Thừa Thiên Huế xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian nhằm phát triển đô thị thông minh

Dân trí Chiều 11/10 tại Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế đã diễn ra Hội thảo triển khai đề tài “Nghiên cứu, xây dựng nền tảng hạ tầng dữ liệu không gian (SDI), phục vụ quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị ứng dụng thí điểm tại tỉnh Thừa Thiên Huế”.
>>Việt Nam có trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh cấp tỉnh đầu tiên

Đến dự có ông Đào Ngọc Chiến, Vụ phó Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Lê Vĩnh Chiến, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế; ông Nguyễn Quang Tuấn, Khoa Địa lý – Địa chất trường ĐH Khoa học, ĐH Huế…

Thừa Thiên Huế xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian nhằm phát triển đô thị thông minh - 1

Hội thảo triển khai đề tài “Nghiên cứu, xây dựng nền tảng hạ tầng dữ liệu không gian (SDI), phục vụ quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị ứng dụng thí điểm tại tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Đề tài “Nghiên cứu, xây dựng nền tảng hạ tầng dữ liệu không gian (SDI), phục vụ quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị ứng dụng thí điểm tại tỉnh Thừa Thiên Huế” có kinh phí 5,2 tỷ đồng thực hiện trong 18 tháng thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020 về  “Nghiên cứu công nghệ và phát triển sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử” của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thừa Thiên Huế xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian nhằm phát triển đô thị thông minh - 2

Các chuyên gia tập trung thảo luận

Ông Lê Vĩnh Chiến, chủ nhiệm đề tài, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết với mục tiêu xây dựng được cơ sở dữ liệu (CSDL) không gian đô thị cấp tỉnh nhằm phục vụ quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị, hướng đến xây dựng đô thị thông minh tại Việt Nam. Đề tài hướng đến việc xây dựng chuẩn CSDL GIS về hạ tầng không gian đô thị cấp tỉnh, xây dựng được CSDL GIS 2D, 3D phục vụ quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị, từ đó làm chủ các công nghệ then chốt trong xây dựng nền tảng hạ tầng dữ liệu không gian (SDI) với chú trọng ứng dụng công nghệ 3D-GIS.

Các thành phần SDI được xây dựng cụ thể cho tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ có: Dữ liệu khung; Dữ liệu chuyên ngành; Dữ liệu bản đồ, không gian có tỷ lệ tối thiểu 1:2000, Các mô hình đô thị 3D sử dụng chuẩn quốc tế thông dụng như CityGML, KML; Bộ công cụ phần mềm bao gồm ứng dụng di động hỗ trợ công tác thu thập, cập nhật, xử lý, khai thác sử dụng dữ liệu không gian đô thị trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng và giao thông; Bộ công cụ phần mềm quản lý phục vụ quản trị hạ tầng dữ liệu không gian, xử lý một số nghiệp vụ trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và giao thông, kết nối hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia với một số hệ thống thông tin quản lý.

Thừa Thiên Huế xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian nhằm phát triển đô thị thông minh - 3

Ông Đào Ngọc Chiến, Vụ phó Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu

Theo ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, sản phẩm của đề tài có tính chuyên biệt, ngoài phục vụ các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị, còn phục vụ cộng đồng, người dân, doanh nghiệp. Cùng với sự tương đồng về thực trạng ứng dụng CNTT và hạ tầng cơ sở của các tỉnh thành trên toàn quốc, việc ứng dụng đề tài trong thực tiễn không những góp phần nâng cao tính minh bạch thông tin cũng như khả năng phục vụ người dân mà còn dễ dàng kế thừa, chuyển giao công nghệ.

Thừa Thiên Huế xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian nhằm phát triển đô thị thông minh - 4

Mô hình 3D khu vực Ủy ban tỉnh Thừa Thiên Huế 

Thừa Thiên Huế xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian nhằm phát triển đô thị thông minh - 5

Thành phần của LSDI (Local Spatial Data Infrastructure: Hạ tầng dữ liệu không gian cấp tỉnh) triển khai trong đề tài thí điểm ở Thừa Thiên Huế

Năm 2018, Thừa Thiên Huế là tỉnh dẫn đầu cả nước về ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước; năm 2019 là tỉnh đứng thứ 2 cả nước về chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT (ICT Index). Đây là những thành quả đáng ghi nhận trong cải thiện môi trường đầu tư – kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vấn đề đặt ra là tỉnh Thừa Thiên Huế cần nắm rõ các công nghệ then chốt trong xây dựng nền tảng hạ tầng dữ liệu không gian, đặc biệt là ứng dụng công nghệ 3D-GIS để đáp ứng yêu cầu phục vụ quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị.

