Rà soát các dự án nghiên cứu khoa học

(Dân trí) - Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ, ngành có liên quan tập trung rà soát các nhiệm vụ, dự án nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chế tạo, sản xuất các sản phẩm khoa học và công nghệ.

Trên là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia: Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020, Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 (3 Chương trình).

Rà soát các dự án nghiên cứu khoa học - 1

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, các bộ, ngành liên quan rà soát các nhóm nhiệm vụ: Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan đến bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về bảo đảm quốc phòng, an ninh trong đó bao gồm cả các vấn đề về an toàn, an ninh thông tin; các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp; các nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác liên quan tới các ngành công nghiệp, kinh tế - kỹ thuật như giao thông, năng lượng, xây dựng,…

Các Chương trình, nhiệm vụ của Chương trình cần xây dựng có trọng điểm, tập trung nguồn lực đầu tư, bảo đảm các dự án và sản phẩm phải thực sự đạt tầm quốc gia, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của đất nước. Trước mắt, các Bộ tập trung chỉ đạo, phối hợp các cơ sở nghiên cứu, các doanh nghiệp, ưu tiên tổ chức nghiên cứu, phát triển một số dự án, sản phẩm.

Cụ thể, Bộ Y tế làm chủ công nghệ và tổ chức sản xuất vắc xin; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu phát triển về giống cây trồng, vật nuôi; Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, lựa chọn một số công nghệ, thiết bị về an toàn thông tin đặc thù để làm chủ công nghệ và sản xuất thiết bị chuyên biệt của Việt Nam; Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương và các Bộ, ngành có liên quan tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tham gia, đăng ký các nhiệm vụ của 3 Chương trình theo hướng ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần, doanh nghiệp chủ động cơ bản nguồn vốn đầu tư, thực hiện.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp quan tâm, cân đối nguồn lực, ưu tiên tập trung đầu tư phát triển khoa học và công nghệ, nhất là đối với các nhiệm vụ đã được phê duyệt trong 3 Chương trình.

Bộ Khoa học và Công nghệ phải đổi mới triệt để phương thức xét duyệt, quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ, bảo đảm thực sự công khai, minh bạch; rà soát để bổ sung, điều chỉnh các nội dung, nhiệm vụ, sản phẩm của 3 Chương trình nhằm kịp thời nắm bắt các xu hướng phát triển công nghệ cao, đổi mới công nghệ và thu hút mạnh mẽ sự tham gia của các tổ chức khoa học công nghệ và doanh nghiệp tham gia thực hiện.

S.H

Đang được quan tâm