Quảng Trị: Hỗ trợ gần 20 tỷ đồng miễn, giảm học phí cho học sinh

Dân trí UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành quyết định bố trí kinh phí thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm 2018, đợt 1 cho học sinh các địa phương.

Theo quyết định số 1225/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính ký, phê duyệt trích từ nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2018 là 19.940.000.000 đồng, cấp cho các địa phương thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính Phủ.

Điều kiện học tập của học sinh miền núi còn nhiều khó khăn
Điều kiện học tập của học sinh miền núi còn nhiều khó khăn

Theo đó, huyện Đakrông được phân bổ để cấp cho học sinh số tiền 4,9 tỷ đồng, huyện Vĩnh Linh 1,6 tỷ đồng, TP Đông Hà và các huyện Gio Linh và Triệu Phong là 1,3 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện.

Chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập mang tính nhân văn sâu sắc, đã giúp cho hàng ngàn em học sinh ở các địa phương, các gia đình khó khăn trang trải phần nào chi phí học tập, được tiếp tục đến trường, thực hiện ước mơ.

Đ. Đức