EVNNPT tổ chức đối thoại định kỳ, đánh giá thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2021

Trường Thịnh

(Dân trí) - EVNNPT tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ cấp Tổng công ty tại nơi làm việc và ký Biên bản "Đánh giá việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc.

Nhằm phát huy quyền làm chủ của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được tham gia ý kiến về những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, cũng như phản ánh những tồn tại, vướng mắc trong thực tiễn lao động sản xuất và tham gia đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quản lý nội bộ có liên quan, ngày 29/11, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ cấp Tổng công ty tại nơi làm việc và ký Biên bản "Đánh giá việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, Quy chế phối hợp hoạt động giữa Tổng Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn, Thỏa ước lao động tập thể trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia năm 2021".

EVNNPT tổ chức đối thoại định kỳ, đánh giá thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2021 - 1

Tham gia Hội nghị, đại diện cho người sử dụng lao động có ông Phạm Lê Phú - Tổng Giám đốc EVNNPT, Ông Vũ Trần Nguyễn - Phó Tổng Giám đốc EVNNPT và các thành viên đại diện người sử dụng lao động tham gia đối thoại tại nơi làm việc cấp EVNNPT nhiệm kỳ 2021 - 2023.

EVNNPT tổ chức đối thoại định kỳ, đánh giá thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2021 - 2

Về phía đại diện người lao động có ông Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công đoàn EVNNPT, Ông Nguyễn Huy Thắng - Phó Chủ tịch Công đoàn EVNNPT và các thành viên đại diện người lao động tham gia đối thoại tại nơi làm việc cấp EVNNPT nhiệm kỳ 2021 - 2023.

Đối thoại định kỳ cấp EVNNPT năm 2021

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phạm Lê Phú - Tổng Giám đốc đánh giá cao ý nghĩa của buổi đối thoại định kỳ, là cầu nối giữa Ban lãnh đạo Tổng công ty và người lao động, giúp kịp thời phản ánh và giải quyết các tâm tư, nguyện vọng của người lao động để xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh, góp phần vào việc phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của EVNNPT.

Tại Hội nghị Người lao động năm 2020, EVNNPT và Công đoàn EVNNPT đã cùng nhau ký kết Thỏa ước lao động tập thể, trong đó xác định rất rõ quan hệ giữa EVNNPT/Đơn vị với Công đoàn là quan hệ hợp tác, phối hợp để thực hiện chức năng, quyền, trách nhiệm của các bên theo quy định của pháp luật, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

EVNNPT tổ chức đối thoại định kỳ, đánh giá thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2021 - 3

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã, đang và vẫn tiếp tục có những diễn biến hết sức phức tạp trên thế giới và tại Việt Nam, toàn thể cán bộ công nhân viên/người lao động trong Tổng công ty đã phải khắc phục rất nhiều khó khăn để hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh tới các hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Tổng công ty, bảo đảm sứ mệnh truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam.

Trong đó, tổ chức Công đoàn EVNNPT từ Công đoàn Tổng công ty tới Công đoàn cơ sở tại các đơn vị trực thuộc đóng vai trò hết sức quan trọng, là cầu nối giữa doanh nghiệp và toàn thể người lao động trong EVNNPT, đã có các hoạt động tích cực, hiệu quả, đúng nhiệm vụ và quyền hạn, cụ thể như: Tham gia với Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc về quy hoạch, kế hoạch và mục tiêu phát triển của Tổng công ty; Xây dựng và kiểm tra giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế, chế độ tiền lương, tiền thưởng và các quy định có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, cán bộ công nhân viên Tổng công ty; Phối hợp với chuyên môn thực hiện thiết chế dân chủ cơ sở, tổ chức Hội nghị người lao động, đại diện cho đoàn viên công đoàn, cán bộ công nhân viên chức và lao động ký Thỏa ước lao động tập thể với Tổng Giám đốc phù hợp với các quy định của pháp luật; Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Tổng công ty thực hiện các hình thức tham gia quản lý, thực hiện Luật lao động, tổ chức phong trào thi đua, tuyên truyền, hướng dẫn công tác bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách khác.

Thay mặt người lao động, ông Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công đoàn EVNNPT cam kết sẽ đồng hành cùng Ban lãnh đạo Tổng Công ty tuyên truyền, phổ biến tới người lao động chấp hành tốt các Nội quy, Quy định của Tổng công ty, góp phần xây dựng EVNNPT phát triển ổn định và bền vững.

