Hành động vì một Petrovietnam "Đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - hiệu quả"

Trường Thịnh

(Dân trí) - Petrovietnam đã và đang tích cực triển khai thực hiện Đề án tái tạo văn hóa nhằm hướng tới một doanh nghiệp với những giá trị văn hóa chuẩn mực theo phương châm hành động "Đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - hiệu quả".

Cụ thể hóa bằng hành động

Sau một thời gian nỗ lực, tích cực triển khai, đến nay việc thực hiện Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam đã huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Hành động vì một Petrovietnam Đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - hiệu quả - 1

Hành trình Mùa Xuân từ những giếng dầu đưa lá cờ Tổ quốc từ Biển Đông tới Quảng trường Ba Đình.

Công tác triển khai được thực hiện một cách hệ thống, bài bản, nghiêm túc với sự thống nhất trong lãnh đạo, sự đồng thuận trong cán bộ công nhân viên (CBCNV), tạo sự chuyển biến về nhận thức và bước đầu tác động đến hành vi của lãnh đạo, cán bộ nhân viên, người lao động toàn tập đoàn; góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh (SXKD) trong bối cảnh hết sức khó khăn của năm 2020 cũng như những tháng đầu năm nay; từng bước nâng tầm uy tín và hình ảnh của tập đoàn.

Hành động vì một Petrovietnam Đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - hiệu quả - 2

Người lao động Dầu khí làm Lễ báo công dâng Bác.

Phát huy những kết quả đạt được, trước tình hình mới với diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của tập đoàn, để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD.

Ông Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, Trưởng ban chỉ đạo tái tạo văn hóa Petrovietnam - nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc đẩy mạnh thực hiện văn hóa doanh nghiệp "Trong lúc khó khăn này, càng phải thực hiện tốt hơn Văn hóa Petrovietnam với phương châm hành động là đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - hiệu quả. Các đơn vị, cá nhân phải đoàn kết hơn nữa, tương thân, tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau và rất cần tăng cường kỷ cương, kỷ luật lao động, sáng tạo, để cùng vượt qua khó khăn, hướng tới hiệu quả chung cho hoạt động của tập đoàn".

Hành động vì một Petrovietnam Đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - hiệu quả - 3

Người lao động tại công trình khí GPP.

Ông Hoàng Quốc Vượng chỉ đạo, trong thời gian tới, từ tập đoàn đến các đơn vị cần đầu tư con người, công sức, thời gian, tài chính để thực hiện tái tạo văn hóa Petrovietnam ngày càng hiệu quả, thiết thực, lan tỏa; chú trọng công tác đào tạo/đào tạo nội bộ về văn hóa doanh nghiệp đến từng CBCNV, người lao động trong toàn tập đoàn; Phát huy hơn nữa trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo tập đoàn, lãnh đạo các Ban trong tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc CBNV thực hiện văn hóa từ những việc làm thường xuyên, hàng ngày, như: thực hành 5S, xây dựng văn hóa đúng giờ, văn hóa hội họp, văn hóa thực thi công việc, văn hóa ứng dụng công nghệ, văn hóa hiệu quả, văn hóa phối hợp, văn hóa trong các hoạt động tập thể,…

Hành động vì một Petrovietnam Đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - hiệu quả - 4

Thang 1/2021, ông Hoàng Quốc Vượng - Chủ tịch HĐTV Petrovietnam kiểm tra công tác trên công trình biển.

Phương châm hành động trong Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam phải được cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, để từng bước thấm nhuần trong từng CBCNV, trở thành nếp nghĩ, thói quen trong công việc hàng ngày; để văn hóa doanh nghiệp không phải là một điều gì đó mơ hồ, tách biệt với hoạt động SXKD của doanh nghiệp, mà thực chất, là một phần không thể thiếu, gắn với mọi hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả, uy tín, giá trị thương hiệu của doanh nghiệp, là động lực để xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển bền vững Petrovietnam trong thời kỳ mới.

Trong đó, "đoàn kết" được cụ thể bằng việc luôn đặt mình vào hoàn cảnh của đồng nghiệp, bộ phận, phòng ban, đơn vị khác để thấu hiểu và đồng cảm; không đổ lỗi, luôn coi mình là nguyên nhân; từ đó sẵn sàng chia sẻ (thông tin, dữ liệu), hỗ trợ và phối hợp để cùng hoàn thành công việc, tôn trọng, hợp tác, không có hành động xúc phạm đồng nghiệp. Cùng với đó là quá trình rà soát hệ thống quản lý, phân công, phân nhiệm, quy trình phối kết hợp trong công việc để CBNV hiểu rõ phạm vi trách nhiệm của bản thân, gia tăng tốc độ phối kết hợp; đề xuất giải pháp, giải quyết kịp thời mâu thuẫn, không để phát sinh đơn thư, khiếu kiện.

