1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Chính phủ dự kiến vay hơn 146.700 tỷ đồng để trả nợ

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 437/QĐ-TTg về việc kế hoạch vay, trả nợ của Chính phủ và các hạn mức vay nợ năm 2018. Theo đó, kế hoạch vay của Chính phủ năm 2018 là là 384.000 tỷ đồng, trong đó hơn 146.700 tỷ đồng để dành cho trả nợ gốc.

Trong cơ cấu vay, dự kiến nguồn vay trong nước sẽ vào khoảng 275.970 tỷ đồng, vay nước ngoài khoảng 108.030 tỷ đồng.

Dự kiến số tiền vay về sẽ được sử dụng để chi cho cân đối ngân sách nhà nước là hơn 341.770 tỷ đồng (chiếm khoảng 89% số tiền vay), trong đó, bao gồm vay để bù đắp bội chi là 195.000 tỷ đồng (chiếm 57% vay cân đối ngân sách); vay để trả nợ gốc là 146.770 tỷ đồng (chiếm 43% chi cân đối ngân sách).

Cùng với vay trả nợ các khoản vay gốc của nước ngoài, hiện kế hoạch vay cũng phải bù đắp khoản bội chi khá lớn trong nước.
Cùng với vay trả nợ các khoản vay gốc của nước ngoài, hiện kế hoạch vay cũng phải bù đắp khoản bội chi khá lớn trong nước.

Khoản vay của Chính phủ về để cho vay lại là khoảng 42.230 tỷ đồng (chiếm gần 11% tổng vốn vay).

Tại Quyết định 437 của Thủ tướng, Chính phủ cũng lên phê duyệt kế hoạch trả nợ của Chính phủ năm 2018 là 256.769 tỷ đồng. Trong đó, trả nợ trực tiếp của Chính phủ năm 2018 là 256.769 tỷ đồng; trả nợ của các dự án vay lại 18.561 tỷ đồng.

Tại Quyết định trên, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hạn mức vay được Chính phủ bảo lãnh và vay thương mại trung dài hạn nước ngoài của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay tự trả năm 2018.

Cụ thể, hạn mức phát hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh của Ngân hàng Phát triển Việt Nam tối đa 24.430 tỷ đồng.

Hạn mức phát hành trái phiếu trong nước được Chính phủ bảo lãnh của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tối đa 9.670 tỷ đồng.

Hạn mức bảo lãnh vay trong nước (rút vốn ròng) của Chính phủ cho các dự án tối đa là 2.000 tỷ đồng.

Hạn mức vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp được Chính phủ bảo lãnh tối đa là 700 triệu USD.

Hạn mức vay thương mại nước ngoài của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay tự trả tối đa là 5.000 triệu USD; dư nợ vay ngắn hạn của các doanh nghiệp cuối năm 2018 không vượt quá số dư vào thời điểm 31/12/2017.

Người đứng đầu Chính phủ quyết định hạn mức vay của chính quyền địa phương tối đa là 21.514 tỷ đồng.

Bên cạnh giao chỉ tiêu vay trả nợ, Thủ tướng giao các Bộ Tài chính tổ chức thực hiện kế hoạch vay và trả nợ Chính phủ theo đúng kế hoạch được giao.

Cụ thể, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) rà soát tình hình thực hiện giải ngân đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài đã ký hiệp định còn hiệu lực, bố trí thực hiện giải ngân, rút vốn và thanh quyết toán ngay.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chủ động giảm dư nợ vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay, tự trả, nhất là các khoản vay ngắn hạn để đảm bảo chỉ tiêu nợ nước ngoài trong hạn mức cho phép.

Nguyễn Tuyền

Chính phủ dự kiến vay hơn 146.700 tỷ đồng để trả nợ - 2