Thứ sáu, 30/03/2007 - 09:15

Chứng khoán New York sẽ bắt tay với Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 29/3, Văn phòng Chính phủ có công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc trao đổi kinh nghiệm giữa Ủy ban CKNN với Sở Giao dịch chứng khoán New York.

Theo công văn này, Ủy ban CKNN phải có kế hoạch hợp tác, trao đổi, học tập kinh nghiệm với Sở Giao dịch chứng khoán New York trong thời gian tới.

Trước đó, ông John A.Thain, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán New York, đã có thư gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ sẵn sàng đón tiếp đại diện Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam để trao đổi thông tin và kinh nghiệm về thị trường chứng khoán.

T.Đ