Khoa học vui: Kỹ nghệ lấy một hình tròn mà không cần chạm tay và làm đổ cột

Dân trí

Có một cột gồm rất nhiều hình tròn được xếp chồng lên nhau. Làm thế nào để lấy được hình tròn cuối cùng mà không chạm tay vào chúng và đồng thời không làm đổ những hình tròn được xếp chồng phía trên? Hãy theo dõi clip để nhớ lại một phần kiến thức cơ bản của Vật lý nhé.

Hải Đăng