Bộ Tài chính tiếp tục yêu cầu không tăng giá xăng dầu

(Dân trí) - Theo báo cáo của các doanh nghiệp, giá xăng dầu bán lẻ trên thị trường đang lỗ từ 52 đồng - 228 đồng/lít. Tuy nhiên, liên Bộ Tài chính – Công Thương tiếp tục yêu cầu các doanh nghiệp giữ nguyên giá bán như hiện hành và cho sử dụng Quỹ bình ổn giá.


Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, các doanh nghiệp xăng dầu đang lỗ 228 đồng/lít đối với mặt hàng xăng, các mặt hàng dầu lỗ từ 52 đồng – 162 đồng/lít (kg). Tuy nhiên, trên cơ sở chênh lệch giữa giá bán và giá cơ sở theo tính toán như trên; thực hiện quy định hiện hành về giá xăng dầu; sau khi thống nhất với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối giữ ổn định giá bán xăng, dầu trong nước như hiện hành.

Để bù lỗ cho doanh nghiệp, Bộ cho phép doanh tiếp tục sử dụng Quỹ Bình ổn giá 200 đồng/lít như hiện hành; dầu ma zút được sử dụng Quỹ Bình ổn giá 160 đồng/kg (từ 0 đồng/kg lên 160 đồng/kg).

Còn hai mặt hàng dầu diezel và dầu hỏa, Bộ yêu cầu doanh nghiệp giảm mức sử dụng Quỹ do hai mặt hàng này chỉ lỗ nhẽ. Trong đó, dầu diezel giảm sử dụng Quỹ Bình ổn giá 90 đồng/lít (từ 180 đồng/lít xuống còn 90 đồng/lít); Dầu hỏa, giảm sử dụng Quỹ Bình ổn giá 100 đồng/lít (từ 160 đồng/lít xuống còn 60 đồng/lít).

Và theo yêu cầu của Bộ Tài chính, doanh nghiệp tiếp tục giữ ổn định mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu như hiện hành. Về thời điểm áp Quỹ Bình ổn giá, các doanh nghiệp thực hiện kể từ 14h hôm nay 28/5.

Như vậy, với công văn mới nhất của Bộ Tài chính, giá xăng A92 bán lẻ trên thị trường (bảng giá của Petrolimex) là 24.900 đồng/lít; dầu diezel 22.680 đồng/lít (dầu 0,05S); dầu hỏa là 22.480 đồng/lít.

An Hạ


VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước

Đang được quan tâm