Trong phần đối thoại, Hội nghị đã thảo luận, thẳng thắn trao đổi, giải đáp các nội dung của tập thể người lao động đưa ra trên tinh thần xây dựng và hợp tác. Đại diện Người sử dụng lao động của EVNNPT đã yêu cầu các bộ phận chuyên môn nghiên cứu, trả lời thấu đáo các kiến nghị của người lao động, tập trung vào một số vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm như: trang phục cho lực lượng lao động trực tiếp; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi trong một số trường hợp đặc thù; chủ trương đối với lực lượng lao động lái xe; tổ chức rà soát, sửa đổi, thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể của EVNNPT; tăng cường công tác truyền thông nội bộ để người lao động thấu hiểu những khó khăn chung của Tổng công ty, Tập đoàn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Đối với tiền lương, thu nhập của người lao động, Tổng Giám đốc Phạm Lê Phú chia sẻ: Đại dịch Covid-19 đã và đang gây ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhiều người lao động bị thất nghiệp, mất việc làm, mất người thân, nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Lãnh đạo EVNNPT cảm thông sâu sắc với các CBCNV trong toàn Tổng công ty, đặc biệt tại các đơn vị trên địa bàn các tỉnh, thành khu vực phía Nam và kêu gọi toàn thể người lao động của EVNNPT cùng chung sức, đồng lòng, chia sẻ những khó khăn chung của đất nước, của Tập đoàn và Tổng công ty. Đề nghị Công đoàn EVNNPT phối hợp tăng cường công tác truyền thông nội bộ để người lao động thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ, nỗ lực khắc phục và vượt qua mọi khó khăn, thách thức để phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ kế hoạch năm và những năm tiếp theo.

EVNNPT tổ chức đối thoại định kỳ, đánh giá thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2021 - 4

Đánh giá thực hiện quy chế phối hợp, quy chế DCCS tại nơi làm việc

Kết thúc phần đối thoại định kỳ, Hội nghị chuyển sang phần đánh giá việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, Quy chế phối hợp hoạt động giữa Tổng Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn, Thỏa ước lao động tập thể trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia năm 2021.

EVNNPT tổ chức đối thoại định kỳ, đánh giá thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2021 - 5

Năm 2021 Công đoàn đã phối hợp với EVNNPT thực hiện tốt các công tác như:

- Tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện nhiệm vụ chính trị của EVNNPT, EVN; tiếp tục tham gia đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ với chủ đề năm "Chuyển đổi số trong EVNNPT". Đặc biệt tuyên truyền tích cực về phòng chống dịch Covid 19. Thực hiện công tác ATVSLĐ, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành nghiêm quy trình, quy phạm, kỷ luật lao động; tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ, hội thảo chuyên đề để nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới ATVSV và hưởng ứng chủ đề Tháng hành động về ATVSLĐ.

- Tổ chức tốt các phong trào thi đua nhằm động viên CNVCLĐ trong EVNNPT đoàn kết, khắc phục khó khăn vượt qua đại dịch, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đẩy mạnh thi đua liên kết trên công trình trọng điểm xây dựng đường dây 500kV mạch 3 Vũng Áng- Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2; chuẩn bị phát động thi đua Công trình Trạm và đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân.

- Chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ tại nơi làm việc tại các đơn vị và Cơ quan EVNNPT; phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; tổ chức các hoạt động an sinh và trợ giúp đối với người lao động tại các vùng thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống Covid-19 và các hoạt động từ thiện xã hội đóng góp Quỹ vắc xin cho công nhân.

- Thực hiện tốt Thỏa ước lao động tập thể EVNNPT, trong đó tập trung các nội dung: việc làm và đảm bảo thu nhập; thời giờ làm việc và nghỉ ngơi; chế độ tiền lương thưởng và BHXH; ký HĐLĐ, chấm dứt HĐLĐ; công tác an toàn vệ sinh lao động…

Các ban chức năng có liên quan, Đoàn Thanh niên và các Ban chuyên đề của Công đoàn EVNNPT, Thủ trưởng và Ban Chấp hành công đoàn các đơn vị trực thuộc đã tổ chức thực hiện tốt các nội dung nêu trên đồng thời thường xuyên trao đổi, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành và chỉ đạo sản xuất. Đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được giao và khắc phục khó khăn cho người lao động thực hiện "3 tại chỗ" trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Ông Phạm Lê Phú - Tổng Giám đốc và Ông Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công đoàn EVNNPT và các đồng chí đại diện hai bên Người sử dụng lao động và đại diện Người lao động thực hiện lễ ký và trao Biên bản "Đánh giá việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, Quy chế phối hợp hoạt động giữa Tổng Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn, Thỏa ước lao động tập thể trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia năm 2021".

Kết thúc Hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn EVNNPT, ông Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công đoàn chân thành cảm ơn các đồng chí trong Ban lãnh đạo Tổng công ty đã quan tâm giải đáp các ý kiến, kiến nghị kịp thời để người lao động có thể yên tâm công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, Công đoàn EVNNPT sẽ có thêm nhiều hình thức tuyên truyền hiệu quả hơn các nội dung về chế độ chính sách, các vấn đề pháp luật liên quan đến người lao động, giúp cho người lao động nắm rõ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình, tiếp tục phát huy tốt vai trò đại diện cho người lao động và cầu nối giữa người lao động với người sử dụng lao động.

ĐANG ĐƯỢC QUAN TÂM