Nghệ An:

Vận động 100% Hội khuyến học các cấp mua báo Khuyến học& Dân trí

(Dân trí) - Vừa qua, Nghệ An đã phát động “Tháng Khuyến học Nghệ An lần thứ 2”, ngay sau đó các huyện, thị, thành hội đã triển khai xuống tận Hội cơ sở, như huyện hội Con Cuông, Quỳ Hợp, Nam Đàn....

“Tháng khuyến học Nghệ An” lần thứ 2 diễn ra chủ yếu tại cơ sở, kể từ đầu tháng 8/2005 đến 15/9/2005.

 

Chủ đề “Tháng Khuyến học Nghệ An” lần thứ 2 này là “Tất cả để xây dựng một xã hội học tập” lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp và đại hội Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ 3; Xây dựng tổ chức Hội Khuyến học các cấp vững mạnh, chú trọng chất lượng tổ chức Hội cơ sở và Chi hội; vận động các tầng lớp nhân dân gia nhập Hội, phấn đấu đạt tỷ lệ % số Hội viên trên dân số từ 6% đến 12%; hoặc tỷ lệ số Hội viên trên số hộ gia đình từ 25% đến 55%. Vận động 100% Hội Khuyến học cấp huyện, cấp cơ sở mua Báo Khuyến học & Dân trí...

 

Đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua khuyến học, phấn đấu 100% các thôn bản, khối, xóm tổ chức đăng ký danh hiệu thi đua “Gia đình hiếu học” để cuối năm có ít nhất 60% số gia đình Hội viên đạt danh hiệu thi đua “GĐHH”. Động viên cán bộ, hội viên trong năm đóng góp 100% hội phí.

 

 

Duy Anh