Hành động vì một Petrovietnam Đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - hiệu quả - 5

NLD Dầu khí đối diện vượt qua gian nan thách thức đã thành một yếu tố làm nên văn hóa.

Sự "kỷ cương" được thể hiện ở việc tuân thủ pháp luật; thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định, nội quy của tập đoàn, trong đó lãnh đạo luôn nêu gương trong mọi hoạt động. Mọi người lao động phải chấp hành theo đúng phân công, đúng quy trình nghiệp vụ; có trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao đảm bảo tần suất, tiến độ và chất lượng công việc; Tham gia đầy đủ, nghiêm túc tất cả các kỳ họp, các khóa đào tạo/huấn luyện và các sự kiện theo yêu cầu tổ chức;…

Thi đua lao động sáng tạo là đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy sự phát triển. Do đó, tính "sáng tạo" luôn được đề cao trong mọi hoạt động SXKD của Petrovietnam. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng của Văn hóa Petrovietnam. Tập đoàn luôn tạo điều kiện, khuyến khích CBCNV có đề xuất, giải pháp, sáng kiến, cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, tháo gỡ khó khăn đối với nhiệm vụ được phân công; khuyến khích, ghi nhận các sáng kiến nâng cao chất lượng, hiệu quả và hiệu suất công việc cho cá nhân, bộ phận và tổ chức. Bên cạnh đó, việc thực hiện những cải tiến và nâng cấp hoạt động quản trị ở các bộ phận luôn được chú trọng quan tâm cùng với việc triển khai thực hiện văn hóa 5S trong toàn tập đoàn.

Hành động vì một Petrovietnam Đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - hiệu quả - 6

Thang 3/2021, ông Lê Mạnh Hùng - TGĐ  Le Manh Hung TGD Petrovietnam đối thoại trực tuyến với DV thanh niên DK trên cả nước.

Và để đánh giá hoạt động của một doanh nghiệp thì "hiệu quả" luôn là tiêu chí quyết định. Tiêu chí này được cụ thể hóa trong phương châm hành động thông qua việc tối ưu hóa hiệu quả sử dụng các nguồn lực (nhân lực, chi phí, thời gian, thiết bị,..) để tăng hiệu suất công việc; tránh thất thoát hoặc gây lãng phí các nguồn lực của tổ chức; Nắm vững và thực hành tốt các nguyên lý và thói quen giúp liên tục nâng cao hiệu quả cá nhân và hiệu quả cùng người khác; Luôn xác định rõ thước đo kết quả công việc, hướng tới hiệu quả cao nhất và nỗ lực để tạo ra những kết quả đột phá.

Cả hệ thống chính trị thực hiện văn hóa Petrovietnam

Thực hiện văn hóa doanh nghiệp được xác định là một trong những nội dung quan trọng giúp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên hướng đến hoàn thành mục tiêu chung của tập đoàn, góp phần xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, hoạt động đoàn thể hướng tới chuyên nghiệp thiết thực.

Xuất phát từ ý nghĩa đó, Ban chỉ đạo triển khai Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam đã kiến nghị Đảng ủy tập đoàn xác định thực hiện phương châm hành động "Đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - hiệu quả" là nhiệm vụ cả nhiệm kỳ 2020-2025; trên cơ sở đó Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng đã ban hành nội dung triển khai phương châm hành động trong toàn tập đoàn.

Ngày 9/8, Phó Bí thư Thường trực Phạm Xuân Cảnh thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy tập đoàn cũng đã ký văn bản chỉ đạo, yêu cầu 100% chi, đảng bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể, trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 tổ chức sinh hoạt trực tuyến chuyên đề: Thực hiện phương châm hành động "đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - hiệu quả".

Sinh hoạt chuyên đề này nhằm xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý, điều hành doanh nghiệp, làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu vào mọi hoạt động của tổ chức Đảng, hoạt động quản trị, điều hành SXKD của tập đoàn và các đơn vị thành viên; tạo môi trường cho cán bộ, đảng viên tu dưỡng, giữ gìn đạo đức, phẩm chất, lối sống; người lao động dầu khí tin tưởng, yên tâm, tự hào và gắn bó với ngành Dầu khí.

Ban Thường vụ Đảng ủy tập đoàn cũng chỉ đạo các đơn vị, đoàn thể trong tập đoàn ngay trong quý III năm nay áp dụng đánh giá hằng tháng, hằng quý đối với từng cá nhân, tập thể trong thực hiện phương châm hành động. Cả hệ thống chính trị đồng bộ vào cuộc thực hiện tái tạo văn hóa Petrovietnam chú trọng đề cao trách nhiệm, tính nêu gương của lãnh đạo tập đoàn, lãnh đạo các ban/văn phòng, đơn vị, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ.

ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM