Xây dựng Website với HTML 5 và CSS 3

Học viện NIIT-iNET chính thức tổ chức khóa học miễn phí “Xây dựng website với HTML 5 & CSS 3” từ tháng 1 năm 2011.

Xây dựng Website với HTML 5 và CSS 3 - 1

Mỗi website trên Internet được tạo bởi các trang web (web page). Mỗi trang web được tạo ra từ các công cụ, bao gồm: HTML, CSS,..
 
HTML(HyperText Markup Language) – là ngôn ngữ đặc tả, được sử dụng để tạo ra các trang web. HTML bao gồm các thẻ (tag), ví dụ:  <html>  …. </html>;  Khóa học này giới thiệu về HTML 5 - phiên bản HTML mới nhất hiện nay.

Xây dựng Website với HTML 5 và CSS 3 - 2

Các bạn cũng thường nghe nói về PHP, ASP, JSP... Đây là những ngôn ngữ lập trình web, hoạt động ở phía Server, dùng để tạo ra nội dung HTML thay đổi theo yêu cầu từ người sử dụng. Điều này có nghĩa là HTML và CSS được sử dụng trong các khóa học về lập trình web. Do vậy, để bước vào thế giới lập trình web, bạn phải bắt đầu với HTML và CSS. Ngoài ra, những bạn không phải lập trình viên cũng có thể tìm hiểu về HTML, để có thể tự mình tạo ra các web tĩnh cho bản thân, rất đơn giản.

Xây dựng Website với HTML 5 và CSS 3 - 3

CSS(Cascading Style Sheet) được sử dụng để quy định cách thức hiển thị của các thẻ HTML, như: kiểu font, màu sắc, khoảng cách, .. & được nhúng bên trong HTML. CSS có thể được tạo 1 lần và được sử dụng trong nhiều trang HTML. Khi đó, nếu muốn thay đổi màu sắc của tất cả các trang web, bạn chỉ cần thay đổi 1 lần, trong file css.

Xây dựng Website với HTML 5 và CSS 3 - 4

Khóa học cung cấp những kiến thức cơ bản, là sự tái hiện một cách tổng thể cách thức làm ra một website. Đồng thời giúp người học hình dung rõ nét cơ sở phát triển một website.
 
Để tham gia khóa học các bạn chỉ cần đến đăng kí trực tiếp tại Học viện đào tạo CNTT NIIT-iNET
 
-Tại Hà Nội: Số 550 Hoàng Quốc Việt, Q. Cầu Giấy
Số điện thoại: 04 3793 2161
 
-Tại TP Hồ Chí Minh: Số 9 Tô Hiến Thành, P. 13, Q. 10
Số điện thoại: 08 3868 0868
 
Hoặc điền đầy đủ thông tin Đăng Kí Tại Đây
 
Vui lòng xem thông tin chi tiết tại: http://niit.vn