Cổ phần hóa bệnh viện: Giá trị không ở bề nổi

Xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập là chủ trương đúng đắn của Chính phủ nhằm mục đích là đưa các đơn vị này hoạt động tự chủ, tự chịu trách nhiệm và phát triển mạnh hơn. Như trường hợp Cổ phần hóa (CPH) Bệnh viện Giao thông Vận tải Trung ương (GTVTTW) là một ví dụ điển hình.

Sau 1 năm hoạt động theo mô hình mới, bệnh viện GTVTTW đạt doanh thu bệnh nhân bảo hiểm y tế là 112,240 tỷ đồng, đạt 145,8%; doanh thu bệnh nhân dịch vụ là 29,68 tỷ đồng, đạt 116,15%; Chế độ phụ cấp thường trực tăng bình quân 58% so với chế độ hiện tại; Thu nhập bình quân của người lao động tăng 19,7% so với năm 2015.

Thách thức hậu cổ phần hóa…

Việc cổ phần hóa thành công bệnh viện GTVTTW sẽ mở ra cơ hội cho việc xã hội hóa nhiều bệnh viện công lập nói riêng và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế. Đặc biệt, việc chấm dứt nguồn hỗ trợ từ ngân sách cho bệnh viện hàng năm sẽ giảm chi ngân sách, từng bước chuyển đổi cơ chế từ hỗ trợ tổ chức sang hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng chính sách. Đó là chủ trương hoàn toàn đúng đắn của chính phủ. Tuy nhiên, điều này là khó khăn đầu tiên mà bệnh viện phải đối mặt sau khi thực hiện CPH.

Từ một bệnh viện công lập, sau khi CPH, bệnh viện GTVT bị cắt ngay khoản hỗ trợ thường xuyên và không thường xuyên hàng năm của Nhà nước khoảng 60 tỷ đồng, đồng thời phải thực hiện trích khẩu hao tài sản, dẫn đến chi phí, giá thành tăng lên cũng gây cho đơn vị những khó khăn nhất định và ảnh hưởng tâm lý của bác sĩ, nhân viên y tế, người lao động trong bệnh viện. Trong trường hợp sau cổ phần hóa mà BVGT vẫn được nhận nguồn gần 60 tỷ trên thì sẽ có lãi gần 37 tỷ đồng.


Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương lột xác sau cổ phần hóa.

Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương "lột xác" sau cổ phần hóa.

Bên cạnh đó, là hàng loạt vấn đề mà bệnh viện phải đối mặt như chuyện xung đột lợi ích, tư tưởng của cán bộ nhân viên còn nhiều khúc mắc, do việc chuyển đổi sang cổ phần hóa, cơ sở vật chất thiếu thốn, chất lượng khám chữa bệnh và dịch vụ chưa đạt yêu cầu, chức năng nhiệm vụ, quy chế, quy trình của các khoa/phòng còn chưa ban hành... Tư duy của phần lớn cán bộ, nhân viên bệnh viện còn chưa quen với cơ chế và mô hình hoạt động mới, cũng đã ảnh hưởng đến hoạt động của bệnh viện

Những thay đổi tích cực

Còn nhớ, vào ngày 26/12/2015, Bệnh viện GTVTTW tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất với tỷ lệ biểu quyết tán thành tuyệt đối (chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp). Từ thời điểm đó, đơn vị này chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 5/1/2016 với tên giao dịch là Công ty Cổ phần Bệnh viện Giao thông Vận tải.

Mặc dù tình hình tài chính của bệnh viện còn khó khăn do không còn nguồn hỗ trợ từ ngân sách, nhưng với phương châm nhất quán của nhà đầu tư chiến lược là để hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc người bệnh phải bắt đầu từ việc chăm sóc đội ngũ cán bộ y bác sĩ, Hội đồng Quản trị đã quyết định tăng thu nhập cho toàn thể cán bộ nhân viên lên 20%, từ tháng 4/2016, Tổng quỹ lương tăng 23,45% so với năm 2015. Chế độ phụ cấp thường trực tăng bình quân 58% so với chế độ hiện tại. Thu nhập bình quân của người lao động tăng 19,7% so với năm 2015.

Cũng sau 1 năm thí điểm CPH, số lượng bệnh nhân tăng so với cùng kỳ năm 2015: Tổng số lượt khám bệnh đạt 108,99%; Tổng số người bệnh điều trị ngoại trú đạt 117,08%; bệnh nhân nội trú bảo hiểm y tế đạt 102,74%; Bệnh nhân ngoại trú dịch vụ đạt 114,13%; bệnh nhân ngoại trú dịch vụ đạt 114,13%;.... Theo đó, doanh thu tăng so với cùng kỳ năm 2015: trong đó, doanh thu bệnh nhân bảo hiểm y tế là 112,240 tỷ đồng, đạt 145,8%; doanh thu bệnh nhân dịch vụ là 29,68 tỷ đồng, đạt 116,15%;...

Trong một năm qua, bệnh viện từng bước chuẩn hóa theo tiêu chuẩn bệnh viện đa khoa cấp I (điều chỉnh quy mô, cơ cấu khoa, phòng từ 26 lên 37 khoa phòng theo quy định). Thành lập phòng quản lý chất lượng giúp tăng cường công tác kiểm soát, quản lý chất lượng khám chữa bệnh theo tiêu chuẩn quy định.

Ngoài ra, bệnh viện còn tổ chức và hỗ trợ toàn bộ bữa ăn tập thể buổi trưa cho cán bộ công nhân viên Bệnh viện tạo sự yên tâm, gắn bó cho cán bộ công nhân viên; Tết nguyên đán 2017, bệnh viện đã giữ nguyên mức thưởng cho cán bộ, công nhân viên, người lao động là 10.000.000 đồng/người, đồng thời, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty đã hỗ trợ thêm 2,4 tỷ đồng bổ sung vào tiền thưởng Tết (bình quân mỗi người lao động được thêm khoảng 10.000.000 đồng).

Tại cuộc họp quý IV/2016, hội đồng quản trị công ty đã quyết định, trong năm 2017 sẽ tiếp tục tăng thu nhập cho người lao động trong đó có ưu tiên cho đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, dự kiến quỹ lương năm 2017 sẽ tăng khoảng 12,7 tỷ đồng (tương đương tăng 20% so với năm 2016 và gần 44% so với năm 2015)...

Bộ Giao thông và Bộ Y tế nói gì?

Theo đánh giá của Bộ Giao thông và Bộ y tế, qua 1 năm hoạt động theo mô hình mới, công tác cổ phần hóa Bệnh viện GTVT TW đã đạt được thành công bước đầu, chứng minh việc chuyển đổi mô hình hoạt động của bệnh viện công lập sang công ty cổ phần, thu hút được các nguồn lực từ xã hội nâng cao chất lượng dịch vụ cho người dân là hoàn toàn đúng đắn.

Kể từ sau khi chuyển sang mô hình công ty cổ phần, mặc dù Bệnh viện không còn được nhận khoản hỗ trợ thường xuyên và không thường xuyên của Nhà nước (khoảng 60 tỷ đồng/năm), nhưng với việc tăng cường công tác quản lý, điều hành công khai, minh bach đã chiết giảm chi phí. Đồng thời, nhà đầu tư chiến lược đã phối hợp, trực tiếp tham gia vào hoạt động điều hành và bước đầu thực hiện cam kết của nhà đầu tư chiến lược, Bệnh viện vẫn hoạt động ổn định và có tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước (về số lượng bệnh nhân khám, chữa bệnh, doanh thu và thu nhập của người lao động), góp phần từng bước ổn định tâm lý của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế và người lao động làm việc trong mô hình hoạt động mới.

Tuy nhiên, theo yêu cầu của hai Bộ, việc đánh giá toàn diện công tác cổ phần hóa bệnh viện cần được tiếp tục theo dõi, nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách mạnh mẽ hơn để đáp ứng với mô hình mới và nhu cầu xã hội.

Trên cơ sở báo cáo của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải (Công ty cổ phần Bệnh viện) về tình hình và kết quả hoạt động sau 01 năm kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp (04/01/2016) của Công ty cổ phần bệnh viện, nhằm thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về việc đánh giá kết quả thí điểm cổ phần hóa bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Y tế đã thống nhất một số nội dung, cụ thể như sau:

Thứ nhất, hoạt động của Bệnh viện GTVTTW (nay là Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải) nhìn chung các chỉ tiêu cơ bản đều có tăng trưởng so với trước khi chuyển thành công ty cổ phần.

Thứ hai, Bộ Y tế đã thành lập một đoàn công tác độc lập làm việc với Công ty cổ phần bệnh viện Giao thông vận tải để đánh giá tình hình, kết quả hoạt động của bệnh viện trước và sau khi chuyển sang công ty cổ phần, trọng tâm là về các nội dung thuộc lĩnh vực hoạt động dịch vụ chuyên ngành Y tế.

Xuất phát từ tình hình và nhu cầu thực tế đã nêu ở trên, để thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, sau khi có báo cáo đánh giá của Bộ Y tế về kết quả hoạt động của Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương (trước và sau khi chuyển sang công ty cổ phần), Bộ Giao thông Vận tải sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án thoái bớt phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải.

MỚI NHẤT
Ô tô Ấn Độ giá chỉ hơn 80 triệu đồng, vì sao?
Ô tô Ấn Độ giá chỉ hơn 80 triệu đồng, vì sao?

Một số mẫu xe giá rẻ Ấn Độ sản xuất quá lớn, tiêu thụ không được, bị dội hàng ứ đọng...

Thứ ba, 04/04/2017 - 08:15

Dưa hấu ế ẩm, nông dân đưa ra đường ngồi bán
Dưa hấu ế ẩm, nông dân đưa ra đường ngồi bán

(Dân trí) - Đang vào vụ thu hoạch dưa hấu nhưng chờ đợi mãi không có thương lái thu mua, nhiều nông dân tại huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) đành mang dưa ra đường lộ ngồi bán mong vớt vát lại công sức bỏ ra.

Thứ ba, 04/04/2017 - 07:30

Lãnh đạo TPHCM: Bán hàng trên mạng Internet phải đăng ký kinh doanh, nộp thuế
Lãnh đạo TPHCM: Bán hàng trên mạng Internet phải đăng ký kinh doanh, nộp thuế

(Dân trí) - Nói về việc thu thuế đối với những người bán hàng qua mạng internet, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND TPHCM cho rằng: “Nguyên tắc chung anh là người kinh doanh thì phải đóng thuế. Còn đóng như thế nào thì tùy hình thức, pháp luật đã quy định rõ”.

Thứ ba, 04/04/2017 - 07:00

Thuế xăng dầu cao nhất 8.000 đồng/lít: Diễn biến mới từ Bộ Tài chính
Thuế xăng dầu cao nhất 8.000 đồng/lít: Diễn biến mới từ Bộ Tài chính

Chính phủ vừa trình Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung dự án Luật thuế bảo vệ môi trường (sửa đổi), trong đó có nội dung nâng khung thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu lên tối đa 8.000 đồng/lít vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 của Quốc hội.

Thứ ba, 04/04/2017 - 04:07

Gần 300 hộ kinh doanh tại chợ Hà Tĩnh đã được gia hạn 20 năm
Gần 300 hộ kinh doanh tại chợ Hà Tĩnh đã được gia hạn 20 năm

(Dân trí) - Sáng nay (4/4), thông tin từ ông Nguyễn Duy Hòa – Trưởng Ban quản lý (BQL) chợ Hà Tĩnh cho biết: BQL chợ Hà Tĩnh đã gia hạn hợp đồng kinh doanh với thời hạn 20 năm cho gần 300 hộ kinh doanh trong khu vực đình chợ.

Thứ ba, 04/04/2017 - 03:30

Luật Quy hoạch sẽ chặn tình trạng "vẽ vội quy hoạch", chiều lòng đại gia?
Luật Quy hoạch sẽ chặn tình trạng "vẽ vội quy hoạch", chiều lòng đại gia?

(Dân trí) - Hiện nay có khoảng 19.200 quy hoạch riêng lẻ trên khắp cả nước, trong 2 - 3 năm qua, tiêu tốn hơn 8.000 tỷ đồng, tuy nhiên hiệu quả lại hạn chế, thậm chí là rào cản cho phát triển đất nước. Chính vì vậy, việc ra đời Luật Quy hoạch điều chỉnh chung trở nên rất cấp thiết cho sự phát triển đất nước, chống lợi ích cục bộ của bộ, ngành và địa phương.

Thứ ba, 04/04/2017 - 02:00

Sài Gòn xuất hiện "tiền ảo” mới mang tên 3M
Sài Gòn xuất hiện "tiền ảo” mới mang tên 3M

(Dân trí) - Một thủ lĩnh "tiền ảo” 3M quảng cáo: “Mỗi ngày anh nhận lãi 100 triệu đồng, mỗi tháng anh không phải làm gì vẫn có vài tỉ đồng để tiêu xài". Những “lời có cánh” không thể nào tin nổi nhưng mỗi ngày vẫn có nhiều người "hám lợi" bị "dụ dỗ"...

Thứ ba, 04/04/2017 - 01:57

Niềm vui nhân đôi cho khách hàng mua nhà ở liền kề dự án Mon Bay
Niềm vui nhân đôi cho khách hàng mua nhà ở liền kề dự án Mon Bay

Ngày 2/4 vừa qua, Công ty TNHH HD Mon Hạ Long đã tổ chức bốc thăm chương trình “Trúng thưởng lớn – Xe hơi Mazda 3 – 2.0 khi mua nhà ở liền kề dự án Mon Bay” dưới sự chứng kiến của đại diện Sở Công thương Tỉnh Quảng Ninh và 48 khách hàng đủ tiêu chuẩn bốc thăm trúng thưởng.

Thứ ba, 04/04/2017 - 01:50

Việt Nam sắp có thêm hãng hàng không giá rẻ?
Việt Nam sắp có thêm hãng hàng không giá rẻ?

(Dân trí) - Thương vụ AirAsia “bắt tay” với Hãng hàng không Hải Âu đang dần được hé lộ khi Tập đoàn hàng không giá rẻ của Malaysia thông báo tới các cổ đông về kế hoạch liên doanh với Tập đoàn Thiên Minh (TMG) để khai thác hàng không giá rẻ ở thị trường nội địa Việt Nam.

Thứ ba, 04/04/2017 - 01:34

BIM Group đối tác vàng của Aeon Mall Vietnam
BIM Group đối tác vàng của Aeon Mall Vietnam

Nhiều dự án đạt hiệu quả kinh tế cao, đồng bộ và bền vững, đối tác của các tập đoàn khách sạn lớn, “vang tiếng” cả mảng thương mại lẫn BĐS… là yếu tố khiến BIM Group trở thành đối tác chiến lược của Aeon Mall Vietnam.

Thứ ba, 04/04/2017 - 01:25

Hoàn tiền 30% tại FamilyMart khi sử dụng thẻ Quốc tế Maritime Bank
Hoàn tiền 30% tại FamilyMart khi sử dụng thẻ Quốc tế Maritime Bank

Nhằm nâng cao trải nghiệm mua sắm tiện ích cũng như gia tăng lợi ích cho khách hàng,lần đầu tiên, tại chuỗi cửa hàng tiện lợi FamilyMart, các chủ thẻ Quốc tế Maritime Bank sẽ được hưởng một chương trình ưu đãi đặc biệt – hoàn tiền 30% trên hóa đơn trong thời gian từ 5-7/4/2017.

Thứ ba, 04/04/2017 - 01:15

Giá USD giảm xuống đáy gần 2 tháng
Giá USD giảm xuống đáy gần 2 tháng

(Dân trí) - Phiên giao dịch hôm nay 4/4, trong khi tỷ giá trung tâm tiếp tục tăng, thì giá USD tại các ngân hàng thương mại lại giảm mạnh, xuống mức thấp nhất gần 2 tháng qua.

Thứ ba, 04/04/2017 - 01:08

ĐÁNG QUAN TÂM
Doanh nghiệp bất động sản "hiến kế" phát triển thị trường địa ốc
Doanh nghiệp bất động sản "hiến kế" phát triển thị trường địa ốc

(Dân trí) - Hiệp hội Bất động sản mới đây tiếp tục đề xuất hàng loạt kiến nghị quan trọng nhằm phát triển thị trường bất động sản Việt Nam.

Thứ ba, 04/04/2017 - 01:00

Xế sang của Tổng thống Trump được bán với giá thấp
Xế sang của Tổng thống Trump được bán với giá thấp

(Dân trí) - Một chiếc Ferrari F430 màu đỏ được sở hữu bởi Tổng thống Donald Trump đã được bán với giá 270.000 USD tại một cuộc đấu giá cuối tuần qua. Đây là một mức giá đáng thất vọng vì nó từng là một trong những chiếc xe mà Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm sử dụng.

Thứ ba, 04/04/2017 - 12:00

Thị trường vốn có nhiều dấu hiệu biến động
Thị trường vốn có nhiều dấu hiệu biến động

Dịp đầu năm, cùng với việc nhiều cơ hội sản xuất kinh doanh mở ra với các cá nhân và hộ gia đình thì vấn đề nguồn vốn lại trở thành một bài toán hết sức quan trọng. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, thị trường vốn liên tục đón nhận nhiều thay đổi.

Thứ ba, 04/04/2017 - 11:30

Thủ tướng "lệnh" tạm dừng hàng loạt dự án khu hành chính tập trung
Thủ tướng "lệnh" tạm dừng hàng loạt dự án khu hành chính tập trung

(Dân trí) - Theo đánh giá của Thủ tướng, công tác đầu tư xây dựng công sở và khu hành chính tập trung thời gian qua còn tồn tại nhiều hạn chế, không phù hợp với khả năng cân đối vốn của địa phương cũng như để xảy ra tình trạng lãng phí tài sản.

Thứ ba, 04/04/2017 - 11:20

Thủ tướng: Kiểm tra thông tin "mỏ thuế lộ thiên", nộp lệ phí quá rườm rà
Thủ tướng: Kiểm tra thông tin "mỏ thuế lộ thiên", nộp lệ phí quá rườm rà

(Dân trí) - Trong khi người dân phải "ôm tiền" đi nộp lệ phí trước bạ rất rườm rà, mất thời gian thì hàng ngàn quán nhậu, sạp hàng trong chợ đầu mối... doanh thu hàng chục tỷ đồng nhưng chỉ đóng thuế khoán vài triệu, thậm chí vài trăm nghìn đồng.

Thứ ba, 04/04/2017 - 10:02

Bất động sản Phan Thiết: Điểm “ngắm” mới cho khách hàng Hà Nội
Bất động sản Phan Thiết: Điểm “ngắm” mới cho khách hàng Hà Nội

Ghi nhận từ các dự án mở bán tại Phan Thiết cho thấy, tỷ lệ khách hàng đến từ Hà Nội đang chiếm tới hơn 65%. Điều này cho thấy Phan Thiết thật sự đang là thị trường hấp dẫn đối với giới đầu tư và khách hàng miền Bắc.

Thứ ba, 04/04/2017 - 10:00

Tập đoàn T&T: Mở bán dự án chung cư View sông Hồng T&T Riverview
Tập đoàn T&T: Mở bán dự án chung cư View sông Hồng T&T Riverview

Ngày 04/04/2017, Tập đoàn T&T (T&T Group), một tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam, chính thức mở bán dự án chung cư T&T Riverview, do công ty thành viên là T&T Land phụ trách phát triển. Chủ đầu tư cam kết đây sẽ là dự án “Chất lượng quốc tế, giá trong tầm tay”.

Thứ ba, 04/04/2017 - 09:30

Đuối lý khi "so bì" với Uber, Grab, taxi truyền thống cảm ơn Bộ Tài chính
Đuối lý khi "so bì" với Uber, Grab, taxi truyền thống cảm ơn Bộ Tài chính

(Dân trí) - Mặc dù bị Bộ Tài chính bác bỏ hầu hết kiến nghị liên quan đến chính sách thuế khi "so bì" với Grab, Uber, Hiệp hội Taxi TPHCM vẫn gửi văn bản cảm ơn và cho biết, sau công văn phúc đáp từ Bộ Tài chính, các doanh nghiệp taxi truyền thống trên địa bàn không còn phản ứng hoặc góp ý nào khác.

Thứ ba, 04/04/2017 - 09:25

Bộ Giao thông Vận tải nói gì về đề xuất áp giá sàn vé máy bay?
Bộ Giao thông Vận tải nói gì về đề xuất áp giá sàn vé máy bay?

(Dân trí) - Tại cuộc họp báo Chính phủ chiều qua (3/4), liên quan tới đề xuất của Hãng hàng không Jetstar Pacific về việc áp giá sàn vé máy bay nội địa, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Hồng Trường cho biết Bộ này đang xem xét kỹ lưỡng và sẽ báo cáo xin ý kiến Thủ tướng trước khi quyết định.

Thứ ba, 04/04/2017 - 07:37

Chung cư Thống Nhất Complex hút khách bằng vị trí trung tâm và tiện ích hiện đại
Chung cư Thống Nhất Complex hút khách bằng vị trí trung tâm và tiện ích hiện đại

Mong muốn đem đến cho khách hàng một cuộc sống vững bền, “an cư lạc nghiệp”, nên dù nằm ở trung tâm quận Thanh Xuân, dự án Thống Nhất Complex vẫn dành tới 60% cho hệ thống tiện ích hiện đại.

Thứ ba, 04/04/2017 - 07:30

Đàn gà rừng đột biến gen 500 triệu đồng, đại gia Thái mua không bán
Đàn gà rừng đột biến gen 500 triệu đồng, đại gia Thái mua không bán

Từ một cặp gà rừng đột biến gen, sau 3 năm nhân nuôi, anh Tuệ đã có trong tay 100 con gà rừng đột biến có giá trị ước tính trên nửa tỷ đồng. Nhiều người đã tới hỏi mua về làm gà cảnh, thậm chí có cả đại gia từ Thái Lan sang, nhưng anh quyết không bán.

Thứ ba, 04/04/2017 - 07:00

Hậu thâu tóm bán lẻ, đại gia Thái Lan "vung tiền" mua doanh nghiệp Việt
Hậu thâu tóm bán lẻ, đại gia Thái Lan "vung tiền" mua doanh nghiệp Việt

(Dân trí) - Sau hàng loạt thương vụ mua bán thành công các ông lớn bán lẻ, bán buôn ngoại ở Việt Nam, các nhà đầu tư Thái Lan tiếp tục vung tiền mua cổ phần ở doanh nghiệp Việt (DN) thông qua tỷ lệ góp vốn sở hữu và mua cổ phần IPO của các DN có triển vọng lần đầu tiên lên sàn.

Thứ ba, 04/04/2017 - 06:50