Xem sư tử “bày binh bố trận” hạ gục trâu rừng

Dân trí

Trâu rừng điên cuồng tấn công một con sư tử đực khi phát hiện ra kẻ thủ này định tấn công mình. Trước sự quyết liệt của trâu rừng, sư tử buộc phải bỏ chạy nhưng sau đó thế trận đã thay đổi khi có sự xuất hiện của hai con sư tử đực khác.

Bầy sư tử sử dụng cách thức di chuyển thành nhiều hướng khác nhau khiến cho đối thủ mất quyền chủ động tấn công. Chẳng mất nhiều sức lực, sư tử nhanh chóng hạ gục được trâu rừng.

Nguyễn Hùng

Video: Wildlife Sightings

Mới nhất