Thử tài của bạn: Lời giải bài toán "Tràng hạt tứ sắc"

(Dân trí) - Đây là bài toán được lấy ra từ kỳ thi toán quốc tế Kangaroo (IKMC) 2021 vừa được tổ chức.

Ngày 22/6, Dân Trí đăng bài toán thử tài bạn đọc từ đề thi của kỳ thi IKMC năm 2021, đề bài như sau:

Ta xếp 2021 hạt màu thành một chuỗi dài và lần lượt đánh số từ 1 đến 2021. Có tất cả bốn màu là xanh, đỏ, vàng và tím.

Trong 5 hạt liên tiếp ở bất cứ chỗ nào trong chuỗi đều có đúng một hạt màu đỏ, một hạt màu vàng và một hạt màu tím. Sau hạt màu đỏ bao giờ cũng là một hạt màu vàng. Các hạt số 2, 20 và 202 đều là màu xanh. Hỏi hạt số 2021 màu gì?

Những gì bất biết chính là chỉ dấu để tìm ra quy luật.

Mời bạn đọc tham khảo lời giải trong video hướng dẫn sau đây:

Lời giải bài toán IKMC 2021 "Tràng hạt tứ sắc"