1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Hà Tĩnh:

Đưa Khu kinh tế Vũng Áng thành trung tâm kinh tế đa chức năng

Tiến Hiệp

(Dân trí) - Mục tiêu trong những năm tới, Hà Tĩnh sẽ nỗ lực đưa Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng trở thành trung tâm kinh tế đa chức năng với các trụ cột như công nghệ luyện kim, logistics, dịch vụ cảng biển…

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Nghị quyết về phát triển KKT Vũng Áng giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến 2030 với quyết tâm xây dựng nơi đây thành trung tâm kinh tế, đô thị phía Nam của tỉnh.

Theo đó, mục tiêu tổng quát là xây dựng KKT Vũng Áng với các trụ cột: Công nghiệp luyện kim, năng lượng, chế biến, chế tạo; Trung tâm logistics và dịch vụ cảng biển; Phát triển thương mại, dịch vụ, tạo nền tảng vững chắc.

Đưa Khu kinh tế Vũng Áng thành trung tâm kinh tế đa chức năng - 1

Định hướng đến 2030, Hà Tĩnh sẽ xây dựng KKT Vũng Áng thành trung tâm kinh tế, đô thị phía nam của địa phương này (Ảnh: CTV).

Cùng với đó là phát triển đồng bộ khu liên hợp công nghiệp luyện kim, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, trung tâm điện lực gắn với cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương. Đảm bảo hiệu quả tổng hợp về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường; thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Từng bước phát triển thị xã Kỳ Anh trở thành đô thị trung tâm phía Nam, hình thành thành phố Kỳ Anh, liên kết phát triển vùng Nam Hà Tĩnh với Bắc Quảng Bình.

Mục tiêu cụ thể từ 2021 đến 2025: Thu hút vốn đăng ký đầu tư mới đạt từ 3,5 - 5,5 tỷ USD. Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ đạt từ 15% - 20%/năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn cả giai đoạn đạt từ 55.000 - 60.000 tỷ đồng. Hàng hóa thông qua cảng trên 40 triệu tấn/năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả giai đoạn đạt từ 7,5 - 8,5 tỷ USD; Giải quyết việc làm trên 25.000 lao động.

Giai đoạn từ 2026 đến 2030: Thu hút vốn đăng ký đầu tư mới đạt từ 4 - 7 tỷ USD. Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ đạt từ 15% - 20%/năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn cả giai đoạn đạt từ 100.000 - 120.000 tỷ đồng. Hàng hóa thông qua cảng trên 60 triệu tấn/năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả giai đoạn đạt từ 12 - 14 tỷ USD; Giải quyết việc làm trên 30.000 lao động.

Phát triển đồng bộ khu liên hợp công nghiệp luyện kim, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, trung tâm điện lực gắn với cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương. Từng bước phát triển thị xã Kỳ Anh trở thành đô thị trung tâm phía Nam và tiến tới hình thành thành phố Kỳ Anh, liên kết phát triển vùng Nam Hà Tĩnh với Bắc Quảng Bình.

KKT Vũng Áng được thành lập năm 2007, hiện có 151 dự án đầu tư, gồm 94 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 59.802 tỷ đồng, 57 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 13,5 tỷ USD, giải quyết việc làm cho gần 20.000 lao động.

KKT này đang ngày càng hoạt động có hiệu quả, từng bước tạo động lực tăng trưởng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tăng thu ngân sách, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Hà Tĩnh.