Thành công hơn nhờ áp dụng quy trình chất lượng của Tổ chức Pháp ngữ

(Dân trí) - Kể từ năm 1995 khi trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF), Trường ĐH Giao thông vận tải (GTVT) là thành viên tích cực trong các hoạt động, dự án do AUF khởi xướng và điều phối, mang lại nhiều lợi ích cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Thành công hơn nhờ áp dụng quy trình chất lượng của Tổ chức Pháp ngữ - 1
PGS.TS. Nguyễn Duy Việt – Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải (Hà Nội) – Trưởng dự án làm việc với chuyên gia tổ chức Pháp ngữ và các đơn vị liên quan.

Với những thành công đáng ghi nhận, năm 2018, nhà trường tiếp tục được AUF lựa chọn tài trợ kinh phí để triển khai dự án “Tái cấu trúc hoạt động nghiên cứu và các dự án nghiên cứu trong mối tương quan với quy trình chất lượng”.

Dự án được thực hiện trong 3 năm (từ 2018 đến 2020), với kinh phí được hỗ trợ từ Tổ chức đại học Pháp ngữ và vốn đối ứng từ Trường đại học Giao thông vận tải cùng với sự tham gia của các đề tài được tài trợ bởi Quỹ NAFOSTED đóng vai trò đơn vị thụ hưởng của dự án.

Thành công hơn nhờ áp dụng quy trình chất lượng của Tổ chức Pháp ngữ - 2
 PGS.TS. Nguyễn Thanh Chương – Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải (Hà Nội) làm việc với chuyên gia tham dự dự án.

Quy trình cải tiến chất lượng áp dụng cho việc tái cấu trúc hoạt động nghiên cứu và các dự án nghiên cứu được soạn thảo theo sáng kiến của Hội nghị hiệu trưởng các trường đại học thành viên AUF khu vực châu Á - Thái Bình Dương (CONFRASIE), trên cơ sở Tiêu chuẩn ISO 9000 về hệ thống quản lý chất lượng và Tiêu chuẩn ISO 9004 về quản lý hiệu quả bền vững của một tổ chức.

Thành công hơn nhờ áp dụng quy trình chất lượng của Tổ chức Pháp ngữ - 3

Giám đốc Văn phòng Tổ chức đại học Pháp ngữ - Châu Á Thái Bình Dương làm việc với Ban điều Hành dự án. 

Đây được xem như một công cụ tham khảo nhằm mục đích hỗ trợ các trường đại học là thành viên của Tổ chức Pháp ngữ nhằm nâng cao nhận thức về quy trình cải tiến chất lượng trong việc hoạch định chiến lược phát triển cơ sở đào tạo, đặc biệt ở lĩnh vực nghiên cứu, dự đoán những rủi ro, khó khăn cũng như thách thức đối với việc tăng cường chất lượng của các hoạt động, phân tích và đưa ra những biện pháp khắc phục, mang tính đột phá trong quá trình cải thiện chất lượng liên tục.

Trong khuôn khổ dự án, từ cuối năm 2018 đến cuối năm 2019 đã có nhiều cuộc Hội thảo về các mặt liên quan tới nội dung dự án đã được thực hiện.

Tiêu biểu trong số đó là Hội thảo về tập huấn về quy trình chất lượng được hướng dẫn bởi GS. Marc Daniel đến từ Trường ĐH Bách khoa Marseille thuộc Đại học Aix Marseille từ ngày 4/9/2018 đến 7/9/2018 tại trường ĐH GTVT và Hội thảo về xây dựng Các mục tiêu chiến lược về Khoa học công nghệ cho Trường Đại học Giao thông Vận tải dưới sự hướng dẫn bởi TS. Nguyễn Thị Cúc Phương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội, chuyên gia về đảm bảo chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học cho các cơ sở giáo dục đào tạo Pháp ngữ của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thành công hơn nhờ áp dụng quy trình chất lượng của Tổ chức Pháp ngữ - 4

GS. Marc Daniel đến từ Trường ĐH Bách khoa Marseille (Pháp) tham gia Khóa tập huấn dự án. 

Thông qua các hoạt động chuyên môn của dự án, nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm nghiên cứu & ứng dụng Công nghệ xây dựng, Trường ĐH GTVT, là đơn vị trực tiếp tiếp nhận và áp dụng Quy trình cải tiến chất lượng đã được tiếp cận các nội dung về định hướng cần thiết để xây dựng và điều hành quy trình cải tiến chất lượng cho hoạt động nghiên cứu, được giải đáp những khúc mắc cũng như khó khăn trong quá trình làm nghiên cứu, quản lý và đánh giá hoạt động này.

Kết thúc năm hoạt động 2019, Ban điều hành dự án đã tiếp thu, tích lũy được các kinh nghiệm quý báu, hữu ích về việc xây dựng Quy trình đánh giá chất lượng các hoạt động khoa học công nghệ, Mục tiêu chiến lược, Kế hoạch hành động và Qui trình thực hiện các hoạt động Khoa học công nghệ của nhà trường theo các phương pháp tiếp cận hiện đại. Các sản phẩm cụ thể sẽ được hoàn thiện và báo cáo ở các Khóa đào tạo và Hội thảo tiếp theo trong năm 2020.