'Tận mục' 10 loài bò sát có trọng lượng lớn nhất thế giới

Trang Dino Animals vừa thống kê ra top 10 loài bò sát có trọng lượng lớn nhất thế giới. Dẫn đầu danh sách này là cá sấu nước mặn với trọng lượng của con trưởng thành lên tới 2.000kg.

1. Cá sấu nước mặn. Trọng lượng: 2.000kg.

'Tận mục' 10 loài bò sát có trọng lượng lớn nhất thế giới - 1

2. Cá sấu Orinoco. Trọng lượng: 1.100kg.

'Tận mục' 10 loài bò sát có trọng lượng lớn nhất thế giới - 2

3. Cá sấu Caiman đen. Trọng lượng: 1.100kg.

'Tận mục' 10 loài bò sát có trọng lượng lớn nhất thế giới - 3

4. Cá sấu sông Nin. Trọng lượng: 1.090kg.

'Tận mục' 10 loài bò sát có trọng lượng lớn nhất thế giới - 4

5. Cá sấu Trung Mỹ. Trọng lượng: 1.000kg.

'Tận mục' 10 loài bò sát có trọng lượng lớn nhất thế giới - 5

6. Cá sấu mõm ngắn Mỹ. Trọng lượng: 1.000kg.

'Tận mục' 10 loài bò sát có trọng lượng lớn nhất thế giới - 6

7. Cá sấu Ấn Độ. Trọng lượng: 977kg.

'Tận mục' 10 loài bò sát có trọng lượng lớn nhất thế giới - 7

8. Rùa da. Trọng lượng: 932kg.

'Tận mục' 10 loài bò sát có trọng lượng lớn nhất thế giới - 8

9. Cá sấu đầm lầy. Trọng lượng: 700kg.

'Tận mục' 10 loài bò sát có trọng lượng lớn nhất thế giới - 9

10. Cá sấu Mã Lai. Trọng lượng: 500kg.

'Tận mục' 10 loài bò sát có trọng lượng lớn nhất thế giới - 10

Theo Tiền phong

Mới nhất