Trường ĐH Hà Nội công bố quyết định Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng

Hồng Hạnh

(Dân trí) - Ngày 28/1, Trường Đại học Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo Quyết định số 2965/QĐ-BGDĐT và Quyết định số 2966/QĐ-BGDĐT ngày 08/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng trường Trường Đại học Hà Nội gồm có 17 thành viên trong đó TS Phạm Ngọc Thạch là Chủ tịch Hội đồng trường và theo Quyết định số 350/QĐ-BGDĐT ngày 18/01/2021, PGS.TS Nguyễn Văn Trào được công nhận là Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trường ĐH Hà Nội công bố quyết định Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng - 1

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Trường cho TS. Phạm Ngọc Thạch và  bổ nhiệm Hiệu trưởng của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT cho PGS.TS Nguyễn Văn Trào, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn khẳng định Luật số 34 và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP được ban hành là một bước tiến lớn về hành lang pháp lý để thúc đẩy phát triển hệ thống giáo dục đại học; trong đó có nhiều điểm mới, đặc biệt là cơ chế tự chủ đại học và thiết chế Hội đồng trường. Vì vậy trong thời gian tới, Hội đồng trường, Ban giám hiệu trường ĐH Hà Nội cần tập trung xây dựng và phát triển Nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới quản trị nhà trường, hoàn thiện cơ chế tự chủ và trách nhiệm giải trình của Nhà trường đối với xã hội và các bên liên quan.

Thứ trưởng cũng đề nghị Hội đồng trường, cá nhân Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng Nhà trường tiếp tục quan tâm, thực hiện đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, đặc biệt xây dựng và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính, quy chế dân chủ ở cơ sở của trường đại học phù hợp với quy định của Luật số 34, Nghị định số 99/2019/NĐ-CP cũng như các quy định của pháp luật có liên quan.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới mọi mặt hoạt động của Nhà trường, trong đó có đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy; nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; đẩy mạnh kiểm định chương trình đào tạo; rà soát lại cơ cấu tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đẩy mạnh công tác giám sát việc thực hiện quyết định của Hội đồng trường, việc tuân thủ pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động.

Trường ĐH Hà Nội công bố quyết định Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng - 2
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc công nhận Hội đồng Trường - Trường Đại học Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2015.

Được biết, sau khi có Quyết định thành lập Hội đồng trường vào tháng 8/2020 và công nhận Chủ tịch Hội đồng trường, Hội đồng trường đã triển khai nhiều hoạt động liên quan tới công tác quản trị, công tác xây dựng và ban hành văn bản cũng như tổ chức nhân sự.

Trong tháng 12/2020, Hội đồng trường đã ban hành quy chế và thực hiện xong quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với đồng chí Nguyễn Văn Trào.

Trong thời gian tới, Hội đồng trường sẽ tiếp tục thực hiện quy trình kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Trường và của các cấp khoa, phòng, ban. Xây dựng toàn trường với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới theo tinh thần Đại hội lần thứ XIII nhằm phấn đấu đưa Trường Đại học Hà Nội trở thành một trong các trường có uy tín trong khu vực chuyên sâu về ngoại ngữ, và các chuyên ngành bằng ngoại ngữ.

PGS.TS Nguyễn Văn Trào được Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm là Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023. Theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường, để tiến hành quy trình bổ nhiệm Hiệu trưởng theo nhiệm kỳ của Hội đồng trường nên ngày 03/12/2020 Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy ý kiến đối với nhân sự bổ nhiệm Hiệu trưởng.

Căn cứ kết quả của các bước đã được Trường Đại học Hà Nội báo cáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xem xét, thông qua và bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Văn Trào là Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội theo nhiệm kỳ của Hội đồng Trường (2020 - 2025).

Tại buổi lễ, Hiệu trưởng, PGS.TS Nguyễn Văn Trào đã bày tỏ sự biết ơn và niềm vinh dự khi nhận trọng trách này, ông khẳng định chặng đường làm việc tiếp theo sẽ có rất nhiều hoa hồng nhưng cũng có không ít khó khăn. Vì vậy, mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, của tập thể Trường Đại học Hà Nội để các nhiệm vụ, các chiến lược của Nhà trường được hiện thực hóa một cách tốt nhất.