Hiện nay tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang hoàn thiện hệ thống thông tin địa lý của tỉnh (GISHue) phục vụ cho công tác quản lý và hoạch định phát triển kinh tế - xã hội và đô thị công nghiệp bền vững. Đặc biệt tỉnh cũng đang thực hiện chiến lược phát triển tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng “Di sản văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiên với môi trường”. Đây chính là căn cứ, cũng là bài toán mà đề tài “Nghiên cứu, xây dựng nền tảng hạ tầng dữ liệu không gian (SDI), phục vụ quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị ứng dụng thí điểm tại tỉnh Thừa Thiên Huế” đặt ra và giải quyết.

Hạ tầng dữ liệu không gian (Spatial Data Infrastructure - SDI) là một thành phần trong hạ tầng dữ liệu chung, bao gồm các thành phần cần thiết để thu nhận, xử lý, lưu trữ, phân phối và nâng cao tính hữu dụng của dữ liệu không gian, làm cơ sở cho việc tạo lập và chia sẻ dữ liệu không gian giữa các cơ quan, đơn vị. Hiện nay, SDI đã trở thành một nguồn lực thông tin rất lớn đối với hầu hết các quốc gia, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng nhanh tiến độ xây dựng xã hội thông tin và phát triển nền kinh tế trí thức, xây dựng Cổng thông tin điện tử, đổi mới hệ thống theo hướng phục vụ người dân hiệu quả, minh bạch và dân chủ.

Thừa Thiên Huế xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian nhằm phát triển đô thị thông minh - 6

Đo khối lượng, thể tích trên nền tảng hạ tầng dữ liệu không gian - mô hình tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Ứng dụng GIS (Geographic Information System: Hệ thống thông tin địa lý) trong quy hoạch phát triển đô thị được áp dụng thành công trong quy hoạch lãnh thổ quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch đô thị do có nền tảng dữ liệu quốc gia phong phú, nền chuẩn quốc gia – địa hình, địa chính, bản đồ không ảnh, số liệu thống kê và nhiều chuyên ngành khác. Tại các nước phát triển, ứng dụng GIS đã được áp dụng rất phổ biển trong mọi lĩnh vực.

Tại Việt Nam, công nghệ GIS được thí điểm khá sớm và được sử dụng phổ biến để quản lý nhiều lĩnh vực, tuy nhiên vẫn còn nhiều hạn chế và chưa đạt được những kết quả nổi bật. Do vậy công tác quản lý dữ liệu ngành hiện tại chưa đạt hiệu quả cao, việc cập nhật, theo dõi các hoạt động, tra cứu thông tin khi cần thiết vẫn còn là một vấn đề khó khăn. Ngoài ra tại cơ quan Trung ương, Bộ Xây dựng cũng chưa có một đơn vị nào có vai trò là trung tâm tích hợp dữ liệu với vai trò tích hợp hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin quy hoạch nói riêng hay dữ liệu ngành xây dựng nói chung…

Thừa Thiên Huế xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian nhằm phát triển đô thị thông minh - 7

Trên nền tảng hạ tầng dữ liệu không gian, mọi thứ có thể tính toán được dễ dàng như rà soát vi phạm chỉ giới xây dựng

Thừa Thiên Huế xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian nhằm phát triển đô thị thông minh - 8

Mô tả phân tích tầm nhìn trên bản đồ 3D

Thừa Thiên Huế xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian nhằm phát triển đô thị thông minh - 9

Đo đạc thực tế

Thừa Thiên Huế xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian nhằm phát triển đô thị thông minh - 10

Và phân tích đánh giá quy hoạch xây dựng

Đại Dương

MỚI NHẤT
Mưa sao băng Orionids 2019 – thời gian và cách ngắm
Mưa sao băng Orionids 2019 – thời gian và cách ngắm

(Dân trí) - Mưa sao băng Orionids là một trong những màn thưởng thức thiên văn ngoạn mục nhất trong năm. Nhưng vị trí và thời gian bạn bắt đầu chiêm ngưỡng là rất quan trọng. Dưới đây là thông tin quan trọng để đảm bảo bạn không bỏ lỡ.

