Đảng bộ Tập đoàn TKV thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, thúc đẩy TKV phát triển

(Dân trí) - Trong 2 nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo toàn diện trong việc tập trung mọi nguồn lực, triển khai quyết liệt các mục tiêu cơ bản đã được xác định.

Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 85-QĐ/ĐUK của Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương ngày 25/5/2007. Đây là bước kiện toàn tổ chức Đảng trong các tập đoàn kinh tế thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 4, khóa 10 “về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các Cơ quan Đảng, định hướng đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội”.

Đảng bộ Tập đoàn TKV thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, thúc đẩy TKV phát triển - 1

Trải qua 2 nhiệm kỳ, Đảng bộ TKV đã vững vàng trước thử thách, kiên định vượt khó khăn, linh hoạt và sáng suốt trong hoạch định chiến lược của Tập đoàn thông qua các chủ trương, nghị quyết phù hợp với từng giai đoạn, từng thời điểm, khẳng định rõ vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ Tập đoàn trong việc tập trung mọi nguồn lực, triển khai quyết liệt các mục tiêu cơ bản đã được xác định.

Đó là ổn định sản xuất, đảm bảo đời sống cho người lao động, góp phần quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế đất nước, đảm bảo an sinh xã hội, thực sự trở thành lực lượng vật chất để Chính phủ điều tiết kinh tế vĩ mô, kìm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, từng bước xây dựng và phát triển bền vững Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Đặc biệt, giai đoạn 2015-2020, Cán bộ, đảng viên và người lao động Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản bước vào thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực, nhất là thị trường năng lượng quốc tế có nhiều biến động. Với ngành Than - Khoáng sản, một số cơ chế, chính sách của Nhà nước và các địa phương có sự thay đổi, tác động trực tiếp tới hoạt động SXKD và quy hoạch phát triển của ngành.

Đảng bộ Tập đoàn TKV thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, thúc đẩy TKV phát triển - 2

Cùng với đó là những tác động của thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đợt mưa lụt lịch sử cuối tháng 7, đầu tháng 8/2015 và sự bùng phát dịch Covid-19 từ đầu năm đến nay. Trong khi điều kiện khai thác mỏ ngày càng xuống sâu đặt ra nhiều vấn đề phức tạp phải xử lý, làm tăng chi phí sản xuất; công tác đầu tư, cấp phép thăm dò, khai thác, công tác tái cơ cấu, cổ phần hoá, tuyển dụng lao động khai thác mỏ gặp nhiều vướng mắc…Tất cả những yếu tố đó ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện Nghị quyết trong nhiệm kỳ qua.

Trước khó khăn, Đảng bộ Tập đoàn đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện. Bằng nhiều hình thức, Đảng bộ TKV đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết của cấp ủy các cấp, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của tập thể CNCB, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Qua đó TKV đã hoàn thành kế hoạch nhiệm kỳ 2015 - 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp lần thứ II và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Trường Thịnh

Đang được quan tâm