Gặt lợi nhuận “khủng”, cổ phiếu VIB tăng giá “chóng mặt”

Tính đến thời điểm chốt phiên 13/3, cổ phiếu VIB đã tăng giá hơn 200% so với thời điểm mới lên sàn hồi đầu năm ngoái. Với mức lợi nhuận hơn 1.400 tỷ đồng năm 2017, tăng gấp đôi năm 2016, VIB dự kiến sẽ chi trả 5% cổ tức bằng tiền mặt và 31% bằng cổ phiếu thưởng cho cổ đông, đồng thời sử dụng cổ phiếu quỹ để thưởng cho nhân viên.

Ngày 29/3 tới đây, Ngân hàng Quốc Tế (VIB) sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018. Theo tài liệu cung cấp cho cổ đông, VIB cho biết, năm 2017 hoạt động chuyển đổi của ngân hàng này đã diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn hệ thống và ghi nhận được những kết quả tích cực.

Từ góc độ tăng trưởng, 2017 là năm tăng trưởng mạnh mẽ và chất lượng nhất trong 5 năm qua của VIB, tất cả các khối kinh doanh đều vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế đạt 1.405 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2016 và đạt 187% kế hoạch ĐHĐCĐ giao; tổng tài sản đạt 123,2 nghìn tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch ĐHĐCĐ giao; tăng trưởng tín dụng đạt 26%; nợ xấu duy trì dưới 3%.

VIB gặt kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2017 và dự định sẽ lãi vượt 2.000 tỷ đồng trong năm nay
VIB gặt kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2017 và dự định sẽ lãi vượt 2.000 tỷ đồng trong năm nay

Trong kỳ đánh giá xếp hạng các ngân hàng tại Việt Nam quý 2/2017, Moody's Investors Service đã nâng triển vọng xếp hạng tiền gửi nội tệ, phát hành tiền gửi nội tệ và ngoại tệ của VIB từ ổn định lên tích cực, đồng thời tiếp tục xếp hạng VIB nằm trong nhóm ngân hàng có chỉ số xếp hạng tín nhiệm cao nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Trên cơ sở đó, ngân hàng dự kiến chi trả 5% cổ tức bằng tiền mặt và 31% bằng cổ phiếu thưởng cho cổ đông, đồng thời sử dụng cổ phiếu quỹ để thưởng cho nhân viên.

Năm 2018, VIB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 2.005 tỷ đồng, tăng 43% so với năm 2017. Ngân hàng cũng dự kiến trình các phương án tăng vốn, đưa vốn điều lệ lên 8.100 tỷ đồng theo các phương thức bao gồm chào bán cổ phiếu quỹ, phát hành riêng lẻ cổ phiếu mới, chia cổ phiếu thưởng từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận để lại và thặng dư vốn cổ phần.

Theo kế hoạch, phần vốn tăng thêm sẽ được sử dụng để tăng cường cấp tín dụng cho các khách hàng có tình hình tài chính ổn định; để đầu tư tài sản có độ thanh khoản cao, đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ cho phát triển sản phẩm, quản trị rủi ro, cũng như đầu tư nâng cấp mở rộng mạng lưới hoạt động.

Với phương án sử dụng vốn nêu trên, VIB lên mục tiêu lợi nhuận trước thuế cho năm 2018 là 2.005 tỷ đồng, tăng 43% so với năm 2017; tổng tài sản đạt 150.231 tỷ đồng, tăng 22%; tăng trưởng tín dụng theo phê duyệt của NHNN; huy động vốn đạt 100.000 tỷ đồng tăng trưởng 22%; nợ xấu duy trì dưới mức 3%.

Ngoài ra, VIB cũng đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp về việc niêm yết cổ phiếu VIB trên Sàn Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HoSE) trong thời gian tới.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/3, cổ phiếu VIB tăng giá mạnh 1.500 đồng tương ứng 3,93% lên 39.700 đồng. Thị giá VIB đã tăng tới gần 30% trong vòng 1 tháng qua và tăng hơn 200% so với thời điểm mới lên sàn UPCoM hồi tháng 1/2017. Đây cũng được coi là một trong những mã cổ phiếu có tốc độ tăng giá ấn tượng nhất trên thị trường năm qua.

Bích Diệp

Gặt lợi nhuận “khủng”, cổ phiếu VIB tăng giá “chóng mặt” - 2