Thứ hai, 14/10/2019 - 02:51

Màng graphene có thể biến khí mêtan thành nguồn năng lượng
Màng graphene có thể biến khí mêtan thành nguồn năng lượng

(Dân trí) - Thế giới đang lo ngại về các báo cáo liên quan đến khí mêtan phun trào từ đáy Bắc Băng Dương, nhưng thực tế cho đến nay số lượng khí mêtan này vẫn nhỏ hơn đáng kể so với lượng rác thải do con người thải ra. Một số trong số này được thu và đốt để lấy điện sạch.

Thứ hai, 14/10/2019 - 06:06

Phát hiện biển “sôi” kì lạ ở Siberia
Phát hiện biển “sôi” kì lạ ở Siberia

(Dân trí) - Các nhà khoa học Nga vừa phát hiện ra một vùng biển với các bong bóng khí dày đặc dưới lớp bắng nhìn như nước sôi ở vùng biển phía Bắc Bắc Cực.

Thứ hai, 14/10/2019 - 06:03

Rợn người với những pha tấn công “đoạt mạng” của bá chủ bầu trời
Rợn người với những pha tấn công “đoạt mạng” của bá chủ bầu trời

(Dân trí) - Với sải cánh rộng và khỏe, kết hợp cùng cặp móng vuốt sắc nhọn có thể khiến con mồi mất mạng chỉ với một cú “tung cước”, đại bàng, diều hâu trở thành những nỗi ám ảnh thực sự từ bầu trời, khi mà ngay cả những loài thú lớn như dê hay khỉ cũng có thể trở thành nạn nhân!

Thứ hai, 14/10/2019 - 05:59

Là cơ quan lớn nhất và là thứ giúp chúng ta tồn tại, lớp da có cấu tạo như thế nào?
Là cơ quan lớn nhất và là thứ giúp chúng ta tồn tại, lớp da có cấu tạo như thế nào?

(Dân trí) - Nặng khoảng 4 kg vào bao phủ một diện tích lên đến 2 mét vuông, da chính là cơ quan lớn nhất trên cơ thể con người. Có thể khẳng định rằng, nếu không có cơ quan này, bạn không thể tồn tại, bởi chất lỏng trong cơ thể sẽ bị bay hơi, và đó là còn chưa kể đến hàng loạt những nguyên nhân khác khi con người không còn được bảo vệ bởi da.

Chủ nhật, 13/10/2019 - 06:54

Hoa Kỳ cho phép bông biến đổi gen trở thành nguồn thực phẩm của con người
Hoa Kỳ cho phép bông biến đổi gen trở thành nguồn thực phẩm của con người

(Dân trí) - Cây bông biến đổi gen với đặc điểm hạt bông ăn được nhìn thấy trồng ở gần Belvidere, Bắc Carolina, Hoa Kỳ, hình ảnh này phát hành ngày 11 tháng 10 năm 2019

Chủ nhật, 13/10/2019 - 03:28

Lỗ đen khổng lồ xé toạc và nuốt chửng một ngôi sao
Lỗ đen khổng lồ xé toạc và nuốt chửng một ngôi sao

(Dân trí) - Các nhà thiên văn học đã có những quan sát mới nhất về khoảnh khắc một hố đen xé tan một ngôi sao thành những mảnh vụn (hay hiện tượng ASASSN-19bt). Hiện tượng này được các chuyên gia gọi là “gián đoạn thủy triều”.

Chủ nhật, 13/10/2019 - 06:16

400.000 năm trước người cổ đại đã biết ăn tủy xương động vật
400.000 năm trước người cổ đại đã biết ăn tủy xương động vật

(Dân trí) - Các chuyên gia khảo cổ học vừa phát hiện bằng chứng về việc con người đã bắt đầu biết ăn tủy xương động vật từ gần 400.000 năm trước.

Thứ bảy, 12/10/2019 - 06:20

“Đĩa bay” lạ được trưng bày tại Trung Quốc
“Đĩa bay” lạ được trưng bày tại Trung Quốc

(Dân trí) - Thiết bị lạ được cho là một máy bay trực thăng có thiết kế giống với các thí nghiệm quân sự giữa thế kỷ XX của Mỹ và rất có thể sẽ khiến những người săn lùng UFO bất ngờ hiện đang có mặt tại Triển lãm Trực thăng ở Thiên Tân.

