Đẩy mạnh tham mưu các chính sách khoa học bảo vệ tầng ôzôn

Nguyễn Hùng

(Dân trí) - Ngày 28/3, Hội KHKT Lạnh và Điều hòa không khí Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV. Đại hội đã bầu được ban chấp hành mới cũng như nêu ra các mục tiêu vô cùng quan trọng.

Báo cáo tại Đại hội, TS Nguyễn Xuân Tiên - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội KHKT Lạnh và Điều hòa không khí Việt Nam khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã có nhiều hoạt động có hiệu quả trong lĩnh vực chuyên môn. Hiệu quả rõ nhất trong lĩnh vực chuyên môn là tất cả các Bộ ngành liên quan như: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ tài nguyên môi trường, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng…đã biết đến vai trò của Hội và thường xuyên có quan hệ với Hội về các lĩnh vực liên quan.

Các Hội lạnh nước ngoài như: Mỹ, Nhật, Hàn Quốc… đã biết đến Hội và đã có nhiều cuộc tiếp xúc đặt quan hệ hợp tác lâu dài. Các công ty điện lạnh trong nước và một số công ty nước ngoài cũng đã có những quan hệ nhất định. Đây là những hiệu quả thiết thực trong hoạt động chuyên môn của Hội.

Đẩy mạnh tham mưu các chính sách khoa học bảo vệ tầng ôzôn - 1

Quang cảnh Đại hội. 

TS Tiên cũng thừa nhận, trong những năm qua, ngành lạnh và điều hòa không khí phát triển hết sức mạnh mẽ. Lực lượng các công ty, các kỹ sư, các công nhân, các cán bộ kỹ thuật của ngành đã tăng lên đáng kể có thể nói hàng vạn người. Nhưng Hội chưa tập hợp được sức mạnh của tất cả lực lượng ngành điện lạnh trong xã hội và phát huy tiếng nói của Hội đến các công ty, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực điện lạnh.

"Trên thế giới đang bước vào cuộc cách mạng kỹ thuật 4.0, ngành lạnh của chúng ta cũng không đứng ngoài cuộc và có những bước phát triển vượt bậc. Trong các vấn đề mà xã hội đang quan tâm, có hai vấn đề lớn mà hội chúng ta cũng tham gia đóng góp một cách tích cực, đó là lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và bảo vệ tầng ôzôn, chống nóng lên của Trái đất", TS Tiên nói.

Về phương hướng hoạt động của Hội KHKT Lạnh và Điều hòa không khí Việt Nam trong nhiệm kỳ mới cũng được các đại biểu tham dự Đại hội thông qua. Theo đó, trong nhiệm kỳ tới Hội KHKT Lạnh và Điều hòa không khí Việt Nam sẽ có các biện pháp để tăng cường hoạt động khoa học của Hội. Việc trước tiên là phải làm tốt công tác tư vấn phản biện.

Về các vấn đề bảo vệ tầng ôzôn chống nóng lên trái đất Hội sẽ có quan hệ chặt chẽ với Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên môi trường, Bộ Khoa học và Công  nghệ để tuyên truyền rộng rãi đến người tiêu dùng cũng như đề xuất các chính sách, biện pháp thích hợp cho nhà nước.

Bên cạnh đó cũng đề xuất các đề tài khoa học với Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên môi trường, Bộ Khoa học và Công  nghệ, Tổng cục Thủy sản, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam...

Đẩy mạnh tham mưu các chính sách khoa học bảo vệ tầng ôzôn - 2

Tiến sĩ Tạ Quang Ngọc tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội KHKT Lạnh và Điều hòa không khí Việt Nam khóa IV. 

Đại hội cũng bầu ra Ban thường vụ khóa mới gồm 20 thành viên. TS Tạ Quang Ngọc - Chủ tịch Hội KHKT Lạnh và Điều hòa không khí Việt Nam khóa III tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch khóa IV.