1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Bộ Tài chính cho phép người đủ 15 tuổi chơi chứng khoán

An Linh

(Dân trí) - Dự thảo Thông tư Bộ Tài chính cho phép người đủ 15 tuổi đến 18 tuổi được mở tài khoản giao dịch trên thị trường chứng khoán, nhưng phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Bộ Tài chính vừa lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi Thông tư các giao dịch trên thị trường chứng khoán để thay thế cho Thông tư số 203/2015/TT-BTC. 

Bộ Tài chính cho phép người đủ 15 tuổi chơi chứng khoán - 1

Nội dung Dự thảo của Bộ Tài chính nêu rõ người 15 tuổi đến 18 tuổi được mở tài khoản giao dịch chứng khoán

Theo dự thảo, nhà đầu tư cá nhân mở tài khoản giao dịch tại công ty chứng khoán là người đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Song đáng chú ý, tại điểm b, mục 10, Điều 6, Dự thảo của Bộ Tài chính cũng cho phép người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự mở tài khoản giao dịch phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Các công ty chứng khoán không được sử dụng lại các mã tài khoản giao dịch chứng khoán đã đóng để mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng.

Dự thảo Thông tư cũng đưa ra điểm mới là lần đầu tiên quy định ngắt mạch thị trường tạm dừng giao dịch tự động trong phiên giao dịch khi giá chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán biến động chạm các ngưỡng được xác định.

Việc có quy định ngắt mạch thị trường giúp bảo vệ thị trường chứng khoán và tránh các đợt bán tháo gây thiệt hại cho tài sản của các cổ đông, nhà đầu tư.