Cán bộ hoạch định chính sách được nâng cao về quản trị đổi mới sáng tạo

(Dân trí) - Ngày 22/8 tại Hà Nội, thông qua Chương trình Đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan giai đoạn II (IPP 2), Giáo sư Göran Roos, nhà tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới về chính sách phát triển kinh tế, công nghiệp và đổi mới sáng tạo đã có buổi thuyết trình tại Bộ Khoa học và Công nghệ.

Buổi thuyết trình xoay quanh về chính sách Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Đổi mới sáng tạo phục vụ tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh mới và các khuyến nghị đối với Việt Nam.

Đây cũng là hoạt động nằm trong chương trình nâng cao năng lực cho cán bộ hoạch định chính sách của Việt Nam về quản trị đổi mới sáng tạo. Mục đích của chương trình nhằm trang bị kiến thức và tư duy mới cho đội ngũ cán bộ quản lý của ngành KH&CN, các bộ, ngành có liên quan về bối cảnh quốc tế, các xu hướng quốc tế và kinh nghiệm của các quốc gia phát triển trong quản lý hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, quản lý KH&CN; từ đó đóng góp tốt hơn cho chất lượng, hiệu quả các chính sách phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo gắn với tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững ở Việt Nam.

Tham dự có Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh, các lãnh đạo Bộ KH&CN và hơn 200 cán bộ quản lý của ngành KH&CN và các bộ, ngành trung ương.


Giáo sư Göran Roos: Việt Nam đang đứng trước sự đột phát về dịch chuyển công nghệ và nếu chúng ta không làm gì ở một số khía cạnh thì thực sự thì sẽ mất đi lợi thế cạnh tranh.

Giáo sư Göran Roos: Việt Nam đang đứng trước sự đột phát về dịch chuyển công nghệ và nếu chúng ta không làm gì ở một số khía cạnh thì thực sự thì sẽ mất đi lợi thế cạnh tranh.

Với chủ đề “Đổi mới sáng tạo với tăng trưởng kinh tế - Bối cảnh mới của thế giới và các khuyến nghị chính sách”, Giáo sư Göran Roos đã đề cập tới các vấn đề như: chính sách công nghiệp và xã hội; giáo dục và phát triển kỹ năng; phát triển nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Đặc biệt, Giáo sư đã đưa ra các giải pháp mang tính chiến lược và tái cấu trúc hệ thống hiện hành nhằm nâng cao năng lực KH&CN, năng lực công nghệ đổi mới và sáng tạo của doanh nghiệp để chủ động ứng phó với các thách thức, khai thác tối đa cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên thế giới, đưa KH&CN thực sự trở thành động lực phát triển, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.


Bộ trưởng Chu Ngọc Anh phát biểu mở đầu tại buổi thuyết trình của Giáo sư Göran Roos.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh phát biểu mở đầu tại buổi thuyết trình của Giáo sư Göran Roos.

Tại buổi thuyết trình của Giáo sư Göran Roos, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh nhấn mạnh: Bối cảnh mới trong nước và thế giới với các tác động tất yếu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự phát triển như vũ bão của các công nghệ xuyên ngành thế hệ mới buộc chúng ta, đội ngũ cán bộ quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải không ngừng đổi mới để ứng phó được với các thách thức và thay đổi.

“Cần đổi mới trong tư duy chiến lược về hoạch định chính sách phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ tăng trưởng, sao cho lực lượng khoa học và công nghệ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để đáp ứng được các đòi hỏi từ thực tiễn phát triển đất nước, ngành, lĩnh vực, đưa khoa học và công nghệ đóng góp mạnh mẽ hơn tới năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân” – Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nói.

Tham dự buổi thuyết trình, đại biểu Quốc hội Huỳnh Minh Tuấn bày tỏ, qua buổi thuyết trình của GS Goran Roos về đổi mới sáng tạo với tăng trưởng kinh tế - bối cảnh mới của thế giới và khuyến nghị chính sách, bản thân thấy rất bổ ích, có cái nhìn mới hơn về đổi mới sáng tạo trong sự phát triển bền vững của Việt Nam trong dài hạn.

Bên cạnh đó, nó có thể hỗ trợ nhiều cho bản thân trong quá trình tham mưu, đề xuất, tham gia xây dựng chính sách quản lý nhà nước về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo tại địa phương cũng như trong cả nước.

Đồng quan điểm với ông Huỳnh Minh Tuấn, Bà Trần Thu Hương, giám đốc Chương trình Đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan giai đoạn II cho rằng, trong bối cảnh của thế giới với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hình thái xã hội 5.0, đội ngũ cán bộ quản lý KH&CN và đổi mới sáng tạo phải dũng cảm thay đổi, trước hết trong tư duy chiến lược về quản lý hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo. Bà Hương cũng đưa ra khuyến nghị từ góc độ đổi mới sáng tạo thì bên cạnh các chỉ số chính để đo lường hiệu quả của hoạt động KH&CN, là số lượng bài báo và sáng chế như hiện nay, cần bổ sung các chỉ số thực dụng hơn về doanh nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được thành lập trên cơ sở kết quả nghiên cứu, cơ hội việc làm, doanh thu, đặc biệt là sản phẩm, dịch vụ mới cung cấp cho thị trường.

Chiều cùng ngày, giáo sư Göran Roos sẽ có buổi tham vấn cho Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh cùng các lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ về các vấn đề hoạch định chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh mới của thế giới và đặc thù của Việt Nam.

Giáo sư Göran Roos là diễn giả hàng đầu thế giới về phát triển kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, một trong các nhà sáng lập ngành khoa học về nguồn vốn trí tuệ hiện đại (Modern Intellectual Capital Science) và là chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này.

Ông đã làm việc tại trên 50 nước, tư vấn về chính sách và chiến lược phát triển kinh tế, công nghiệp và đổi mới sáng tạo cho Chính phủ của nhiều nước trên thế giới như Úc, Áo, Đan Mạch, Phần Lan, Na uy, Anh, Singapore…

Ông được Tạp chí kinh doanh của Tây Ban Nha “Direccion y Progreso” bình chọn là một trong 13 nhà tư tưởng có ảnh hưởng nhất thế kỷ 21.

Trong chuỗi hoạt động hỗ trợ xây dựng năng lực của Chương trình IPP2, tháng 9/2017, ông Esko Aho - cựu Thủ tướng Phần Lan sẽ tới Bộ Khoa học và Công nghệ để chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo của Phần Lan.

Ông Esko Aho là chuyên gia hàng đầu của Phần Lan và EU về chính sách phát triển kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ông đã tham gia nhóm chuyên gia xây dựng chính sách cho EU thúc đẩy nghiên cứu và tăng cường hiệu năng cho đổi mới sáng tạo, chủ tọa nhóm nghiên cứu đề xuất chiến lược đổi mới sáng tạo quốc gia của Phần Lan 2008.

S.H

Đang được quan tâm