Đi tìm thứ sáng nhất từng được con người tạo ra!

Dân trí Thứ đứng đầu danh sách này thậm chí còn sáng gấp đôi bề mặt của  Mặt Trời, và đó chính là một chiếc đèn ở Las Vegas, Mỹ!

Cùng khám phá những thứ sáng nhất thế giới từng được con người tạo ra trong video dưới đây:

Đi tìm thứ sáng nhất từng được con người tạo ra!

Thảo Vy