Gần 150.000 tỷ đồng làm 729 km cao tốc Bắc - Nam

(Dân trí) - Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 được chia thành 12 dự án thành phần với tổng mức đầu tư là 146.990 tỷ đồng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký, ban hành Nghị quyết số 44/2022/QH15 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 gồm các đoạn từ Bãi Vọt (Hà Tĩnh) đến Cam Lộ (Quảng Trị), từ Quảng Ngãi đến Nha Trang (Khánh Hòa) và từ Cần Thơ đến Cà Mau.

Về phạm vi, quy mô, hình thức đầu tư, Nghị quyết nêu rõ đầu tư khoảng 729 km, chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập theo hình thức đầu tư công. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư các dự án thành phần được thực hiện tương tự như đối với dự án nhóm A theo quy định của pháp luật về đầu tư công. 

Dự án áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại, bảo đảm yêu cầu an toàn, đồng bộ, chất lượng và hiệu quả. Khuyến khích ứng dụng công nghệ cao trong tổ chức thi công, thích ứng với biến đổi khí hậu, thực hiện hình thức thu phí tự động không dừng trong khai thác, vận hành. 

Gần 150.000 tỷ đồng làm 729 km cao tốc Bắc - Nam - 1

Đầu tư gần 150.000 tỷ đồng làm 729km cao tốc Bắc - Nam (Ảnh minh họa: VGP).

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là 146.990 tỷ đồng. Chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án từ năm 2021, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác, vận hành từ năm 2026. 

Trong đó, Quốc hội giao Chính phủ triển khai tổ chức thực hiện, quản lý và khai thác, vận hành dự án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình. Quản lý, sử dụng vốn và các nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Rà soát, hoàn thiện quy định pháp luật về hình thức thu phí tự động không dừng và xây dựng phương án, tổ chức thực hiện thu hồi vốn đầu tư Dự án để hoàn trả vào ngân sách trung ương. 

Theo baochinhphu.vn