Victoria Beckham đỏm dáng hay nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh?

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Mặc dù khiến người dân <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:place w:st="on"><st1:City w:st="on">Paris</st1:City></st1:place> được phen “hoảng hồn” với bộ đồ đỏ lòe loẹt của mình nhưng với nhiều chuyên gia thẩm mỹ, hình ảnh đó không hề bất ngờ bởi những trang phục của <st1:State w:st="on">Victoria</st1:State> Beckham luôn khiến ngợi nhớ tới những nhân vật hoàn hình ngộ nghĩnh…</P>

 

 

 

 

 

 

 

 

Victoria Beckham đỏm dáng hay nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh? - 1

 

Victoria Beckham đỏm dáng hay nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh? - 2

 

Victoria Beckham đỏm dáng hay nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh? - 3

 

Victoria Beckham đỏm dáng hay nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh? - 4

 

Victoria Beckham đỏm dáng hay nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh? - 5

 

Victoria Beckham đỏm dáng hay nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh? - 6

 

Victoria Beckham đỏm dáng hay nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh? - 7

 

Victoria Beckham đỏm dáng hay nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh? - 8

 

Victoria Beckham đỏm dáng hay nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh? - 9

 

L.T.T