Thứ sáu, 17/11/2017 - 17:21

Ái nữ ông Đặng Văn Thành sẽ nhận 56 triệu cổ phiếu SBT không phải chào mua công khai?

Dân trí

Tài liệu dự kiến trình đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm tài chính 2017-2018 của Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh đề nghị chấp thuận cho bà Đặng Huỳnh Ức My được nhận chuyển nhượng hơn 56 triệu cổ phiếu SBT mà không cần chào mua công khai.

Công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (mã chứng khoán SBT) vừa công bố cập nhật tài liệu dự kiến trình đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm tài chính 2017-2018.

Trong nội dung tài liệu cập nhật mới, tờ trình về việc cổ đông hiện hữu và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu dẫn đến việc sở hữu trên 25% mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai được điều chỉnh lại.

Cụ thể, ban lãnh đạo công ty đề xuất để Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công được nhận chuyển nhượng hơn 103 triệu cổ phiếu nhằm nâng lượng cổ phiếu sở hữu lên hơn 200 triệu đơn vị tương ứng tỷ lệ sở hữu 36%. Thời gian nhận chuyển nhượng đến hết 30/6/2018.


Đặng Huỳnh Ức My - con gái của ông Đặng Văn Thành và bà Huỳnh Bích Ngọc.

Đặng Huỳnh Ức My - con gái của ông Đặng Văn Thành và bà Huỳnh Bích Ngọc.

Bên cạnh đó, bổ sung thêm việc đề nghị chấp thuận cho bà Đặng Huỳnh Ức My được nhận chuyển nhượng hơn 56 triệu cổ phiếu. Hiện bà Ức My đang sở hữu hơn 27,5 triệu cổ phiếu tương ứng 4,941% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Dự kiến sau chuyển nhượng, bà Đặng Huỳnh Ức My sẽ nâng lượng cổ phiếu sở hữu hên hơn 83,5 triệu đơn vị, tương ứng 15% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Các phương án nhận chuyển nhượng của các cổ đông nội bộ trên đều có thể thực hiện khớp lệnh theo giá thị trường hoặc mua thỏa thuận.

Bà Đặng Huỳnh Ức My sinh năm 1981, là con gái của ông Đặng Văn Thành, cựu Chủ tịch HĐQT ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và bà Huỳnh Bích Ngọc, người được mệnh danh là "bà hoàng" ngành mía đường.

Cùng với đó, lãnh đạo công ty còn có tờ trình gửi tới ĐHCĐ được bổ sung thêm điều khoản: Chấp thuận cho Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh được mua cổ phiếu quỹ mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai nếu thuộc trường hợp quy định của Luật chứng khoán.

Trong đó, Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh dự kiến mua vào hơn 83,55 triệu cổ phiếu tương ứng 15% tổng số cổ phiếu đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ. Giá mua xác định theo giá thị trường hoặc thỏa thuận riêng. Nguồn vốn mua lấy từ thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên báo cáo tài chính riêng của công ty.

Ngoài ra, ban lãnh đạo công ty cũng trình ĐHCĐ thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Lê Văn Dĩnh. Ông Lê Văn Dĩnh có đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT vì lý do cá nhân và không tham gia vào HĐQT công ty kể từ ngày 20/11.

Thay vào đón, ban lãnh đạo công ty đề cử bà Nguyễn Thùy Vân làm thành viên HĐQT. Dữ liệu cho thấy, bà Vân (sinh năm 1980) hiện nắm giữ hơn 1,3 triệu cổ phần SBT, chiếm 0,02% vốn điều lệ.

Ban lãnh đạo SBT cho hay, để đáp ứng quy mô công ty sau sáp nhập, đảm bảo tối thiểu 1/3 số lượng thành viên là Thành viên HĐQT độc lập, nên đề nghị thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT mới vào vị trí đã từ nhiệm, đồng thời trình ĐHCĐ thông qua việc thay đổi số lượng và bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

Cụ thể, thay đổi số lượng Thành viên HĐQT là 5 người hiện tại lên thành 6 thành viên. Do vậy cần bầu bổ sung 2 thành viên, trong đó có ít nhất 1 thành viên HĐQT độc lập.

Nguyễn Hiền