu hộ dân, 95 triệu người sẽ bước vào cuộc tổng điều tra dân số, nhà ở lớn nhất từ trước đến nay sẽ được tiến hành năm 2019.

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, Bộ KH&ĐT, cuộc điều tra này cũng có thể thu thập những dữ liệu lớn sau 10 năm và đóng góp nhiều vào các chính sách, chiến lược của Chính phủ, Bộ, ngành thậm chí doanh nghiệp.

Hơn 25 triệu hộ, 95 triệu dân sẽ bước vào cuộc điều tra lớn nhất từ trước đến nay
Hơn 25 triệu hộ, 95 triệu dân sẽ bước vào cuộc điều tra lớn nhất từ trước đến nay

Theo đó, đợt tổng điều tra trên sẽ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030.

Bên cạnh đó, thực hiện Tổng điều tra cũng phục vụ việc tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương. Đợt tổng điều tra còn cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số.

Ngoài các thông tin điều về dân số, nhà ở đơn thuần, đợt điều tra sắp tới sẽ chú trọng về tình trạng nhà ở, tình trạng thu nhập, lao động việc làm, thông tin về năng lượng, nguồn nước sinh hoạt và nhà vệ sinh...

Đây là những thông tin cần thiết để cho các ngành, lĩnh vực và doanh nghiệp thu thập nhằm xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh và hướng tới khắc phục những khó khăn, vướng mắc.

Dự kiến, kết quả sơ bộ của Tổng điều tra sẽ được công bố vào tháng 7/2019; kết quả điều tra mẫu vào quý IV/2019; kết quả điều tra toàn bộ vào quý II/2020; các báo cáo phân tích chuyên đề vào quý IV/2020.

Dự kiến thời gian thực hiện điều tra là ngày 1/4 đến hết ngày 25/4/2019. Được biết, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ sẽ là Trưởng Ban chỉ đạo, các Bộ như Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an, Quốc phòng và Ngoại giao sẽ trực tiếp tham gia và thực hiện các kế hoạch điều tra riêng trong phạm vi của các Bộ.

Theo thông tin, mỗi tỉnh sẽ có Ban chỉ đạo và cấp huyện sẽ có Văn phòng Ban chỉ đạo. Số lượng cán bộ Ban chỉ đạo cấp tỉnh có từ 12 - 20 người tham gia đợt điều tra, cấp huyện là từ 8 - 10 người.

An Linh

Hơn 95 triệu dân bước vào cuộc điều tra dân số, nhà ở lớn nhất năm 2019 - 2