1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

4 nhóm giải pháp miễn, giảm thuế Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp và người dân

Thế Hưng

(Dân trí) - Hôm nay (27/10), Chính phủ ban hành Nghị định số 92 hướng dẫn 4 nhóm giải pháp miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19.

Nhận định hoạt động của doanh nghiệp, người dân vẫn tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức, trong khi diễn biến dịch Covid-19 còn hết sức phức tạp, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10 hướng dẫn 4 nhóm giải pháp miễn, giảm thuế.

Theo đó, giải pháp đầu tiên là giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm nay đối với doanh nghiệp, tổ chức có doanh thu không quá 200 tỷ đồng và doanh thu năm giảm so với năm 2019.

4 nhóm giải pháp miễn, giảm thuế Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp và người dân - 1

Chính phủ đã ban hành 4 nhóm giải pháp miễn, giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân (Ảnh: Anh Phương).

Nhóm giải pháp thứ hai, Chính phủ miễn thuế (thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác) trong quý III và quý IV đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm nay.

Với nhóm giải pháp thứ ba và thứ tư, Chính phủ sẽ giảm mức thuế giá trị gia tăng đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ trong các ngành nghề. Đồng thời, các doanh nghiệp, tổ chức phát sinh lỗ trong năm 2020 sẽ được miễn tiền chậm nộp phát sinh trong các năm 2020, 2021.

Nghị định có hiệu lực thi hành đồng thời với ngày có hiệu lực của Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 (ngày 19/10).

Việc ban hành Nghị định số 92 hướng tới triển khai kịp thời các giải pháp được quy định tại Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15. Chính phủ kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 để tiếp tục hoạt động, đóng góp vào kết quả khôi phục lại nền kinh tế của đất nước sau dịch bệnh và thực hiện an sinh xã hội.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính rà soát, nghiên cứu tiếp tục ban hành các giải pháp miễn, giảm thuế để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

Trên cơ sở đề xuất của Bộ Tài chính và thẩm định của Bộ Tư pháp, Chính phủ đã thông qua chủ trương để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành một số giải pháp về miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội để hoàn thiện nội dung hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ngày 19/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ký Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.