Thứ bảy, 26/05/2018 - 04:29

Đặt hàng sản xuất thiết bị trạm gốc cỡ nhỏ đa công nghệ WiFi/3G/4G

Dân trí

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2018 thuộc Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao.

Đặt hàng sản xuất thiết bị trạm gốc cỡ nhỏ đa công nghệ WiFi/3G/4G - 1

Theo đó, nhiệm vụ: "Nghiên cứu phát triển và sản xuất thiết bị trạm gốc cỡ nhỏ đa công nghệ WiFi/3G/4G". Định hướng mục tiêu là làm chủ công nghệ thiết kế chế tạo và triển khai sản xuất: Hệ thống trạm gốc thu phát sóng di động đa công nghệ WiFi/3G/4G cho các nhà khai thác mạng di động, triển khai kết hợp với hệ thống trạm Macro Cell truyền thống nhằm tăng dung lượng, vùng phủ và tiết kiệm chi phí đầu tư; hệ thống HeMS & SON server phục vụ việc quản lý và cấu hình các Cellsite Small Cell; triển khai ứng dụng thành công trên mạng di động của Việt Nam.

Yêu cầu đối với kết quả như sau: Sản phẩm dạng I gồm: 200 thiết bị trạm gốc cỡ nhỏ đa công nghệ WiFi/3G/4G; 01 hệ thống HeMS & SON có khả năng quản lý được 100.000 thiết bị trạm gốc cỡ nhỏ; có khả năng nâng cấp, mở rộng dễ dàng theo quy mô số lượng người sử dụng và thiết bị cần quản lý.

Sản phẩm dạng II: Bộ hồ sơ thiết kế chế tạo; hồ sơ quy trình công nghệ; hồ sơ hướng dẫn vận hành; hồ sơ đánh giá thử nghiệm.

Bên cạnh đó, sản phẩm được triển khai thực tế trên ít nhất 01 mạng di động của Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được gửi theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ được tính theo dấu ngày đến của Bưu điện Hà Nội) hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia, số 113 đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội trước 17 giờ 00 ngày 18/7/2018.

S.H

Mới nhất