Định giá Vinalines: Kiểm toán Nhà nước vào cuộc

(Dân trí) - Việc bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) công ty mẹ Vinalines theo lộ trình sẽ diễn ra vào tháng 12/2017 và chuyển thành công ty cổ phần từ tháng 4/2018. Sau cổ phần hóa, tỷ lệ sở hữu vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp này sẽ giảm xuống còn 65%.

Việc định giá Vinalines trước cổ phần hóa sẽ phải qua khâu thẩm định của Kiểm toán Nhà nước.
Việc định giá Vinalines trước cổ phần hóa sẽ phải qua khâu thẩm định của Kiểm toán Nhà nước.

Theo lộ trình cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), công ty này phải báo cáo Bộ Giao thông Vận tải phương án cổ phần hóa trước ngày 30/9/2017 để Bộ chủ quản tiến hành thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét vào đầu tháng 11/2017.

Phía Vinalines cho biết, đến thời điểm cuối tháng 7/2017 đã phối hợp với liên danh Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) và Công ty TNHH Hãng kiểm toán và định giá ATC hoàn thành kết quả định giá doanh nghiệp.

Theo quy định hiện hành, kết quả định giá này phải được Kiểm toán Nhà nước thẩm định.

Đến hôm qua (10/8), được biết, Kiểm toán Nhà nước đã công bố Quyết định kiểm toán kết quả định giá doanh nghiệp và xử lý các vấn đề tài chính trước khi chính thức công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa đối với Công ty mẹ – Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines). Dự kiến thời gian thẩm định là 30 ngày.

Theo kế hoạch, việc bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) công ty mẹ Vinalines sẽ diễn ra vào tháng 12/2017 và chuyển thành công ty cổ phần từ tháng 4/2018.

Dự kiến, Nhà nước sẽ giảm tỷ lệ nắm giữ tại Vinalines còn 65% vốn điều lệ, các nhà đầu tư trong và ngoài nước được mua không quá 35% vốn. Vinalines cũng nắm giữ cổ phần chi phối tại 11 cảng biển, trong đó Cảng Hải Phòng, Cảng Sài Gòn và Cảng Đà Nẵng Vinalines nắm giữ 65% vốn điều lệ.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, Vinalines đạt doanh thu hợp nhất gần 8.000 tỷ đồng, hoàn thành 64% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 240 tỷ đồng.

Bích Diệp