Thứ bảy, 12/10/2019 - 06:14

Những trận chiến kịch tính đến nghẹt thở của động vật vô tình lọt ống kính máy quay
Những trận chiến kịch tính đến nghẹt thở của động vật vô tình lọt ống kính máy quay

(Dân trí) - Những cặp đấu ngỡ không hề cân sức như: “Thỏ - Rắn”, “Cá sấu – Lợn rừng”, “Hươu cao cổ - Hổ”… lại vô tình trở thành những trận chiến sinh tử ngang sức ngang tài, gay cấn đến tận những giây cuối cùng.

Thứ bảy, 12/10/2019 - 06:04

Điều gì sẽ xảy ra nếu con người là... "động vật máu lạnh"?
Điều gì sẽ xảy ra nếu con người là... "động vật máu lạnh"?

(Dân trí) - Việc con người trở thành động vật máu lạnh (biến nhiệt) tương tự như ếch, rắn sẽ tạo nên đột phá lớn cho kỷ nguyên chinh phục vũ trụ. Bên cạnh đó, mỗi người chúng ta cũng sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí không nhỏ cho việc ăn uống. Vì sao lại thế?

Thứ bảy, 12/10/2019 - 05:55

Lần đầu tiên phát hiện loài lợn... biết sử dụng công cụ lao động
Lần đầu tiên phát hiện loài lợn... biết sử dụng công cụ lao động

(Dân trí) - Trên trái đất không chỉ có con người mới biết sử dụng công cụ lao động, nhiều loài động vật khác như đười ươi, tinh tinh, quạ… cũng biết sử dụng chính những thứ mà chúng tìm thấy trong tự nhiên để giúp việc kiếm ăn trở nên dễ dàng hơn.

Thứ sáu, 11/10/2019 - 08:38

ĐÁNG QUAN TÂM
Kẻ lừa bịp đại tài của thế giới động vật: xem chim Drongo “nẫng tay trên” của cả đàn cầy Meerkats
Kẻ lừa bịp đại tài của thế giới động vật: xem chim Drongo “nẫng tay trên” của cả đàn cầy Meerkats

(Dân trí) - Chim Drongo là một trong những kẻ lừa bịp tài tình nhất thế giới động vật, nạn nhân của chúng không ai khác chính là cầy Meerkats, những con thú vốn một mực tin tưởng chim Drongo trước khi chúng bị… lừa.

Thứ sáu, 11/10/2019 - 01:30

Bộ Khoa học và Công nghệ lần đầu lên tiếng về vụ việc Asanzo
Bộ Khoa học và Công nghệ lần đầu lên tiếng về vụ việc Asanzo

(Dân trí) - Trao đổi với báo chí trong buổi họp báo quý III, Bộ Khoa học và Công nghệ cho hay, vụ việc Asanzo là vụ việc mang tính chất phức tạp, có nhiều yếu tố cần phải xem xét. Hiện tại Bộ Khoa học và Công nghệ đã thông tin cho Ban chỉ đạo 389 để thực hiện đúng theo quy định.

Thứ sáu, 11/10/2019 - 10:27

Cho phép tham quan phòng điều khiển trung tâm của thảm họa Chernobyl
Cho phép tham quan phòng điều khiển trung tâm của thảm họa Chernobyl

(Dân trí) - Hiện tại, khách du lịch có thể ghé thăm phòng điều khiển của Lò phản ứng 4 của Chernobyl, hiện trường của thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới. Nhưng theo các báo cáo gần đây, phòng điều khiển vẫn còn ở tình trạng phóng xạ cao và mọi người bắt buộc phải mặc đồ bảo hộ khi ở bên trong.

Thứ sáu, 11/10/2019 - 09:08

Người cổ đại đã lưu trữ và tiêu thụ tủy xương động vật như thế nào?
Người cổ đại đã lưu trữ và tiêu thụ tủy xương động vật như thế nào?

(Dân trí) - Con người cổ đại đã từng lưu trữ xương từ động vật để có thể ăn tủy của chúng sau đó. Đây là bằng chứng đầu tiên cho thấy những quần thể này trì hoãn việc sử dụng thức ăn và họ có thể lên kế hoạch trước.

