Quy hoạch mạng lưới các trường đại học: Thực hiện phải cẩn trọng, chắc chắn

Nhật Hồng

(Dân trí) - Ngày 24/2, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì cuộc họp triển khai Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm.

Quy hoạch mạng lưới các trường đại học: Thực hiện phải cẩn trọng, chắc chắn - 1
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chù trì cuộc họp

Ngày 17/2/2021, Thủ tướng chính phủ ký ban hành Quyết định số 209/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 (Quyết định 209).

Triển khai Quyết định này được coi là một trong những giải pháp quan trọng để góp phần hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam.

Là đơn vị được giao chủ trì thực hiện Quyết định 209, trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có những chuẩn bị bài bản cho công tác quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học và sư phạm. Trong đó, đã triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cung cấp luận cứ khoa học cho quy trình quy hoạch. Cùng với mạng lưới chuyên gia am hiểu, đây là những thuận lợi ban đầu cho công tác lập quy hoạch.

Tại cuộc họp, GS.TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho rằng, quan trọng nhất là cơ sở thực tiễn, xây dựng cơ sở dữ liệu, từ đó đưa ra dự báo. Bên cạnh đó, cần có các cuộc họp thảo luận với lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học và sư phạm về vấn đề này.

GS.TS Nguyễn Hữu Đức, nguyên Phó Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội đề cập đến việc xây dựng "đầu bài" và lấy ý kiến các bộ ngành liên quan. "Đầu bài" cần thể hiện những tư tưởng chính như bám sát cung cầu, gắn liền với các vùng kinh tế; chuyển hệ thống giáo dục đại học sang giai đoạn đổi mới sáng tạo; lưu ý nhu cầu tiếp cận đại học của người dân và phân tầng đại học.

"Quy hoạch mạng lưới tránh tràn lan, nên tập trung một số điểm nhấn, tạo sự khác biệt với giai đoạn trước, bắt kịp với xu thế phát triển, đạt mục tiêu đề ra", GS Nguyễn Hữu Đức chia sẻ.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh tầm quan trọng của quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học và sư phạm; đồng thời yêu cầu các đơn vị chuyên môn, các bên liên quan khẩn trương triển khai, tuân thủ quy trình, quy định và thời hạn được giao. "Quá trình thực hiện phải cẩn trọng, bài bản, chắc chắn, khả thi và đảm bảo tính hệ thống", Bộ trưởng nêu rõ.

05 yêu cầu sản phẩm đã được nêu rõ trong Quyết định 209 bao gồm: Tờ trình Thủ tướng Chính phủ; Báo cáo tổng hợp và Báo cáo tóm tắt quy hoạch; Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý, báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến; Hệ thống bản đồ, sơ đồ và cơ sở dữ liệu về quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm.

Việc lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về định hướng phát triển lĩnh vực giáo dục đại học; kết nối các ngành, các vùng có liên quan theo quy hoạch tổng thể quốc gia.

Quy hoạch sẽ thiết lập một hệ thống giáo dục đại học mở, công bằng, bình đẳng, chất lượng, hiệu quả và phục vụ học tập suốt đời; có quy mô và cơ cấu hợp lý, đáp ứng nhu cầu nhân lực cao, ứng dụng khoa học và đổi mới công nghệ phục vụ phát triển bền vững của cả nước và từng địa phương.

Quy hoạch cũng là cơ sở để triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn trên phạm vi cả nước thuộc lĩnh vực giáo dục đại học, đảm bảo khách quan, khoa học, công khai, minh bạch và hiệu quả; đồng thời là cơ sở huy động nguồn lực xã hội phát triển mạng lưới này.