Phong hàm cho gần 500 Giáo sư, Phó Giáo sư

(Dân trí) - Theo tin từ Hội đồng chức danh giáo sư, năm 2007 Việt Nam có thêm 499 người được phong hàm GS và PGS. Trong đó, có 54 GS và 445 Phó GS.

Điểm khác biệt trong lần phong chức danh lần này là số người được phong chức danh GS, PGS ở các ngành Y học, Kinh tế, Toán, Vật lý, Hóa - Công nghệ thực phẩm, Triết - Chính trị và Giáo dục tâm lý chiếm nhiều nhất.

Ngành được phong hàm GS nhiều nhất là Y học với 10 GS; Toán 6 GS, Vật lý 6 GS…

Ngành được phong hàm Phó GS nhiều nhất là Y học với 71 PGS, Kinh tế 49 PGS, Hóa - Công nghệ thực phẩm 28 PGS…

So với năm 2006, số người được công nhận GS và Phó GS năm nay đều tăng (năm 2006: có 44 GS và 411 Phó GS).
 

Tính đến nay, tổng số GS, PGS cả nước là gần 6.600 người.

 
N.H