Quảng Nam:

Năm 2021, phân luồng 20% học sinh vào giáo dục nghề nghiệp

Công Bính

(Dân trí) - Năm 2021, Sở GD-ĐT Quảng Nam đã tham mưu UBND quyết định tuyển sinh vào lớp 10 là 80% và phân luồng vào giáo dục nghề nghiệp là 20% trên tổng số học sinh tốt nghiệp THCS.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác phân luồng học sinh và tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2021.

Năm 2021, phân luồng 20% học sinh vào giáo dục nghề nghiệp - 1

Tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị triển khai công tác phân luồng học sinh và tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2021.

Năm 2020 là năm thứ tư thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh thực hiện tuyển sinh theo các hướng dẫn của Luật GDNN; là năm ngành giáo dục tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phân luồng học sinh vào GDNN theo chủ trương của Trung ương và của tỉnh.

Theo báo cáo, tổng số tuyển mới GDNN năm 2020 là 32.816 lượt người; trong đó tổng số sinh viên, học sinh và người học nghề trình độ cao, trung cấp, sơ cấp tại GDNN cơ sở là 17.274 người; bao gồm cao đẳng 1.138 người, trung cấp: 2.672 người, sơ cấp 13.464 người; đào tạo dưới 3 tháng, lao động được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo các chương trình khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư, tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, làng nghề... là 15.542 người.

Năm 2021, phân luồng 20% học sinh vào giáo dục nghề nghiệp - 2

Cuối tháng 3/2021, 100% học sinh tốt nghiệp trường Trung cấp nghề Thanh niên dân tộc miền núi Quảng Nam được các doanh nghiệp tiếp nhận ngay khi ra trường.

Riêng số học sinh tốt nghiệp phổ thông (trước và trong năm 2020) được các cơ sở GDNN tuyển sinh đào tạo trình độ cao đẳng và trung cấp trong năm 2020 là 3.613 người; trong đó, số học sinh tốt nghiệp THPT trong năm 2020 là 400 người, số học sinh tốt nghiệp THCS trong năm 2020 là 2.235 người.

Như vậy, qua số liệu phân luồng học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020 và kết quả tuyển sinh GDNN tại các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh trong năm 2020, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tuyển sinh vào các cơ sở GDNN so với tổng số học sinh thuộc diện phân luồng là 51,62% (2.235/4.330 học sinh), so với tổng số học sinh tốt nghiệp THCS là 10,49% (2.235/ 21.304).

Theo báo cáo, năm 2020 toàn tỉnh Quảng Nam có tổng số 26.663 lượt người tốt nghiệp các khóa đào tạo nghề nghiệp. Trong đó, tốt nghiệp cao đẳng 1.293 người; trung cấp 664 người; sơ cấp 11.076 người; đào tạo dưới 3 tháng và số người hoàn thành các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghề nghiệp tại các chương trình, dự án, doanh nghiệp... là 13.630 lượt người.

Ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - yêu cầu cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thay đổi nhận thức của toàn xã hội về học nghề, lập thân. Làm tốt hơn nữa công tác tư vấn, tuyển sinh để phụ huynh, học sinh biết về nhu cầu lao động có tay nghề hiện nay rất lớn; tránh tình trạng học đại học xong rồi về đi học nghề, gây lãng phí rất lớn.

"Gắn đào tạo nghề với nhu cầu của doanh nghiệp, địa phương. Các cơ sở GDNN tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong đào tạo, sử dụng; đào tạo gắn với thị trường lao động, đầu ra chứ không phải theo năng lực đào tạo của đơn vị", ông Trần Văn Tân nói.