1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Tiếp tục xử lý việc cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế

(Dân trí) - Liên quan tới việc cấp trùng thẻ BHYT năm 2014, BHXH Việt Nam cho biết đã hoàn trả ngân sách trung ương và chuyển kinh phí để BHXH tỉnh hoàn trả ngân sách địa phương. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn vướng mắc tại 3 tỉnh là Đồng Tháp, Yên Bái, Lâm Đồng...

Đến nay vẫn còn vướng mắc tại 3 tỉnh là Đồng Tháp, Yên Bái, Lâm Đồng vẫn chưa xử lý dứt điểm số tiền cấp trùng thẻ BHYT từ năm 2014.
Đến nay vẫn còn vướng mắc tại 3 tỉnh là Đồng Tháp, Yên Bái, Lâm Đồng vẫn chưa xử lý dứt điểm số tiền cấp trùng thẻ BHYT từ năm 2014.

Mới đây Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có văn bản xin ý kiến Bộ Tài chính về việc xử lý kinh phí trùng thẻ BHYT từ năm 2014.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, thực hiện hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc xử lý đối với số ngân sách nhà nước hỗ trợ do cấp trùng thẻ BHYT năm 2014, BHXH Việt Nam đã hoàn trả ngân sách trung ương và chuyển kinh phí để BHXH tỉnh hoàn trả ngân sách địa phương.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn vướng mắc tại 3 tỉnh là Đồng Tháp, Yên Bái, Lâm Đồng. Cụ thể tại Đồng Tháp, số kinh phí trùng thẻ BHYT năm 2014 là hơn 1,1 tỷ đồng. Còn tại tỉnh Yên Bái là hơn 1,6 tỷ đồng; tỉnh Lâm Đồng là hơn 5 triệu đồng.

Tại 3 tỉnh này, Sở Tài chính và BHXH tỉnh đã thống nhất thực hiện bù trừ toàn bộ kinh phí trùng thẻ năm 2014 vào số kinh phí ngân sách địa phương phải đóng, hỗ trợ đóng BHYT năm 2014. Đồng thời tại BHXH Việt Nam đã thực hiện nộp ngân sách trung ương theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính.

BHXH Việt Nam đề nghị Bộ Tài chính xem xét, sớm cho ý kiến hướng dẫn thực hiện. Trước đó, hồi cuối năm 2016, Bộ Tài chính đã đưa ra văn bản yêu cầu các địa phương và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam truy thu phần ngân sách nhà nước chi cấp trùng thẻ Bảo hiểm Y tế cho các đối tượng chính sách.

Theo đó, từ việc rà soát của cơ quan BHXH các địa phương và cơ quan liên quan, UBND các tỉnh, TP đã báo cáo về Bộ Tài chính kết quả kiểm tra, rà soát việc cấp thẻ BHYT các đối tượng được ngân sách nhà nước (NSNN) đóng, hỗ trợ tiền đóng năm 2014. Tổng số thẻ BHYT cấp trùng năm 2014 là 160.912 thẻ, tổng số tiền cấp trùng là 82,29 tỷ đồng.

Về hướng giải quyết, Bộ tài chính yêu cầu: Kinh phí cấp trùng thẻ cho các đối tượng được ngân sách Trung ương đóng, hỗ trợ tiền đóng (người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng, thân nhân lực lượng quân đội, công an, cơ yếu) thì thu hồi nộp ngân sách Trung ương.

Kinh phí cấp trùng thẻ cho các đối tượng được ngân sách địa phương đóng, hỗ trợ tiền đóng thì thu hồi nộp ngân sách địa phương.

Đối với kinh phí cấp trùng thẻ BHYT tại các địa phương được ngân sách Trung ương hỗ trợ kinh phí đóng, hỗ trợ đóng BHYT, Bộ Tài chính sẽ giảm trừ vào nhu cầu kinh phí mua thẻ BHYT để xác định số kinh phí ngân sách Trung ương phải bổ sung năm 2016.

Bộ Tài chính hướng dẫn BHXH VN trích 82,29 tỷ đồng từ Quỹ dự phòng khám chữa bệnh BHYT để nộp ngân sách. Trong đó, nộp ngân sách Trung ương 6,95 tỷ đồng thuộc kinh phí cấp trùng thẻ BHYT cho các đối tượng do ngân sách Trung ương đảm bảo. Phần còn lại khoảng 75,34 tỉ đồng, BHXH Việt Nam thông qua BHXH các tỉnh, TP chuyển tới các đối tượng do ngân sách địa phương đảm bảo để cơ quan BHXH cấp tỉnh nộp trả ngân sách địa phương.

Nguyễn Khánh

Tiếp tục xử lý việc cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế - 2