Trường ĐH Thương Mại công bố điểm chuẩn, ngành cao nhất là 27,45

Nhật Hồng

(Dân trí) - Trường ĐH Thương Mại vừa công bố điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021. Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là

Mức điểm chuẩn vào từng ngành của trường ĐH Thương Mại như sau: 

Mã ngành

Tên ngành (chuyên ngành)

Điểm trúng tuyển

TM01

Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh)

26.70

TM02

Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn)

26.15

TM03

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)

26.20

TM04

Marketing (Marketing thương mại)

27.45

TM05

Marketing (Quản trị thương hiệu)

27.15

TM06

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng)

27.40

TM07

Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)

26.60

TM08

Kế toán (Kế toán doanh nghiệp - chất lượng cao)

26.10

TM09

Kế toán (Kế toán công)

26.20

TM10

Kiểm toán (Kiểm toán)

26.55

TM11

Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế)

27.10

TM12

Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế)

26.95

TM13

Kinh tế (Quản lý kinh tế)

26.35

TM14

Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại)

26.35

TM15

Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại - chất lượng cao)

26.10

TM16

Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công)

26.15

TM17

Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử)

27.10

TM18

Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại)

26.70

TM19

Luật kinh tế (Luật kinh tế)

26.10

TM20

Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại)

26.00

TM21

Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại)

26.80

TM22

Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin)

26.30

TM23

Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp)

26.55

TM24

Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn đào tạo theo cơ chế đặc thù)

25.80

TM25

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đào tạo theo cơ chế đặc thù)

25.80

TM26

Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin đào tạo theo cơ chế đặc thù)

26.20