Thứ sáu, 11/10/2019 - 08:59

Di chuyển đến sống ở các hành tinh khác là chuyện bất khả thi
Di chuyển đến sống ở các hành tinh khác là chuyện bất khả thi

(Dân trí) - Người đoạt giải Nobel Vật lý năm 2019, nhà thiên văn học Michel Mayor, tuyên bố rằng mọi người sẽ không bao giờ rời khỏi hệ Mặt trời hoặc di chuyển đến các hành tinh thuộc các ngôi sao khác.

Thứ sáu, 11/10/2019 - 06:51

Đế giày "thông minh" - niềm hy vọng mới của bệnh nhân tiểu đường
Đế giày "thông minh" - niềm hy vọng mới của bệnh nhân tiểu đường

(Dân trí) - Những biến chứng của bệnh tiểu đường dẫn đến mất cảm giác ở tứ chi nên tất cả bệnh nhân tiểu đường đều có nguy cơ bị nhiễm trùng, lở loét da ở bàn chân. Tuy nhiên, thiết kế đế giày mới giúp ngăn không cho những vết loét hình thành ngay từ đầu được phát triển sẽ đem đến hy vọng cho những bệnh nhân này.

Thứ sáu, 11/10/2019 - 06:45

Vi tảo “Made in Vietnam”: Khả năng ấn tượng của công nghệ 4.0 trong hệ thống nuôi vi tảo
Vi tảo “Made in Vietnam”: Khả năng ấn tượng của công nghệ 4.0 trong hệ thống nuôi vi tảo

(Dân trí) - Điểm nhấn đầy ấn tượng trong hệ thống nhân sinh khối tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ sinh học Vi tảo chính là sự hiện diện của công nghệ 4.0, giúp mang đến những lợi thế đột phá so với phương pháp truyền thống!

Thứ sáu, 11/10/2019 - 06:36

Diễn tập ứng phó sự cố mất nguồn phóng xạ
Diễn tập ứng phó sự cố mất nguồn phóng xạ

(Dân trí) - Kịch bản được đưa ra là tại một cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ trong thiết bị đô công nghiệp bị mất nguồn do kẻ gian trộm lấy. Kẻ gian sau đó đã tháo thiết bị và cất giấu tại nhà riêng chờ cơ hội mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Thứ năm, 10/10/2019 - 03:11

Lần đầu tiên tạo ra thịt bò từ tế bào gốc trong không gian
Lần đầu tiên tạo ra thịt bò từ tế bào gốc trong không gian

(Dân trí) - Những nhà khoa học Israel và Nga cho biết đã “nuôi” các mảnh nhỏ miếng thịt bò từ tế bào gốc trên Trạm vũ trụ quốc tế ISS.

Thứ năm, 10/10/2019 - 12:10

Hợp chất tìm thấy trong cà chua có thể giúp tăng chất lượng tinh trùng
Hợp chất tìm thấy trong cà chua có thể giúp tăng chất lượng tinh trùng

(Dân trí) - Một hợp chất tìm thấy trong cà chua được xác định có thể giúp giải quyết các vấn đề sinh sản ở nam giới, các nhà khoa học cho biết.

Thứ năm, 10/10/2019 - 10:07

Sao Thổ chính thức trở thành hành tinh có nhiều vệ tinh nhất
Sao Thổ chính thức trở thành hành tinh có nhiều vệ tinh nhất

(Dân trí) - Sao Thổ không chỉ được mệnh danh là "Chúa tể những chiếc nhẫn" trong hệ mặt trời, giờ đây nó đang nắm giữ kỷ lục là hành tinh có số lượng mặt trăng nhiều nhất. Việc phát hiện 20 mặt trăng mới đã được công bố, đưa số lượng vệ tinh tự nhiên xung quanh sao Thổ lên 82. Trước đó sao Mộc đứng đầu với 79 vệ tinh.

Thứ năm, 10/10/2019 - 09:13

Nhóm sinh viên chế tạo gậy thông minh hỗ trợ người già
Nhóm sinh viên chế tạo gậy thông minh hỗ trợ người già

(Dân trí) - Chứng kiến những người già phải đối mặt với những rủi ro trong đi lại hằng ngày, nhóm sinh viên Khoa Điện - Điện tử (Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng) đã cho ra đời chiếc gậy thông minh giúp người lớn tuổi di chuyển thuận tiện và an toàn hơn.

Thứ năm, 10/10/2019 - 08:50