Lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 5.

Hội đồng này có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Tiến sĩ Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng.


Lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ

Lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ

3 Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Tiến sĩ Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Đỗ Trung Tá, Chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao; Giáo sư, Viện sĩ, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Văn Hiệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Hội đồng có 19 Ủy viên gồm: Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Việt Bắc, Chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu mới”, mã số KC.02/11-15; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Bộ, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Nghĩa, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2011 - 2015; Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, Đại học Quốc gia Hà Nội; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Khang, nguyên Phó Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lạc Hồng, Học viện Kỹ thuật quân sự; Giáo sư, Tiến sĩ Lộc Phương Thủy, nguyên Trưởng phòng Văn học nước ngoài, Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội; Giáo sư, Tiến sĩ Từ Quang Hiển, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Quốc Khánh, Đại học Bách khoa Hà Nội; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Đức Mạnh, Viện trưởng Viện Công nghiệp thực phẩm; Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Hoài Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Duy Nghĩa, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt Nam; Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Ngọc, Học viện An ninh nhân dân; Giáo sư, Tiến sĩ Lê Sâm, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Trí, Đại học Sư phạm Hà Nội; Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Đặng Văn Bát, nguyên Trưởng Khoa Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất; Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Thanh Thủy, Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Công Khẩn, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế; Tiến sĩ Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hội đồng hoạt động theo quy định tại khoản 2 Điều 17 và khoản 3 Điều 21 Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.

Nguyễn Hùng